Strona główna Nepomuków  Rozmaite Nepomuki


  

(...) przestrzeń kulturową „Środkową Europę” można zobrazować jako obszar, w którym szerzy się kult Jana Nepomucena. Innymi słowy: środkowa Europa jest tam, gdzie Jan Nepomucen jest znany, czczony i gdzie znajdują się obrazy i rzeźby tego świętego – napisał austriacki historyk sztuki prof. Aldemar Schiffkorn z Linzu.
»» Aldemar Schiffkorn, Johannes von Nepomuk – Der Heilige Mitteleuropas, [w:] Karel Drhovský, Jiří Gruša, Johanna von Herzogenberg, Aldemar Schiffkorn, Václav Vokolek, Johannes von Nepomuk. Der Heilige Mitteleuropas. Světec střední Evropy. The Saint of Middle Europe. Internationales Symposium. Plasy 1999–2002, „Edition Grenzgänger”, Folge 36, Museum Moderner Kunst – Stiftung Wörlen, Passau 2002, s. 7.

Poniżej nieco wizerunków św. Jana Nepomucena przede wszystkim z rozmaitych krain Europy Środkowej.
 


Czechy


Praha – Karlův most
Pierwowzorem przedstawień Jana Nepomucena jest 2,5-metrowa brązowa figura świętego z 1683 r., która stoi na moście Karola w Pradze. Wg 41-centy­metrowego terakotowego bozzetta z roku 1681 (obecnie w zbiorach Národní galerie) autorstwa wiedeńskiego rzeźbiarza Matthia­sa Rauchmillera, wyrzeźbił ją w drewnie w 1682 r. Johann Brokoff. Dziś ta rzeźba znajduje się w ołtarzu głównym w praskim kościele Jana Nepomucena na Skałce na Nowym Mieście. Na jej wzór, w Norym­berdze w pracowni ludwisarskiej Wolfganga Hieronymusa Heroldta odlano figurę w brą­zie. Fundatorem był Freiherr (baron) Matthias Gottfried von Wunschwitz.

  Praha
Praha – Karlův Most
Praha
Praha – Karlův Most
Praha
Praha – Karlův Most
Praha
Praha – Karlův Most

Praha (Malá Strana) – Radnické schody
• Figura z 1709 r. z masywnym krucyfiksem, autorstwa Michaela Johanna Brokoffa.

  Praha
Praha – Radnické schody
Praha
Praha – Radnické schody
Praha
Praha – Radnické schody

Praha (Staré Město) – ul. Karlova 3
• Przyścienna figura na elewacji domu „U Zla­té studny”.

  Praha
Praha – U Zlaté studny, ul. Karlova 3
Praha
Praha – U Zlaté studny, ul. Karlova 3
Praha
Praha – U Zlaté studny, ul. Karlova 3

Morawy i Śląsk


! Hostěradice (Jihomoravský kraj)
• Przydrożna kamienna figura stojąca przy moście.

  Hostěradice
Hostěradice
Hostěradice
Hostěradice
Hostěradice
Hostěradice

! Skalice (Jihomoravský kraj)
• Przydrożna barokowa kamienna figura na cokole pod samotną lipą. Św. Jan Nepomucen ma złożone na piersi ręce, a krzyż dzierży aniołek.

  Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice

Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice

Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice
Skalice


! Opava (Moravskoslezský kraj) – ul. Almužnická
• Obraz w ołtarzu bocznym kon­katedrze Wniebowzięcia Panny Marii.

  Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava

Opava (Moravskoslezský kraj) – Masary­kova třída
• Kamienna figura w kapliczce przed mino­ryckim kościołem Św. Ducha.

  Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava

! Opava (Moravskoslezský kraj) – Masary­kova třída
• Obraz w ołtarzu bocznym w mino­ryckim kościele Św. Ducha.

  Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava

! Příbor (okres Nový Jičín, Mo­ravskoslezský kraj) – ul. Politických věznů
• Kamienna figura na ogrodzeniu przed kościołem Narodzenia Panny Marii.

  Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Austria


! Bludenz (Vorarlberg) – u zbiegu Wer­den­berger­strasse i Rathausgasse
• Miejska studnia z figurą Nepomuka z 1735 r., autorstwa Johanna Ladnera.

  Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz

Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz
Bludenz

! Kaprun (Salzburg) – u zbiegu Wilhelm-Fazokas-Strasse i Schloss­strasse
• Figura w przeszklonej kapliczce, opodal mostu na Kapruner Ache.

  Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun

Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun
Kaprun

Kufstein (Tirol)
• Figura z 2003 r. na moście przez Inn, u stóp Festung Kufstein, ufun­dowana przez Rotary Club Kufstein.

  Kufstein
Kufstein
Kufstein
Kufstein
Kufstein
Kufstein
Kufstein
Kufstein

! Prutz (Tirol) – Mühlgasse
• Figura z 1. poł. XVIII w. autorstwa Andreasa Kölle, w zakratowanej kap­liczce przy moście przez Faggenbach.

  Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz


! Prutz (Tirol) – Obergasse, naprze­ciw wylo­tu Kugelgasse
• Kapliczka z rzeźbą w zdobionej niszy.

  Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz


! Prutz (Tirol) – róg Obergasse i Kaunertalerstrasse
• Drewniana figura przy studni.

  Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz


! Prutz (Tirol) – Winkelmoosweg
• Obraz w kościele Maria Himmel­fahrt (na płn. ścianie nawy, przy chórze).

  Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz
Prutz


! Wien Hietzing – Ober St. Veit, u zbiegu Firmiangasse i Glasauer­gasse
• Polichromowana figura na cokole.

  Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien

Węgry


! Novajidrány (Abaúj-Torna vm.)
– Dózsa György utca
• Polichromowana figura w muro­wanej kapliczce na rozdrożu.

  Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány
Novajidrány

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.)
– Rákóczi Ferenc utca
Figura przy mostku na strumieniu (Fehérpatak?), nieopodal granicy państwo­wej ze Słowacją. Statua z 1983 roku. Pierwowzór stoi na dzie­dzińcu tutejszego Kazinczy Ferenc Múzeum (Dózsa György utca 11.). Na cokole napis: Per Joannis sancti­tatem, O beata Trinitas, Menti­bus da puritatem Corde regnet c[h]aritas. A[nn]o 1850.
»» Proprium Sanctorum Dioeceseos Basileen­sis. Auctoritate et jussu Reverendissimi ac Celsissimi Domini Domini Josephii Antonii, Episcopi Basileensis editum. Solodori, Jos. L. Schwendimann filium, Bibliopegum. 1831, str. 148.

  Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Múzeum
Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Múzeum
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely

Rakamaz (Szabolcs vm.)
– Kossuth Lajos utca
• Figura przy drodze wylotowej do Tokaju, koło mostu na starorzeczu Cisy (Tisza). Napis na tablicy na co­kole: Nepomuki Szent János a hidak védőszentje [Święty Jan Nepomucen patron mos­tów] 2000.06.10.

  Rakamaz
Rakamaz
Rakamaz
Rakamaz
Rakamaz
Rakamaz

Jászapáti – Munkácsy tér
(Jász-Nagykun-Szolnok vm.)
Figura na cokole, Munkácsy tér. Pierwotnie stała w niszy w ogrodzeniu kościoła. W 1. poł. XX w., gdy utworzono Grotę Lurdzką, posąg św. Jana Nepomucena przeniesiono na obecne miejsce. W 1979 r. uszkodzoną rzeźbę zastąpio­no nową, a fragmenty oryginału umieszczono na terenie przykościelnym. Jest to szablonowa figura, której autorem jest zapewne Máriahegyi János (junior, 1925–2001). Niemal identyczne są na przykład w Kál (Heves megye) z 1973 r., Dabas-Sári (Pest megye) z 1992 r., Szigetbecse (Pest megye) z 1993 r. czy w Szécsény (Nógrád megye) - odtworzona w 2016 r. przez Menfelda Istvána z Pilisvörösvár. Podobne figury z XX w. (ew. z XIX w.) są też m.in. w Csécse (Nógrád megye), Markaz (Heves megye), Zagyvarékas (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Abasár (Heves megye) czy Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye). Napis na cokole w Jászapáti (namalowane litery nieco odbiegają od wyrytych): HONORI DIVI IOANIS NEPOMUCENI HANC STATUAM STATUIT GEN. D. ANDREASZ SZIKSZAY OPPIDI JAPATHI SENATOR 1784. (Na cześć świętego Jana Nepomucena posąg ten wzniósł szlachetny András Szikszay, radny miasta Jászapáti. 1784).

  Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti
Jászapáti

! Mohács (Baranya vm.)
– Szent Mihály tér
• Polichromowana figura pod dasz­kiem na masywnym cokole.

  Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács

! Mohács (Baranya vm.)
– Szent Mihály tér
• Polichromowana figura w hotelu.

  Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács

! Mohács (Baranya vm.)
– Szent Mihály tér
• Szent János Hotel na brzegu Dunaju.

  Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács
Mohács

Rumunia

»»» Nepomuceny z Rumunii i Banatu
»»» Sfântul Ioan de Nepomuk – lăcaşuri de cult şi imagini pe teritoriul României (şi în întregul Banat)
 


Słowacja

»»» Nepomuceny z Orawy
 

! Trnavá Hora (Tekov)
• Parafialny kościół św. Jana Nepo­mucena z 1775 roku. Na zew­nętrznej ścianie przedsionka obraz przedsta­wiający trnavohorskie budo­wle sa­kralne (w tym kościół i kap­liczkę św. Jana Nepomucena) – autor Michal Kravec, Aachen 2015.

  Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora

! Trnavá Hora (Tekov)
• Obraz z 1884 r. pędzla buda­peszteńskiego malarza László Kim­nacha w głównym ołtarzu w kościele św. Jana Nepomucena.

  Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora

! Trnavá Hora (Tekov)
• Polichromowana drewniana rzeźba z 2. poł. XIX w. w zakratowanej ka­pliczce na zachód od kościoła.

  Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora
Trnavá Hora

Banská Bystrica (Horehronie)
– Námestie SNP
• Barokowy obraz na emporze po prawej stronie w katedrze św. Fran­ciszka Ksawerego.

  Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Banská Bystrica (Horehronie)
– Námestie SNP
• Obraz w lewym bocz­nym ołtarzu w katedrze św. Franciszka Ksawe­rego przedstawiający św. Jana Nepomu­cena całującego stułę – jak np. na obrazie w kościele św. Jana Chrzci­ciela w Târgu Mureş w Siedmio­grodzie. Nad obrazem widnieje język.

  Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

! Banská Bystrica (Horehronie)
– ul. Pod Urpínom
• Przystanek kolejowy nad Hronem – Szent János állomás, potem w okre­sie międzywojennym w ČSR Stanica sv. Jána, teraz Banská Bystrica mesto.
• Barokowa kaplica św. Jana Nepo­mucena z 1767 roku. Nad wejściem chronogram z datami 1767 i 1823: NepoMVCene tVos fIDos tVe are CLIentes / qWI nVnC hanC repa­rantae DeM tVe arIs et ILLos.
• Wewnątrz mocno zniszczona iluzjonistyczno-figuralna polichromia pochodzącego z Wiednia bańsko­szczawnickiego malarza Antona Schmid­ta (1713–1773).
• Pierwotne otoczenie kaplicy można zobaczyć na obrazie, który namalował Dominik Skutetzky (Skutecký, Sku­tezky, Skuteczky; 1849–1921).
• W ołtarzu drewniana barokowa rzeźba świętego naturalnej wielkości z anioł­kiem trzymającym kłódkę i palmę.
• Przed kaplicą malowany wizerunek św. Jana Nepomucena i mostu Karola w Pradze.

  Banská Bystrica
Banská Bystrica. Źródło: www.bystricoviny.sk.
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica
Banská Bystrica. Źródło: www.bystricoviny.sk.
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 15.08.2015
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019
Banská Bystrica, 21.03.2019

! Banská Bystrica (Horehronie) – Námestie Štefana Moysesa (Mátyás tér)
• Kaplica św. Jana Nepomucena przed barbakanem, zburzona w 1902 roku. Wyposażenie kaplicy miasto darowało dawnej wsi Kostiviarska (zob. niżej).

  Banská Bystrica
Creative Commons licenseBanská Bystrica. Źródło: hu.museum-digital.org.
Banská Bystrica
Creative Commons licenseBanská Bystrica. Źródło: hu.museum-digital.org.
Banská Bystrica, ok. 1900 r.
Banská Bystrica, ok. 1900 r.
Banská Bystrica, 2015 r.
Banská Bystrica, 2015 r.

! Banská Bystrica (Horehronie)
– Kostiviarska cesta
• Kaplica św. Jana Nepomucena z 1904 roku nad potokiem Bystrica. Barokowa rzeźba świętego z XVIII w. pochodzi ze zburzonej w 1902 roku kaplicy przed barbakanem (zob. wyżej).

  Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

! Motyčky (Horehronie)
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepomcena, pod daszkiem, opodal kościoła. Na cokole rok 1910.

  Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky

Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky
Motyčky

! Bobrovec (Liptov)
• Obraz autorstwa Jozefa Božetecha Klemensa z lat (1852–1853) w bocz­nym ołtarzu w kościele św. Jerzego.

  Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec
Bobrovec

! Huty (Liptov)
• Drewniana figura św. Jana Nepo­mucena na ołtarzu w murowanej kaplicy przydrożnej.

  Huty
Huty
Huty
Huty
Huty
Huty
Huty
Huty

! Liptovské Matiašovce (Liptov)
• Figura na wysokim cokole, przy drodze, w po­bliżu renesansowego kościoła św. Włady­sława (z XVI w.) w Niżnich Matiaszowcach.

  Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce. Nepomuk przed renowacją.

! Kvačany (Liptov)
• Figurka św. Jana Nepomucena w niszy nad bocznym płd. wejściem do kościoła św. Katarzyny Aleksan­dryjskiej.

  Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany

! Kvačany (Liptov)
• Malowidło ścienne na płn. ścianie nawy w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII w.) – św. Jan stojący na moście.

  Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany
Kvačany

! Liptovský Trnovec (Liptov)
• Kamienna figura św. Jana Nepomucena przed kościołem Św. Ducha.

  Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec

Liptovský Hrádok (Liptov) – ul. Slovenského národného povstania
• Klęczący św. Jan w kapliczce na skale nad stawem przy zamku.

  Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok

! Žakovce (Spiš)
• Obraz św. Jana Nepomucena w le­wym ołtarzu przytęczowym w kościele św. Mikołaja Biskupa.

  Žakovce
Žakovce
Žakovce
Žakovce
Žakovce
Žakovce

! Žakovce (Spiš)
• Zburzona (ze względu na fatalny stan) kaplica św. Jana Nepo­mucena z 1775 r. Na jej miejscu stawiana jest nowa budowla (2015).

  Žakovce
Žakovce
Žakovce
Žakovce

! Huncovce (Spiš)
• Murowana kaplica św. Jana Nepo­mucena z 1815 r., usytuowana nad Popradem.
• Owalny obraz na zewnętrznej ścianie prezbiterium kaplicy św. Jana Nepo­mucena.

  Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce

Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce

! Vel’ká Franková (Spiš)
• Murowana kapliczka św. Jana Nepo­mucena usytuowana na górnym skraju wsi.
• Obraz ze św. Janem Nepomucenem trzymającym w dłoni język.
• Drewniana polichromowana rzeźba w oszklonej niszy nad wejściem do kapliczki.

  Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková

Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková

Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková
Vel’ká Franková

! Haligovce (Spiš)
• Obraz św. Jana Nepomucena na chórze w kościele Nawiedzenia Marii Panny.

  Haligovce
Haligovce
Haligovce
Haligovce
Haligovce
Haligovce

Haligovce
Haligovce
Haligovce
Haligovce

! Lipany (Šariš)
• Kapliczka z czterema kolumienkami przed kościołem św. Marcina z Tours.

  Lipany
Lipany
Lipany
Lipany
Lipany
Lipany

! Červenica pri Sabinove (Šariš)
• Oszklona kapliczka przed kościołem św. Marcina z Tours.

  Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove

! Sabinov (Šariš)
– Námestie slo­body
• Rzeźba w gotyckim kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela (na lewo od zach. wejścia).

  Sabinov
Sabinov
Sabinov
Sabinov
Sabinov
Sabinov

! Nižná Šebastová (Šariš)
ul. Slanská
• Rzeźba w kościele Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (na płn. ścianie prezbiterium).

  Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová

! Nižná Šebastová (Šariš)
ul. Slanská
• Obraz w ołtarzu przytęczowym (po płd. stronie) w kościele Najsvätej­šieho mena Ježiš a Mária.

  Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová

! Nižná Šebastová (Šariš)
ul. Slanská
• Rzeźba przed wejściem do kościoła Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária.

  Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová

! Nižná Šebastová (Šariš)
ul. Slanská
• Figura w parku św. Jana Nepomu­cena przed kościołem Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária.

  Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová
Nižná Šebastová

! Kapušany (Šariš)
– Námestie sv. Martina
• Obraz autorstwa Johanna Rom­bauera w prezbiterium kościoła św. Marcina z Tours.

  Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany

! Kapušany (Šariš)
– Námestie sv. Martina
• Polichromowana drewniana rzeźba w kościele św. Marcina z Tours.

  Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany

! Kendice (Šariš)
• Kapliczka z zakratowanym wej­ściem na­przeciwko kościoła św. Michała.

  Kendice
Kendice
Kendice
Kendice
Kendice
Kendice

! Lemešany (Šariš) – čast' Chabžany
• Figura przy kościele św. Stefana w Chabža­nach (w 1965 przyłączonych do Lemešan), ufundowana w 1891 r. przez Eduarda Bujanoviča.

  Lemešany
Lemešany
Lemešany
Lemešany
Lemešany
Lemešany

! Bretejovce (Šariš)
• Kapliczka z głęboką niszą, na płn. skraju wsi (od strony Janovika) po zach. stronie drogi.

  Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce

! Bertotovce (Šariš)
• Zakratowana kapliczka z figurą Jana Nepomucena, wśród drzew po płn. stronie drogi nr 18 (E 50).

  Bertotovce
Bertotovce
Bertotovce
Bertotovce
Bertotovce
Bertotovce

! Zborov (Šariš)
• Oszklona kapliczka z 1957 roku z gipsową figurą Jana Nepomucena z 1816 r., przy dolnym moście na potoku Kamenec. Figurę postawił farar František Stankovič. W tym miejscu stała poprzednio drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1765 r., ale na początku XIX w. „zupełnie się rozpadła”.

  Zborov
Zborov
Zborov
Zborov
Zborov
Zborov


d. Galicja

»»» Nepomuceny z muzeum w Rabce
 

! Winiary – gm. Gdów
• Kamienny krzyż z 1863 r. pod lipą, przy drodze nr 967, ufundowany przez Augustyna i Annę Zająców. Na cokole m.in. płaskorzeźba św. Jana Nepomucena.

  Winiary
Winiary
Winiary
Winiary
Winiary
Winiary

! Żerosławice – gm. Raciechowice
• Drewniana kapliczka między innny­mi ze św. Janem Nepomucenem, po płd.-zach. stronie drogi przez wieś.

  Żerosławice
Żerosławice
Żerosławice
Żerosławice
Żerosławice
Żerosławice

! Szczurowa – gm. Szczurowa
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepo­mucena z 1886 r. na filarze muru otaczającego kościół św. Bartłomieja Apostoła. Ufundowana przez Jana Gofrona, odnowiona w 2012 r.

  Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa

Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa

! Szczurowa – ul. Lwowska
• Polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena. Fundacja Teresy i Mi­chała Nity z 1890 r.

  Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa
Szczurowa

Krzeczów – gm. Lubień
• Kamienna figura z 1780 r. przy Zakopiance. Po przeniesieniu na dru­gą stronę drogi odnowiona w 2017 r.

  Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 1.04.2011
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 31.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019
Krzeczów, 15.03.2019

! Lipnica Wielka – gm. Lipnica Wielka
• Murowana kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena, usy­tuowana w dol­nym końcu wsi przy starej drodze do Chyżnego, obok domu z numerami 2 i 3. Kapliczkę tę ufundowali tutejsi gospodarze w poło­wie XVIII w.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

! Lipnica Wielka – gm. Lipnica Wielka
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w bocznym ołtarzu w kościele św. Łu­kasza Ewangelisty.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

! Piekielnik – gm. Czarny Dunajec
• Drewniana rzeźba św. Jana Ne­pomucena na konfesjonale w kościele św. Jakuba.

  Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik

Chochołów – gm. Czarny Dunajec
• Figura ufundowana przez Jana Michniaka Jawolczyka z Witowa w 1864 r. W 2005 r. gruntownej renowacji dokonała Regina Mrowca, konserwatorka rzeźby z Kościeliska.

  Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów

! Chochołów – gm. Czarny Dunajec
• Figura przy bocznej drodze, między starymi lipami. Wiedzie do niej kładka przy domu nr 141.

  Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019

Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010
Chochołów - 20.12.2010

Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019
Chochołów - 15.03.2019

! Chochołów – gm. Czarny Dunajec
• Oleodruk w Izbie Regionalnej Jana Ziędera, Chochołów 28.

  Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów

Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów
Chochołów

! Chochołów – gm. Czarny Dunajec
• Drewniana polichromowana rzeźba dłuta Jana Ziędera z Chochołowa, w zbiorach prywatnych.

  Chochołów, fot. z archiwum Jana Ziędera
Chochołów, fot. z archiwum Jana Ziędera

Czarny Dunajec – gm. Czarny Dunajec
• Figura św. Jana Nepomucena, po zach. stronie drogi nr 958 (w stronę Podczerwo­nego), przy tartaku. Pias­kowcowa rzeźba ulega erozji.

  Czarny Dunajec - 18.04.2010
Czarny Dunajec - 18.04.2010
Czarny Dunajec - 18.04.2010
Czarny Dunajec - 18.04.2010
Czarny Dunajec - 18.04.2010
Czarny Dunajec - 18.04.2010

Czarny Dunajec - 28.03.2012
Czarny Dunajec - 28.03.2012
Czarny Dunajec - 24.04.2015
Czarny Dunajec - 24.04.2015
Czarny Dunajec - 15.03.2019
Czarny Dunajec - 15.03.2019
Czarny Dunajec - 15.03.2019
Czarny Dunajec - 15.03.2019

Chraca – gm. Czarny Dunajec
• Kamienna polichromowana figura z 1895 r., usutuowana między osadą Chraca i żwirownią w Długopolu, przy drodze z Pieniążkowic do Czar­nego Dunajca. Napis na cokole: Na cześć i chwałę Panu Bogu postawił tę figurę Maciej Stopka R.1895.

  Chraca
Chraca
Chraca
Chraca
Chraca
Chraca
Chraca
Chraca

Lasek – gm. Nowy Targ
• Kapliczka Św. Trójcy z drewnianą figurką św. Jana Nepomucena w gór­nej niszy, za domem nr 180, nieda­leko mostu na Lepietnicy.

  Lasek
Lasek
Lasek
Lasek
Lasek
Lasek
Lasek
Lasek

! Nowe Bystre – gm. Poronin
• Kamienna figura św. Jana Nepo­mucena na cokole, pod daszkiem, dawniej z dwoma anioł­kami u stóp i latarnią.

  Nowe Bystre - ok. 1913 r., rys. Władysława Skoczylasa
Public DomainNowe Bystre - ok. 1913 r., rys. Władysława Skoczylasa ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Nowe Bystre
Public DomainNowe Bystre - 1954 r., fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Nowe Bystre
Public DomainNowe Bystre - 1954 r., fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020
Nowe Bystre - 3.08.2020

Nowy Targ – ul. Kościelna
• Kamienna figura na bramie z 1765 r. prowadzącej do kościoła parafialnego św. Katarzyny.

  Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012

Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 25.03.2012
Nowy Targ - 3.08.2020
Nowy Targ - 3.08.2020

! Spytkowice – gm. Spytkowice (pow. Nowy Targ)
• Obraz z poł XVIII w. w kościele Niepo­kalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (na płd. ścianie nawy).

  Spytkowice
Spytkowice
Spytkowice
Spytkowice
Spytkowice
Spytkowice

! Jurgów – gm. Bukowina Ta­trzańska
• Piaskowcowy krzyż nagrobny przy kościele św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej, z niszczejącym płasko­rzeźbionym wizerun­kiem św. Jana Nepomucena na cokole.

  Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów

! Jurgów – gm. Bukowina Ta­trzańska
• Odreastaurowany w 2012 r. feretron z kościoła św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej.

  Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów

? Jurgów – gm. Bukowina Ta­trzańska
• Rzeźba w ołtarzu bocznym św. Mikołaja w kościele św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej.

  Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów
Jurgów

! Krempachy – gm. Nowy Targ
• Murowana kaplica św. Jana Nepomucena z obrazem świętego na ołtarzu.

  Krempachy
Krempachy
Krempachy
Krempachy
Krempachy
Krempachy
Krempachy
Krempachy

! Kacwin – gm. Łapsze Niżne
• Malowidło na balustradzie chóru w kościele Wszystkich Świętych z na­pisem: S. IOANNES NEPOMUcenvs. OB SIGILLUM S. CONFESSIONIS IN MOLDAUM FLUMEN PRAECipitato.

  Kacwin
Kacwin
Kacwin
Kacwin
Kacwin
Kacwin
Kacwin
Kacwin

! Niedzica – gm. Łapsze Niżne
• Obraz na pliastrze w nawie (po prawej) w kościele św. Bartłomieja.

