Strona główna Roztocza

Strona główna Nepomuków  Jan Nepomucen


  
   Jan Nepomucen
  Pierwowzorem przedstawień Jana Nepomucena jest 2,5-metrowa brązowa figura świętego z 1683 r., która stoi na moście Karola w Pradze. Wg 41-centymetrowego terakotowego bozzetta z roku 1681 (obecnie w zbiorach Národní galerie) autorstwa wiedeńskiego rzeźbiarza Matthiasa Rauchmüllera, wyrzeźbił ją w drewnie w 1682 r. Johann Brokoff. Dziś ta rzeźba znajduje się w ołtarzu głównym w praskim kościele Jana Nepomucena na Skałce na Nowym Mieście. Na jej wzór, w Norymberdze w pracowni ludwisarskiej Wolfganga Hieronymusa Heroldta odlano figurę w brązie. Fundatorem był Freiherr (baron) Matthias Gottfried von Wunschwitz, który dzięki cudownej pomocy św. Jana wydostał się z tureckiej niewoli.
 

Święty Jan Nepomucen, Jan Nepomucký, Iohannes de Pomuk, Johannes von Nepomuk, Ján Nepomucký, Nepomuki Szent János, Ioan de Nepomuc, Giovanni Nepomuceno, San Juan Nepomuceno, John Nepomuk, Ioannes Nepo­mu­cenus, Jan z Pomuka (Pomuku), Jan z Ne­po­muka [1], Nepomuk (familiarnie), błędnie Jan z Pomuk (liczba mnoga).

Urodził się ok. 1340 roku. Jego ojcem był pomucki rychtar Welfin [2]. Jan osiągnął m.in. godność kanonika Kapituły Wyszehradz­kiej (przy kościele św. Piotra i św. Pawła) i generalnego wikariusza arcybiskupa Jana z  Jenšteina.

Jan z Pomuku został zamęczony 20 marca 1393 r., a jego ciało wrzucono do Wełtawy [3] w miejscu, gdzie dziś na moście Karola stoi figura (z 1683 r.) św. Jana – dzieło barokowego rzeźbiarza Johanna Brokoffa (szczegóły obok). W kamienny postument wmurowane są metalowe płyty ze scenami spowiedzi królowej Zofii i zrzucania Jana Nepomucena przez królewskich żołdaków do Wełtawy. Turyści nagminnie dotykają tych wizerunków z nadzieją na spełnienie życzeń i dzięki temu reliefy błyszczą złotym kolorem [4].

31 maja 1721 r. papież Innocenty XIII ogłosił Jana Nepomucena błogosławionym, a 19 marca 1729 r. Benedykt XIII dokonał jego kanonizacji. Ciało św. Jana spoczywa w praskiej katedrze św. św. Wita, Wacława i Wojciecha. Kult Jana Nepomucena rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje. Święto czeskiego męczennika obchodzone jest w Kościele 16 maja, a w Polsce 21 maja (bowiem 16 maja jest świętem polskiego męczennika Andrzeja Boboli). Uznanie u nas 16 i 21 maja za dni wolne od pracy mogłoby doprowadzić do ekstremalnego wydłużenia tzw. długiego wekendu aż do trzech tygodni.

Rzeźby i obrazy św. Jana Nepomucena napotkać możemy nie tylko w Europie, ale i w Ameryce Łacińskiej. Liczba jego wizerunków rzeźbiarskich w samej Europie szacowana jest na trzydzieści tysięcy. Poświęcono mu mnóstwo kościołów i kaplic. Pisano o nim książki, prace naukowe i sztuki teatralne. A oto stosowne modlitwy do Jana Nepomucena:

Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal, co dal Tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.

   

Sankt Johann von Nepomuk,
Deine Hand halt' Böses z'ruck,
Geb uns Gott, was er dir gab:
unversehrt die Zung' im Grab.
 [5]

   

Święty Janie, coś zmarł w męce,
trzym nad nami swoje ręce,
by nam Bóg dał, co dał Tobie,
by nasz język nie zgnił w grobie.

