Nepomuk

Svätý Ján Nepomucký, Ján z Pomuku, Jan Nepomucký, Jan z Nepomuka, Iohannes de Pomuk, Johannes von Nepomuk, Jan Nepo­mucen, Nepomuki Szent János, Ioan de Nepomuk, Giovanni Nepomu­ceno, San Juan Nepomuceno, John Nepomuk, Ioannes Nepo­mucenus.

Strona ta zawiera fotografie wizerunków św. Jana Nepomu­cena. Zdjęcia, które nie mają podanego źródła, zostały wy­ko­nane przez autora strony.

Wszelkie uzupełnienia oraz poprawki są mile widziane, a nawet pożądane. »»»
  

 
początek strony
 

Nepomuk z Huty Różanieckiej

Last updated: 9 December 2023