  Niedzica
Niedzica
Niedzica
Niedzica
Niedzica
Niedzica

! Jaworki – gm. Szczawnica
• Polichromia w kapliczce przed Muzyczną Owczarnią na prawym brzegu Białej Wody, koło mostu im. Nigela Kennedy’ego. Poniżej wize­runku świętego modlitwa ze strony orava.it.home.pl (tłumaczenie na polski – Pietrosul): Święty Janie, coś zmarł w męce, trzym nad nami swoje ręce, by nam Bóg dał, co dał Tobie, by nasz język nie zgnił w grobie.

  Jaworki
Jaworki
Jaworki
Jaworki
Jaworki
Jaworki
Jaworki
Jaworki

Muszyna – Rynek
• Kapliczka w w płn.-wsch. części rynku.

  Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna

Muszyna – ul. Kościelna
• Żeliwny posąg z ok. 1876 r. na starszym kamiennym cokole przed kościołem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

  Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna
Muszyna

Powroźnik – gm. Muszyna
• Bielona kapliczka z przełomu wieków XVIII i XIX, obok przy­stanku autobusowego na trasie Mu­szyna–Krynica.

  Powroźnik
Powroźnik
Powroźnik
Powroźnik
Powroźnik
Powroźnik

Tylicz – gm. Krynica-Zdrój
• Polichromowana figura w kościele św. św. Piotra i Pawła (Rynek 15), na lewo od wejścia.

  Tylicz
Tylicz
Tylicz
Tylicz
Tylicz
Tylicz

! Nowy Sącz – ul. Biegonicka (Bie­gonice)
• Polichromowana figura św. Jana Nepomucena (oszklona) przed koś­ciołem św. Wawrzyńca.

  Nowy Sącz – Biegonice
Nowy Sącz – Biegonice
Nowy Sącz – Biegonice
Nowy Sącz – Biegonice
Nowy Sącz – Biegonice
Nowy Sącz – Biegonice

! Paszyn – gm. Chełmiec
• Kamienna rzeźba po płn. stronie drogi nr 28.

  Paszyn
Paszyn
Paszyn
Paszyn
Paszyn
Paszyn
Paszyn
Paszyn

! Cieniawa – gm. Grybów
• Kamienna rzeźba w niszy w przy­drożnej murowanej kapliczce po płn. stronie drogi nr 28.

  Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa
Cieniawa

! Smerekowiec – gm. Uście Gor­lickie
• Zniszczona kamienna figura na przechylonym cokole na cmentarzu na wsch. krańcu wsi.

  Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec
Smerekowiec

! Dominikowice – gm. Gorlice
• Bielona i nakryta daszkiem figura św. Jana Nepomucena, na skrzyżo­waniu dróg w cen­trum wsi. Napis na cokole: Fandator Jan Gowacki R. P. 1870.

  Dominikowice
Dominikowice
Dominikowice
Dominikowice
Dominikowice
Dominikowice

! Biecz – Dolne Przedmieście
• Drewniana kapliczka na wsch. krańcu miasta, po płn. stronie drogi nr 28.

  Biecz
Biecz
Biecz
Biecz
Biecz
Biecz

Jasło – Rynek
• Kamienna figura z 1770 roku na kolumnie na rynku.

  Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło

Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło

! Nowy Żmigród – ul. Dukielska
• Biała kapliczka pod lipą, przy drodze nr 993 do Dukli.

  Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
Nowy Żmigród

! Faliszówka – gm. Chorkówka
• Figura św. Jana Nepo­mucena w przy­drożnej kapliczce.

  Faliszówka
Faliszówka
Faliszówka
Faliszówka

! Żeglce – gm. Chorkówka
• Figura św. Jana Nepo­mucena w dol­nej kondygnacji arkadowej kapliczki.

  Żeglce
Żeglce
Żeglce
Żeglce

! Kobylany – gm. Chorkówka
• Figura św. Jana Nepo­mucena w ni­szy nad wejściem do kapliczki.

  Kobylany
Kobylany
Kobylany
Kobylany

! Klimkówka – gm. Rymanów
• Kamienna figura św. Jana Nepo­mucena przy ul. Zdrojowej.

  Klimkówka, fot. Pangryk
Klimkówka, fot. Pangryk
Klimkówka, fot. Pangryk
Klimkówka, fot. Pangryk
Klimkówka, fot. Pangryk
Klimkówka, fot. Pangryk

Krościenko Wyżne
– ul. Brzozowska
• Drewniana figura w kapliczce przed kościołem św. Marcina.

  Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne

! Domaradz – szosa w kierunku Dukli
• Kapliczka z nową figurą św. Jana Nepomucena. Remont kapitalny ka­pliczki przepro­wadził pracownik inter­wencyjny Gminy Domaradz Stani­sław Marczak w 2008 roku. Figu­rę wyrzeźbił p. Stefan Rogoz, artysta ludowy z Domaradza. Stary napis na górze: 1838 Fundator Jedrzei Stec, i Anna żona.

  Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz

Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz

! Domaradz – szosa w kierunku Rzeszowa
• Kapliczka z ludową rzeźbą z XIX w. Leży na trasie planowanej drogi szybkiego ruchu S19. Kapliczka stoi na miejscu poprzedniej z XIX w.

  Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz
Domaradz

! Gwoźnica Górna – gm. Niebylec
• Figura św. Jana Nepomucena za szkłem, we wnęce umieszczonej w cokole krzyża, obok domu nr 411. Napis na tablicy na postumen­cie: Bóg nagradza ofiarę temu, co podpiera wiarę R. P. 1865. Jan Krzyz.

  Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Górna

! Wesoła – gm. Nozdrzec
• Kapliczka z pocz. XIX w. z drew­nianą polichromowaną ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena z XIX w. ulokowaną w górnej kodygnacji.

  Wesoła
Wesoła
Wesoła
Wesoła
Wesoła
Wesoła
Wesoła
Wesoła

! Grabownica Starzeńska – gm. Brzozów
• Obraz z XVIII w. w zwieńczeniu bocznego ołtarza w kościele św. Mikołaja.

  Grabownica Starzeńska
Grabownica Starzeńska
Grabownica Starzeńska
Grabownica Starzeńska

! Jabłonka – gm. Dydnia
• Ludowa rzeźba św. Jana Nepomu­cena w XIX-wiecznej kapliczce.

  Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka

! Stara Wieś – gm. Brzozów
• Późnobarokowa rzeźba z ok. 1760 r. w kościele Wniebowzięcia Matki Bo­żej (we wnęce filaru między nawą głów­ną i płd.).

  Stara Wieś
Stara Wieś
Stara Wieś
Stara Wieś

! Witryłów – gm. Dydnia
• Murowana kapliczka z 1. poł. XIX w. (odrestaurowana w 2009 r.) z dwoma wieżyczkami. W jednej z wnęk ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

  Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów

! Falejówka – gm. Sanok
• Drewniana polichromowana rzeźba z 1828 r. w nowej oszklonej kapliczce (pierwotnie w drewnianej).

  Falejówka
Falejówka
Falejówka
Falejówka

! Kostarowce – gm. Sanok
• Na cmentarzu kamienna rzeźba (z odtrąconą głową) z pocz. XX w., wykonana przez kamieniarzy z Brus­na Starego.

  Kostarowce
Kostarowce
Kostarowce
Kostarowce

! Mrzygłód – gm. Sanok
• Rzeźba w murowanej kapliczce przy domu nr 2.

  Mrzygłód
Mrzygłód
Mrzygłód
Mrzygłód

! Raczkowa – gm. Sanok
• XIX-wieczna ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena w oszklonej wnęce nad wejściem do murowanej otynko­wanej kapliczki z XIX w.

  Raczkowa
Raczkowa
Raczkowa
Raczkowa

! Tyrawa Wołoska – gm. Tyrawa Wołoska
• Późnobarokowa rzeźba w niszy na fasadzie kościoła św. Mikołaja.

  Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska

! Tyrawa Wołoska – gm. Tyrawa Wołoska
• Nowa polichromowana drewniana rzeźba (z uszkodzonym nosem) w mu­rowanej kapliczce z XIX w.

  Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska

! Łączki Kucharskie – gm. Rop­czyce
• Figura po zach. stronie drogi nr 986. Na cokole rok 1746.

  Łączki Kucharskie
Łączki Kucharskie
Łączki Kucharskie
Łączki Kucharskie
Łączki Kucharskie
Łączki Kucharskie

! Lubzina – gm. Ropczyce
• Rzeźba Jana Nepomucena z XIX w. w białej kapliczce (z dachówką) z początku XX w. fundacji rodziny Cybulskich, po płd. stronie drogi E 40.