Zapracowany święty

Z racji sposobu swej męczeńskiej śmierci w nurtach Wełtawy św. Jan Nepomucen opiekuje się przede wszystkim groźnym żywiołem wody – być może również pod postacią śniegów(?). Ma w swej gestii rzeki, strumienie, jeziora i stawy. Stróżuje przy mostach, groblach, fosach, przeprawach rzecznych (brodach i promach), wodopojach, rozdrożach. Ratuje tonących, chroni od rozmaitych nieszczęśliwych wypadków na wodzie. Zapobiega zagrożeniom spowodowanych przez wodę lub jej brak – powodziom, oberwaniom chmur, gradobiciom, suszom – ale i innym klęskom żywiołowymi. Opiekuje się studniami i źródłami (chroni przed ich wysychaniem) – a dzisiaj chyba też wodociągami. Chłopi wierzyli w opiekę świętego nad łąkami, polami i zasiewami poprzez zarządzanie przezeń opadami i roztopami. Św. Jan potrafi również usprawnić gospodarkę wodną organizmu, likwidować obrzęki i opuchlizny. Portugalscy i hiszpańscy żeglarze oraz korsarze zdobili dzioby swych żaglowców rzeźbami Św. Jana Nepomucena.

   Historya z 1740 r.
 Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena (...) Roku 1740 wydrukowana
 

Jest orędownikiem marynarzy, flisaków, rybaków, „podróżujących statkami wodnymi”, płetwonurków, nurków, wioślarzy, żeglarzy, pływaków, miłośników wszelkich innych wodnych sportów, ratowników wod­nych, prawników, peniten­tów, umierających, księży, spowiedników, zakonu jezuitów, młynarzy (wedle tradycji ludowej, święty miał zostać wrzucony do rzeki z przywiązanym kamieniem młyńskim), a w Siedmio­grodzie czuwa nad górnikami.

Jest symbolem milczenia, odwagi, lojalności. Chroni tajemnice i pomaga w ich dotrzymaniu. Ochrania przed zniesławieniem, sprawuje opiekę nad honorem, a podobnież i nad pożyciem małżeńskim.

Jest patronem dobrej sławy (sławy ludzkiej), szczerej spowiedzi, Czech (obok św. Wacława i św. Wojciecha) i narodu czeskiego, imperium austriackiego i rodu Habsburgów, Bawarii, Banatu, patronem oficjalnym lub mniej oficjalnym rozmaitych miejscowości z Pragą na pierwszym miejscu – również np. Frampola na Roztoczu, Jastrzębia-Zdroju na Górnym Śląsku, Nepomuka w Czechach, Opatówka w Wielkopolsce, Passau w Bawarii, Trok (Trakai) i Onikszt (Any­kščiai) na Litwie, San Juan Nepomuceno w Paragwaju i w Kolumbii, diecezji Kościoła katolickiego (np. archdiezezji praskiej, rożniawskiej na Słowacji, Nanjing w Chinach, Regensburg w Bawarii), języka czeskiego (češtiny) – chociaż z pochodzenia był Niemcem i nie ma dowodów, że mówił po czesku. Jest patronem bezpiecznego podróżowania i szczęśliwego powrotu – np. w Biłgoraju uznawany jest za patrona długich podróży.

Można sądzić, iż czuwa nad tymi, którzy za dużą mówią i nie potrafią utrzymać języka za zębami, czyli nad kobietami, przewodnikami bądź politykami. W Polsce miał też konotacje prasowo-polityczne jako „patron prosto z mostu”. W dobie unijnej chyba zajmie się przyjaźnią czesko-niemiecką i – szerzej – słowiańsko-germańską, a może nawet awansuje na patrona Europy, czego mu szczerze życzymy. Powinien to być zasadniczy cel prezydencji Czech w 1. poł. 2009 roku.

Strój i atrybuty Jana Nepomucena

Oto wyliczenie tego, co może mieć święty Jan na sobie, w rękach lub obok siebie (np. w dłoniach uczynnych aniołków).

 Prezentacja atrybutów Jana Napomucena
 Wzorcowy Nepomuk rozto­czański z Huty Różanieckiej
prezentuje swoje atrybuty.

