strona główna

powrót do strony głównej  Szewnia Dolna – bezimienni partyzanci


  
   Napisy na pomniku w Szewni Dolnej

Na skraju Szewni Dolnej znajduje się pomnik na którym umieszczona jest trzyczęściowa tablica z nazwiskami dowódców partyzanckich z okresu II wojny światowej. Podano na nich jedynie pierwsze litery imion [1]. Poniżej przytaczam wypowiedź prof. Mirosława Skarżyńskiego [2] z Uni­wersytetu Jagiellońskiego na temat takiego sposobu upamiętniania. Jest to odpowiedź na zapytanie internautki, udzielona w ramach działalności internetowej Poradni Językowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


IMIĘ + NAZWISKO
Czy jest urzędowy obowiązek pisania pełnego imienia – np. na pomnikach tablicach, nagrobkach, wizytówkach, pismach i listach urzędowych itp. Inaczej, czy można na tablicy pamiątkowej poświęconej np. pamięci poległych lotników w kampanii wrześniowej pisać ich imiona w fomie „duża litera i kropka”. Np. porucznik M. Brzeski, czyli nie wiadomo, czy był to Michał, Marian, Mieczysław – a może Maksymilian czy Medard??? Pozdrawiam serdecznie Pana Profesora i oczekują odpowiedzi.

Nie wiem, jakie jest „urzędowe” stanowisko w tej sprawie, ale w żadnym wypadku nie należy pisać tylko inicjału imienia. Jeśli chce się utrwalić w pamięci ludzi, którzy polegli za swój kraj, to nie ma mowy o „obcinaniu” imienia. Wygląda to na niedbalstwo i lekceważenie tych, którym poświęcono ową tablicę. Po co w takim razie tablica, skoro uważa się, że nie warto tracić miejsca na pełne imiona owych osób? Pierwszy raz spotykam się z takim pomysłem, który może śmiało konkurować z takim oto zapisem na tabliczkach ulicznych w pewnym mieście: „ul. J. N. Jeziorańskiego” (może Jana Nepomucena?) [...]
Łączę pozdrowienia –
prof. dr hab. Mirosław Skarżyński [3]

25.10.2008
 


Przypisy

[1] Tablica bez imion (a nawet inicjałów) jest na Roztoczu np. na cmentarzu w Krasnobrodzie na pomniku (z 1930 r.) powstańców styczniowych.

[2] Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, http://www.polonistyka.uj.edu.pl/Prof.htm, [25.10.2008], [w:] Poradna Językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://poradnia.polonistyka.uj.edu.pl.

[3] Mirosław Skarżyński, Nazwiska, imiona i ich odmiana, http://poradnia.polonistyka.uj.edu.pl/?modul=12, [25.10.2008], [w:] Poradna Językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://poradnia.polonistyka.uj.edu.pl.


 
Pomnik w Szewni Dolnej

początek strony powrót do strony głównej
Last updated: 22 June 2009