  Lubzina
Lubzina
Lubzina
Lubzina
Lubzina
Lubzina

! Ropczyce – Rynek
• Kapliczka z drewnianym św. Janem Nepomucenem.

  Ropczyce
Ropczyce
Ropczyce
Ropczyce
Ropczyce
Ropczyce

! Wolica Ługowa – gm. Sędziszów Małopolski
• Figura z ułamanym krzyżem na rozwidleniu dróg, po zach. stronie drogi nr 987. Na cokole napis: Fundator Tomasz Strek i Nikodem Zając 1936.

  Wolica Ługowa
Wolica Ługowa
Wolica Ługowa
Wolica Ługowa
Wolica Ługowa
Wolica Ługowa

Dąbrowa – gm. Świlcza
• Ekspresyjnie wygięta figura, po płd. stronie drogi E 40, przy skrzyżowa­niu z drogą do Dąbrowy.

  Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa

! Sokołów Małopolski – pl. Św. Jana
• Rzeźba św. Jana Nepomucena na konsoli w kościele św. Jana Chrzci­ciela, na prawo do wejścia.

  Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski

Cieszanów – ul. Mickiewicza
Obraz malarza Sydora z Przemyśla w bocz­nej wnęce kapliczki stojącej przy drodze do Choty­lubia. Kapliczkę wzniesiono w XIX w., według miejscowej tradycji na kopcu granicznym. Pier­wotnie kapliczkę otaczały stare lipy, które ścięto wiosną 1998 r. Niedługo potem, przy po­szerzaniu drogi, kapliczkę przesunięto w nowe miejsce. Obraz po renowacji znalazł się w tylnej niszy.

  Cieszanów, 13.07.2009
Cieszanów, 13.07.2009
Cieszanów, 13.07.2009
Cieszanów, 13.07.2009
Cieszanów, 7.07.2016
Cieszanów, 7.07.2016
Cieszanów, 7.07.2016
Cieszanów, 7.07.2016

Podborze – Zgórsko
– gm. Radomyśl Wielki
• Kamienna figura z 1715 r. przy kościele św. Mikołaja. Postawił ją Jerzy Zbigniew Ossoliński, w owym czasie kasztelan połaniecki. Zdjęcia wyko­nane dokładanie w trzechsetną rocznicę postawienia figury 16 maja 2015 r.

  Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko
Zgórsko

! Padew Narodowa – gm. Padew Narodowa
• Polichromowana rzeźba w kapliczce przy drodze na Zarównie (za torami) przy cieku wodnym o nazwie Laski. Napis na cokole: S. Jan Nepomucyn 1887. Napis na tabliczce na ogrodze­niu: Fundator: Rodzina Augustynów z USA Stanley, Franciszek, ojciec Wawrzyniec Franciszek.

  Padew Narodowa
Padew Narodowa
Padew Narodowa
Padew Narodowa

! Siedleszczany – gm. Baranów Sandomierski
• Przeszklona kapliczka z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Ne­pomucena.

  Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany
Siedleszczany

Stalowa Wola – ul. Ogrodowa
• Kapliczka z XIX w. z drewnianą polichromowaną figurą o niebieskich oczach.

  Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola

Stalowa Wola – ul. Lipowa
• Kapliczka z XIX w. z drewnianą polichromowaną figurą.

  Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola

! Jeżowe – gm. Jeżowe
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Ne­pomucena, po płn. stronie drogi nr 861 (na zachód od kościoła).

  Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe

! Jeżowe – gm. Jeżowe
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, po płn. stronie drogi nr 861 (na wschód od kościoła).

  Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe

Jeżowe – gm. Jeżowe
• Obraz w głównym ołtarzu w kościele Narodzenia Najświętszej Panny Marii. Wykonany został w technice olejnej na płótnie prawdopodobnie przed 1720 rokiem i przemalowany w cza­sach późniejszych.

  Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe. Głowa św. Jana Nepomucena, ponad nią po prawej prześwitująca głowa postaci z przedstawienia znajdującego się na spodnim obrazie.

! Rudnik nad Sanem – ul. Mickie­wicza 47
• Barokowa figura św. Jana Nepo­mucena na żółtej kolumnie.

  Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem

! Nisko – ul. Rzeszowska (szosa na Rzeszów)
• Bielona kapliczka z zaszkloną wnęką, stojąca między Niskiem a No­wosielcem w Puszczy Sando­mierskiej, po wsch. stronie szosy, na­przeciwko parkingu leśnego.

  Nisko
Nisko
Nisko
Nisko

! Pysznica (Sołtysy) – gm. Pysznica
• Kapliczka z 1992 r. z figurą św. Jana Nepomucena, po płd.-zach. stronie drogi nr 861. We wnęce nad wejściem obrazek ze świętym i Pragą w tle. Rzeźba z ok. 1900 r. poddana była reno­wacji w 1982 r. Ofiarnością i wy­sił­kiem mieszkańców Sołtysów doko­na­no wzniesienia tej kapliczki na miej­scu starej jako wo­tum za dar kapłaństwa dla rodaka ks. Mirosła­wa Selwy, który 18 VI 1992 r. doko­nał jej poświęcenia. Jest to już trzecia kapli­czka w tym miejscu.

  Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica

Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica

Rzeczyca Długa – gm. Radomyśl nad Sanem
• Figura po wsch. stronie drogi nr 855. Na cokole dwa napisy: Święty Janie Nepomucynie módl się za nami oraz Fundacyja mieszkan­ców gminy Rze­czycy Długiej 1922.

  Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa

Łętownia – gm. Nowa Sarzyna
• Polichromowana drewniana figura św. Jana Nepomucena umieszczona w oszklonej drewnianej kapliczce.

  Łętownia
Łętownia
Łętownia
Łętownia
Łętownia
Łętownia
Łętownia
Łętownia

! Jarosław – ul. Słoneczna
• Rokokowa rzeźba św. Jana Nepo­mucena w murowanej kapliczce pod kasztanowcem. Na podstawie łaciński napis: S:tis Ioann NePom:

  Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław

Jarosław – ul. Zamkowa
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena w kształtnej murowanej kapliczce.

  Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław

! Jarosław – ul. Pełkińska
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z XIX w. w murowanej kapliczce obok domu nr 93.

  Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław

Radawa – gm. Wiązownica
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepo­mucena zamalowana na grubo, sto­jąca na cokole w drewnianej arka­dowej i ażurowej kapliczce.

  Radawa
Radawa
Radawa
Radawa
Radawa
Radawa
Radawa
Radawa

! Bircza – ul. Wojska Polskiego
• Obraz w murowanej kapliczce z końca XIX w. opodal Rynku.

  Bircza
Bircza
Bircza
Bircza
Bircza
Bircza

Bircza
Bircza
Bircza
Bircza
Bircza
Bircza

! Wyszatyce – gm. Żurawica
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w murowanej kapliczce obok kościoła św. Mikołaja biskupa.

  Wyszatyce, fot. J. Cytawa
Wyszatyce, fot. J. Cytawa
Wyszatyce, fot. J. Cytawa
Wyszatyce, fot. J. Cytawa
Wyszatyce, fot. J. Cytawa
Wyszatyce, fot. J. Cytawa

! Bolestraszyce – gm. Żurawica
• Kapliczka z malowanym wi­zerunkiem św. Jana Nepomucena zrealizowana w ramach I Festiwalu Ogrodowego w 2011 r. Autorzy: Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie.

  Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce
Bolestraszyce

! Buszkowice – gm. Żurawica
• Wysoka polichromowana drew­niana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w murowanej przydrożnej kapliczce.

  Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice
Buszkowice

Buszkowiczki – gm. Żurawica
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w drewnianej kapliczce na skraju wsi.

  Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki
Buszkowiczki

Kopysno – gm. Fredropol
• Popękana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w kamiennej przydrożnej kapliczce z 1848 r. Po tajemniczym zniknięciu latach 70. XX w. figurka powróciła do kapliczki w 2004 r. Święty ma na głowie metalową koronę.

  Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno
Kopysno

! Nienadowa – gm. Dubiecko
Pierwsze dwie drewniane figury św. Jana Nepo­mucena, stojące w tym miejscu, zostały skradzione w 2. poł. XX w. Trzecią – przeniesioną z Bachowa (gm. Krzywcza) podczas poszerzania tamtejszej drogi, przy której stała – skradziono zapewne na po­czątku XXI w. Chronił ją drewniany daszek wsparty na czterech słupach. Są podej­rzenia, że sprawcą kradzieży był tutejszy mieszkaniec, który nibawem zginął tragicz­nie. Czwarta figura (na fot.) została ufun­dowana przez proboszcza Franciszka Partykę i mieszkańców Nienadowej i uroczyście po­święcona w 2010 r. Umieszczona jest w zakratowanej murowanej kapliczce w otoczeniu trzech świerków (czwarty zmarniał).

  Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa
Nienadowa

Ruszelczyce – gm. Krzywcza
Odnowiona kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena na cylindrycznym cokole, umiejscowiona przy szosie na wschodnim skraju wsi. Pierwsza tutejsza figura była drewniana i miały ją przynieść wody Sanu. Kolejny, kamienny Nepomuk – ufun­dowany zapewne przez właścicieli tutejszych dóbr – stoi tu co najmniej od 1852 r. Według lokalnych opowieści, w 1944 r. sowiecki żołnierz odstrzelił świętemu biret, za co zginął w bójce już następnego dnia. Miał on zostać pochowany w pobliżu figury.

  Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce
Ruszelczyce

! Płazów – gm. Narol
• Figurka u podstawy kamiennego krzyża nagrobnego.

  Płazów
Płazów
Płazów
Płazów
Płazów
Płazów
Płazów
Płazów


d. Królestwo Polskie (i zabór rosyjski)

»»» Roztoczańskie Nepomuceny

»»» Nepomuceny z Lubelszczyzny
 

! Łazory – gm. Harasiuki
• Na skraju lasu nad potokiem (mniej więcej na miejscu starej drewnianej kapliczki nepomuckiej) stoi metalowy krzyż i mała kapliczka na słupku, a w niej krzyżyk, Chrystus i obrazek ze św. Janem Nepomucenem. Jest to repro­dukcja obrazu z ołtarza głównego w kościele w Suśćcu.

  Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory

! Łazory – gm. Harasiuki
• Seryjna figura św. Jana Nepo­mucena postawiona wspólnym wy­siłkiem okolicznych mieszkańców w 2020 r.

  Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory

! Maziarnia-Pęk – gm. Harasiuki
• Seryjna figura św. Jana Nepomu­cena postawiona jako wotum dzięk­czynne ok. 2017 r.

  Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk

Winiary Dolne
– gm. Nowy Korczyn
• Barokowa figura z 2. poł. XVIII w.

  Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne
Winiary Dolne

Stopnica – ul. Piotrowskiego
• Mocno sfatygowana przydrożna figura św. Jana Nepomucena.

  Stopnica
Stopnica
Stopnica
Stopnica
Stopnica
Stopnica
Stopnica
Stopnica

Beszowa – gm. Łubnice
• Figura w ołtarzu bocznym (po płn. stronie) w kościele św. św. Piotra i Pawła.

  Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa

Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa
Beszowa

Gnieszowice – gm. Koprzywnica
• Drewniana polichromowana figura w nowej kapliczce z 2009 r.

  Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice
Gnieszowice

Gnieszowice
Gnieszowice

Tarłów – ul. Piotrowskiego
• Kapliczka z kamienną polichro­mowaną rzeźbą św. Jana Nepomu­cena. Wyremontowana w 2014 r.

  Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów

Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów
Tarłów

! Wola Kopcowa – gm. Masłów
• Piaskowcowa figura z 1774 r. na kilkuczłonowym cokole, po zach. stro­nie drogi przez wieś.

  Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa
Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa
Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa
Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa
Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa
Wola Kopcowa, fot. J. Cytawa

! Budziszyn – gm. Mokobody
• Polichromowana figura na cegla­nym cokole, ofiarowana przez Ale­ksandrę Płatek z Rudnika Małego, stojąca koło groty nad cudownym źródełkiem, opodal kaplicy.

  Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn
Budziszyn

! Wyszków – gm. Liw
• Obraz z XVIII w. – Św. Jan Nepomucen spowiadający królową – w kościele Podwyższenia Krzyża Świę­tego (na płn. ścianie).

  Wyszków
Wyszków
Wyszków
Wyszków

Wyszków
Wyszków
Wyszków
Wyszków
Wyszków
Wyszków

! Żeliszew Podkościelny
– gm. Kotuń
• Obraz malowany w warsztacie Szymona Czechowicza Ukrzyżowanie Pana Jezusa ze św. Janem Nepo­mucenem w kościele Św. Trójcy.

  Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny
Żeliszew Podkościelny

! Chlewiska – gm. Kotuń
• Drewniana polichromowana rzeźba w kapliczce na skrzyżowaniu dróg przed „Reymontówką”.

  Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska
Chlewiska

! Liwki Szlacheckie – gm. Huszlew
• Drewniana polichromowana figura z 1. poł XIX w. w murowanej kaplicz­ce na płd.-wsch. skraju wsi.

  Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie
Liwki Szlacheckie

! Łosice – ul. Targowa
• Kapliczka na „wielkiej, lipowej rososze” z rzeźbą św. Jana Nepomu­cena z poł. XIX w., pochodzącą z wie­ży kaplicy św. Stanisława w Łosicach. Uszkodzona figura po upadku w czasie gwałtownej burzy została odrestaurowana staraniem rodziny Kobylińskich, a nastepnie uroczyście poświęcona 16 lipca 2005 r. Spróch­niałe dolne partie rzeźby skrywa tkanina.

  Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice

Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice

Łosice – ul. 1 Maja
• Drewniana figura z 2005 r. w zwień­czeniu fasady kaplicy św. Stanisława, ufundowana przez Jana i Jacka Kobylińskich.

  Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice

Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice
Łosice

Pruszynek – gm. Siedlce
• Polichromowana drewniana figura św. Jana Nepomucena w przydrożnej murowanej kapliczce.

  Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek
Pruszynek

Krześlin – gm. Suchożebry
• Kapliczka o sześciu kolumnach, położona wśród malowniczych roz­lewisk na płn.-zach. skraju wsi, przy moście na Starej Rzece.

  Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin

Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin
Krześlin

Skrzeszew – gm. Repki
• Rzeźba z połowy XVIII wieku w oltarzu bocznym (po płn. stronie) w kościele św. Stanisława.

  Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew
Skrzeszew

Korczew – gm. Korczew
• Piaskowcowa figura św. Jana Nepomucena wieńcząca pałacową neogotycką studnię (zdrój).

  Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew
Korczew

Drohiczyn – ul. Świętojańska
• Kapliczka u zbiegu ul. Święto­jańskiej i ul. Mieszka I, z XVIII-wieczną drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena. Krzyż i liść palmowy umieszczono u stóp postaci świętego.

  Drohiczyn
Drohiczyn
Drohiczyn
Drohiczyn
Drohiczyn
Drohiczyn

Ostrożany – gm. Drohiczyn
• Pobielona kapliczka z nieco sfaty­gowaną rzeźbą św. Jana Nepomu­cena za szkłem. Kapliczka usytuo­wana jest w zachodniej części wsi, w pobliżu mostka na Pełchówce.

  Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany

Ostrożany – gm. Drohiczyn
• Obraz w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu bocznym usytuowa­nym przy płn. ścianie.

  Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany
Ostrożany

! Mężenin – gm. Platerów
• Murowana kapliczka z malowaną figurą św. Jana Nepomucena, która prawdopodobnie jest kopią poprzed­niej, stojącej tu do 2011 r.

  Mężenin - 25.07.2010, fot. J. Cytawa
Mężenin – 25.07.2010, fot. J. Cytawa
Mężenin - 24.07.2011
Mężenin – 24.07.2011
Mężenin - 27.07.2013
Mężenin – 27.07.2013

Mężenin
Mężenin
Mężenin
Mężenin
Mężenin
Mężenin
Mężenin
Mężenin

Osmola – gm. Dziadkowice
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. połowy XVIII w. w kościele Matki Bożej Bolesnej.

  Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola
Osmola

! Bielsk Podlaski – ul. Ogrodowa 17
• Nowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w zakratowanej muro­wanej kapliczce na rogu ul. Ogro­dowej i Widowskiej.

  Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski

Brańsk – ul. Kościelna
• Obraz w ołtarzu w nawie bocznej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

  Brańsk
Brańsk
Brańsk
Brańsk
Brańsk
Brańsk
Brańsk
Brańsk

! Domanowo – gm. Brańsk
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena na zach. ścianie w kościele św. Doroty Męczenniczki.

  Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo

Domanowo – gm. Brańsk
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. połowy XVIII w. w kościele św. Doroty Mę­czenniczki, konserwowana w 2005 r.

  Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo
Domanowo

! Rudka – ul. ks. M. Badowskiego
• Obraz św. Jana Nepomucena na płd. ścianie w kościele Trójcy Przenaj­świętszej, pierwotnie znajdujący się w kościele św. Mikołaja w Mirze (dzisiaj w obwodzie grodzieńskim na Biało­rusi), przekazany tutejszej parafii w końcu lat 40. XX w.

  Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka

Jabłonna Lacka – gm. Jabłonna Lacka
• Barokowa kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, przy rozstajach dróg na zachód od wsi.

  Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka
Jabłonna Lacka

! Sterdyń – gm. Sterdyń
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z krzyżem i biretem w ręku w ołtarzu we wsch. nawie kościoła św. Anny.

  Sterdyń
Sterdyń
Sterdyń
Sterdyń
Sterdyń
Sterdyń

Płońsk – ul. Płocka 17
• Obraz w zwieńczeniu ołtarza bocznego w kościele św. Michała Archanioła.

  Płońsk
Płońsk
Płońsk
Płońsk
Płońsk
Płońsk

! Parysów – Rynek
• Obraz w bocznym ołtarzu w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

  Parysów
Parysów
Parysów
Parysów
Parysów
Parysów
Parysów
Parysów

Liw – ul. Kościelna
• Drewniana rzeźba w ołtarzu głów­nym w kościele św. Leonarda.

  Liw
Liw
Liw
Liw
Liw
Liw

Liw
Liw
Liw
Liw
Liw
Liw

Sinołęka – gm. Kałuszyn
• Mała drewniana polichromowana figurka w drewnianej kaplicy dwor­skiej Matki Boskiej Szkaplerznej (daw­niej Narodzenia Najświętszej Marii Panny).

  Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka
Sinołęka

Skórzec – ul. Cmentarna
• Drewniana polichromowana rzeźba w murowanej kapliczce opodal cmen­tarza. W 2013 roku figura i kapliczka zostały gruntownie odnowione.

  Skórzec
Skórzec
Skórzec - 21.07.2013
Skórzec – 21.07.2013
Skórzec - 4.05.2014
Skórzec – 4.05.2014
Skórzec
Skórzec
Skórzec
Skórzec
Skórzec
Skórzec
Skórzec
Skórzec

! Myszyniec – ul. Wyszyńskiego 1
• Feretron w kościele Trójcy Prze­najświętszej.

  Myszyniec
Myszyniec
Myszyniec
Myszyniec
Myszyniec
Myszyniec

! Binduga – gm. Chorzele
• Figura z 2017 r. dłuta Andrzeja Staśkiewicza w nowej kapliczce imitującej starą kapliczkę z tejże wsi.

  Binduga
Binduga
Binduga
Binduga
Binduga
Binduga

Leman – gm. Turośl
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX w. autorstwa Jana Raczkowskiego, stojąca w prze­szklonej kapliczce przy kościele św. Rocha.

  Leman
Leman
Leman
Leman
Leman
Leman
Leman
Leman


Warmia i sąsiednie krainy


! Barczewo – ul. Klasztorna
• Obraz w zwieńczeniu ołtarza przy­tęczowego (po płd. stronie) w kościele św. Andrzeja Apostoła.

  Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo

! Bartąg – gm. Stawiguda
• Owalny obraz na zaplecku kon­fesjonału (po płd. stronie) w kościele św. Jana Ewangelisty.

  Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg

! Bartąg – gm. Stawiguda
• Polichromowana rzeźba w ołtarzu Opatrzności Bożej w kościele św. Jana Ewangelisty (po płn. stronie).

  Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg
Bartąg

! Boreczek – gm. Biskupiec
• Drewniana figurka św. Jana Nepo­mucena w górnej niszy murowanej przydrożej kapliczki, dawniej pod starą lipą.

  Boreczek
Boreczek
Boreczek
Boreczek
Boreczek
Boreczek

! Dobre Miasto
– ul. ks. Emila Rzeszutka
• Drewniana polichromowana rzeźba w zwieńczeniu bocznego ołtarza (z ok. 1880 r.) w kościele Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych.

  Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto

Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto

! Dobre Miasto – ul. Orła Białego
Terakotowa figura z neogotyckiej kapliczki obok mostu na Łynie, teraz w Parafii Rzymsko­katolickiej Najświętszego Zbawiciela i Wszyst­kich Świętych. Kapliczka pierwotnie stała koło starego mostu na Łynie. Wieńczyła ją figura św. Jana Nepomucena. W 1945 r. Sowieci odstrzelili jej głowę i prawą rękę oraz uszkodzili podstawę i prawego buta. Z czasem dorobiono Nepo­mukowi głowę z drewna, a kapliczkę w 1995 r. z powodu budowy nowego mostu przeniesiono na drugą stronę drogi. Figura czekała na lepsze czasy, aż w 2013 roku została odrestaurowana przez Karolinę Kuśmirek w ramach pracy ma­gisterskiej obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto

Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto

! Gietrzwałd – gm. Gietrzwałd
• Polichromia po południowej stronie nawy we wnętrzu kościoła Naro­dzenia Najświętszej Marii Panny. Św. Jan Nepomucen umiejsco­wiony jest między św. Augustynem i św. Waw­rzyńcem. Autorem malowideł z 1898 roku jest elbląski malarz Justus Bornowski.

  Gietrzwałd
Gietrzwałd
Gietrzwałd
Gietrzwałd
Gietrzwałd
Gietrzwałd


Głotowo – gm. Dobre Miasto
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w oł­tarzu głównym (po lewej na górze) w kościele Najświętszego Zbawiciela i Świętego Floriana, po przywróceniu pierwotnych barw podczas restauracji głównego ołtarza w latach 2010–2013.

  Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo

! Głotowo – gm. Dobre Miasto
• Obraz św. Jana Nepomucena w oł­tarzu głównym (po prawej) w kościele Najświętszego Zbawiciela i Świętego Floriana.

  Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo
Głotowo

! Gryźliny – gm. Stawiguda
• Drewniana polichromowana rzeźba (o uszkodzonych dłoniach) w głów­nym ołtarzu w kościele św. Waw­rzyńca. Pierwotnie ulokowana była w ołtarzu bocznym.

  Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny
Gryźliny

! Jasna – gm. Dzierzgoń
• Medalion z wizerunkiem św. Jana Nepomucena w pięknie odnowionym późnobarokowym ołtarzu głównym w kościele Trójcy Przenajświętszej – parafia św. Jana Chrzciciela w Żu­ławce Sztumskiej, dekanat Malbork I, diecezja elbląska. W pozostałych me­dalionach święci: Antoni, Jan Chrzci­ciel, Roch, Franciszek Ksawery i Jan Ewangelista.

  Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna

Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna
Jasna

Lidzbark – ul. Stare Miasto
• Figura na moście na rzece Wel. Na cokole tablica: Św. Jan Nepomucen rok wykonania 1802. Patron rzek i źródeł. Chroni nas przed powo­dziami. Zrzucony do rzeki Wel przez Niemców. Uratowany i przechowa­ny przez pana Józefa Wilimskiego. Powrócił na swoje miejsce 15 sierpnia 1921 r. Lidz­bark 2010.

  Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark

Lidzbark – ul. Kościelna
• Obraz w kościele św. Wojciecha przedstawiający figurę św. Jana Ne­pomucena na tutejszym moście na rzece Wel (przed przemalowaniem i z poprzednim krzyżem). Napis na obrazie: Św. Jan Nepomucen Lidz­bark 1802–2002.

  Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark

! Lidzbark – ul. Lipowa
Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena przy promenadzie na brzegu Jeziora Lidz­barskiego. Postawiona została w 1. połowie czerwca 2011 roku. Autorem jest znany rzeźbiarz z Sierpca – Edmund Szpanowski. Napis na tabliczce: Święty Jan Nepomucen. Patron chroniący przed powodziami i wzbu­rzonymi wodami, a także patron mostów i przepraw. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i za­siewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Napis na boku figury: Wyk. Edmund Szpa­nowski z Sierpca – 2011".

  Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark

Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark

! Najdymowo – gm. Biskupiec
• Drewniana figurka św. Jana Nepo­mucena w murowanej przydrożnej kapliczce.

  Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo

Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo
Najdymowo

Nowe Miasto Lubawskie
– ul. Tysiąclecia
• Polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena w nowej oszklonej ka­pliczce na słupie.

  Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie

Olsztyn – ul. Prosta
Statua z brązu na moście św. Jana Nepomucena na Łynie (inaczej most św. Jana lub most Jana, niem. Johannes­brücke), autorstwa Edwarda Jure­wicza i Piotra Obarka (1995 r.). Jest repliką (powięk­szoną) zaginionej w czasie II wojny światowej rzeźby Wilhelma Jansena z Kolonii, stojącej w tym miejscu od 1869 r. Obecną figurę odlano w Gliwickich Za­kładach Urządzeń Tech­nicznych staraniem Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Na pomniku widnieje data 27.07.1996. 1996.07.25 poczta Olsztyn 1 używała okolicznościowego da­townika „Odsło­nię­cie Statuy św. Jana Nepomucena”.

  Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

! Olsztyn – ul. Mickiewicza 10
• Obraz na północnej ścianie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

Olsztyn (Dajtki) – ul. Żytnia 68
Obraz w zdobnej ramie w bocznej kaplicy kościoła Chrystusa Zmartwychwstałego. Pochodzi z nieistniejącej już olsztyńskiej kaplicy św. Jana Nepomucena. Po rozma­itych perypetiach i dwukrotnej konserwacji trafił do nowego kościoła w Dajtkach w parafii Matki Bożej Różańcowej. Napis w otwartej księdze trzymanej przez aniołka z palmą (w prawym dolnym rogu) to cytat z Księgi Tobiasza: Sacramentum Regis abscondere bonum est. Tob. Cap 12 K 7. (Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, Tob. 12,7).

  Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

! Stoczek Klasztorny – gm. Kiwity
• Obraz św. Jana Nepomucena w klauzurze klasztoru Zgromadzenia Księży Marianów.

  Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa
Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa
Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa
Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa
Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa
Stoczek Klasztorny, fot. J. Cytawa

Święta Lipka, Heiligelinde
– gm. Reszel
• Wizerunek św. Jana Nepomucena na polichromii w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Polichro­mia wnętrza kościoła (1722–1727) jest dziełem Macieja Jana Meyera z Lidz­barka. Mecenasem Meyera i funda­torem polichromii był biskup Teodor Potocki.

  Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka

Święta Lipka, Heiligelinde
– gm. Reszel
• Drewniana rzeźba św. Jana Ne­pomucena z 1. poł. XX w. dłuta Michaela Lipowa (lidzbarskiego rzeźbiarza i malarza) w muzeum sanktuaryjnym.

  Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka

! Święta Lipka, Heiligelinde
– gm. Reszel
• Figurka św. Jana Nepomucena w miniaturowym ołtarzu w muzeum sanktuaryjnym.

  Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka
Święta Lipka

Wielbark – ul. Ogrodowa
• Kościół św. Jana Nepomucena z lat 1879–1880.

  Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark

Wielbark – ul. Ogrodowa
• Witraż w prezbiterium kościoła św. Jana Nepomucena.

  Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark

Wielbark – ul. Ogrodowa
• Relief w głównym ołtarzu w koś­ciele św. Jana Nepomucena.

  Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark
Wielbark

Rozmaite kraje


! Bergamo (Włochy)
– Via Borgo Palazzo
• Figura z 1747 r. na moście. Napis na cokole:

PER TESTAMENTO
DEL CONTE
GIROLAMO ALBANI
T. MARESCIALLO
CESAREO
MDCCXLVII

  Bergamo
Bergamo

Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo

Brugge (Belgia) – Wollestraat
• Figura z 1767 r. na moście. Na co­kole umieszczona jest łacińska in­skryp­cja z 1811 r. z ana­gramem:

SANCTUS
JOANNES
NEPOMUCENUS
anagramma
EN PIE MUTUS
EN OS
NON ACCUSANS
Reposit 1 maji MDCCCXI

  Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

! Kiefersfelden (Niemcy, Bawaria)
– Landkreis Rosenheim
• Polichromowana drewniana figura w zakratowanej kapliczce.

  Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden

Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden
Kiefersfelden

! Kitula (Uganda)
– Buikwe District, Central Region
– GPS 0.299935,33.040834
W 2010 roku Arcidiecézní charita Praha otworzyła tu szkołę podstawo­wą im. św. Jana Nepomucena. Jego wizerunek widnieje w logo szkoły, a w 2011 roku polichromowaną rzeźbę patrona szkoły wykonał Václav Česák ze Starego Smoliwca. Informacje o tym, jak można wesprzeć szkołę, zamieszczone są na stronie:
»» praha.charita.cz.

  Kitula
Kitula. Fot. praha.charita.cz.
Kitula Kitula Kitula Kitula Kitula
Kitula. Fot. praha.charita.cz.
Kitula
Kitula. Fot. Petr Jenčík.
Kitula
Kitula. Fot. Petr Jenčík.
Kitula
Kitula. Fot. www.radio.cz.
Kitula
Kitula. Fot. www.radio.cz.

Lisboa (Portugalia)
– Museu Arqueológico do Carmo
Figura z 1743 r. stojąca pierwotnie na Antiga Ponte de Alcântara, a teraz w Muzeum Archeologicznym w dawnym klasztorze karmelitów (Mosteiro do Carmo). Autor Giovanni Antonio Bellini z Padwy. Napis na cokole: S. IOANNI NEPOMUCENO NOVO ORBIS THAUMATURGO TERRAE, AQUIS, IGNI, AERIQUE IMPERANTI ATQUE CUM ALIAS TUM PRAESERTIM IN ITINERE MARITIMO LUCULENTO SOSPITATORI SUO GRATI ANIMI ERGO HANC STATUAM POSUIT CLIENS DEUOTISS: AN: REPARAT: SALUT: M:DCC:XLIII.

  Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

London (Anglia)
– 11 S. Silas Place off Prince of Wales Road, Kentish Town, NW5
• Polichromowana rzeźba w kon­fesjonale w kościele św. Sylasa (Sylwana).

  London
London
London
London
London
London

London
London
London
London
London
London

! Mala Bosna (Serbia, Wojwodina)
– grad Subotica
• Zarośnięta kamienna figura na ni­skim postumencie. Napis na tablicy: NA SLAVU BOŽIJU PODIŽU ANTUN GABRIĆ I SUPRUGA MILKA ROMIĆ (...)

  Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna

Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna

Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna
Mala Bosna

! Mukaczewo, Munkács
(Ukraina, Zakarpa­cie) – Palánka
Rzeźba na zamku Palánka. Tę kamienną rzeźbę postawiono w Mukaczewie naprzeciw pałacu Rakoczych dla upamiętnienia hrabiego Quirina, kapitana armii cesarskiej, którego w 1703 r. w tym miejscu zastrzelił (zmarł 28 czerwca) kuruc Majos János. W 1821 rzeźbę przeniesiono w nieznane dzisiaj miejsce. Potem stała przy moście na Latoricy, a w 1871 r. znany krajoznawca Lehoczky Tivadar (Teodor Lehoćkyj) zakupił ją i umieścił koło swojego domu (teraz Myru 28). Następnie figura znajdowała się w kolejnych tutejszych muzeach. Od 2003 r. jest w zbiorach Muzeum Histo­rycznego w Mukaczewie na zamku Palánka, gdzie umieszczono ją w krużgankach górnego zamku. Latem 2018 r. ulokowana została w niszy na pierwszym piętrze i opatrzona ta­blicą informacyjną.

  Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo

Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo

! Mukaczewo, Munkács
(Ukraina, Zakarpa­cie) – Palánka
• Polichromowana figura w ołtarzu w kościele Serca Jezusowego.

  Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo
Mukaczewo

! Napoli (Włochy)
– Via Ponte della Maddalena
• Figura z 1731 r. przy dawnym moście Ponte della Maddalena.

  Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli

! New York (USA)
– 411 East 66th Street (at 1st Avenue)
• Słowacki neoromański kościół św. Jana Nepomu­cena.
• Relief w tympanonie portalu.
• Polichromia w konsze absydy ołta­rzowej.

  New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York

New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York

New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York

Roma (Włochy) – Ponte Milvio
• Figura świętego Jana Nepomucena z 1731 r., dzieło Agostino Cornacchini, przy wejściu (od płd.) na most Ponte Milvio.

  Roma
Roma
Roma
Roma

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

! Rudnik pri Radomljah
(Słowenia) – Občina Kamnik
• Polichromowana drewniana rzeźba w murowanej kapliczce.

  Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah

Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah

Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah
Rudnik pri Radomljah

! Samnaun (Szwajcaria)
– Cantone Grigioni
• Drewniana figura przydrożna w ka­pliczce na słupie.

  Samnaun
Samnaun
Samnaun
Samnaun
Samnaun
Samnaun

! Schleching (Niemcy, Bawaria)
– Landkreis Traunstein
• Polichromia na zewnętrznej ścianie absydy prezbiterium Pfarrkirche St. Remigius.

  Schleching
Schleching
Schleching
Schleching
Schleching
Schleching
Schleching
Schleching

! Slavonski Šamac (Chorwacja)
– Ul. Vladimira Nazora
• Polichromowana drewniana rzeźba w murowanej przydrożnej kapliczce ze sterczynami.

  Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac

Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac
Slavonski Šamac

początek strony Strona główna Nepomuków
Last updated: 14 September 2021