Szaty kapłańskie:

 • Sutanna czarna (rzadko fioletowa).
 • Komża biała, sięgająca do kolan, obszyta dołem i na rękawach koronką (rokieta).
 • Peleryna często podszyta gronostajowym futrem (mantolet), zwykle zawiązywana ozdobnym sznurem.
 • Biret na głowie, czarny z czterema rogami. Gdy figura stoi w kościele lub obok niego – nakrycie głowy może być zdjęte.
 • Stuła na ramionach – oznaka spowiednika.

Krzyż odpustowy na godzinę śmierci, najczęściej przyciskany do piersi (trzymany w ramionach) bądź unoszony nad głową. Rzadko krzyż może trzymać towarzyszący św. Janowi aniołek. Krzyż przypomina o szczególnym nabożeństwie świętego do Ukrzyżowanego – przez długie godziny codziennie modlił się, kontemplując Mękę Chrystusa.

Aureola (wieniec) z pięcioma gwiazdami (promieniami) – które ukazały się nad ciałem świętego płynącym Wełtawą i rozświetliły miejsce na rzece, gdzie rybacy je znaleźli. Gwiazdy symbolizują też pięć ran Chrystusowych, pięć cnót Janowych – pobożność, pokorę, dyskrecję, pilność i miłosierdzie, a także pięć liter łacińskiego słowa „tacui” (milczałem), które razem z palcem na ustach (zob. niżej) przypominają o dochowaniu tajemnicy spowiedzi. Wg niektórych wersji żywota Jana Nepomucena pięć gwiazd przekazała świętemu Maryja. Św. Jan Nepomucen jest oprócz Najświętszej Panny Marii jedynym świętym, przedstawianym z gwiazdami wokół głowy.

Liść palmy – symbol męczeńskiej śmierci, trzymany zazwyczaj w ręku. Czasami umieszczony jest pod krzyżem lub trzyma go aniołek u stóp świętego.

Palec wskazujący prawej ręki na ustach, symbolizujący tajemnicę spowiedzi oraz inne symbole milczenia i dyskrecji: zapieczętowany list, zamknięta kłódka, klucz, napis „tacui”, ryba, kwiat róży (łacińskie „sub rosa” czyli „pod różą” znaczy – w dyskrecji, w tajemnicy) i przede wszystkim język – trzymany w dłoni lub osobno przedstawiony na cokole [6].

Most – z którego zrzucono św. Jana do Wełtawy – i woda, a niekiedy lilie wodne i ryby przypominają o rodzaju śmierci, jaką poniósł.

Zamek przypomina o pełnionych przez św. Jana rozmaitych funkcjach sprawowanych na dworze biskupim i królewskim. Atrybut ten może też wskazywać na jego uwięzienie w lochach zamku królewskiego przed męczeńską śmiercią.

Atrybuty wieku dojrzałego: broda z bokobrodami i wąsy.

Inne atrybuty: księga – znak uczonego i teologa, pióro – oznaczające wikarego (generalnego wilkariusza), starobolesławskie palladium – cudowny wizerunek Matki Bożej, do którego miał pielgrzymować i św. Jan Nepomucen, kotwica, klucz – znak uwięzienia, modlitewnik, różaniec, postać biedaka – któremu święty dał jałmużnę.

Roztoczańskie Nepomuceny

O roztoczańskich Nepomukach tak napisał dr Piotr Kondraciuk z Muzeum Zamojskiego w Zamościu: W ordynacji zamojskiej i na Roztoczu kult św. Jana Nepomucena datuje się bardzo wcześnie. Wydaje się, iż zaraz po Śląsku na tym obszarze mamy do czynienia z najstarszym, tak intensywnie rozwijającym się kultem świętego na ziemiach polskich. (...) W pejzaż tego regionu św. Jan wpisał się już na stałe, i trudno sobie wyobrazić Roztocze bez stojących wśród łąk, lasów i rozlewisk wodnych jego figur i kapliczek. Kult świętego, zainicjowany przez ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego, silnie wrósł w kulturę miejscowego ludu, który do dziś pozostaje jej wierny [7].

Zdaniem austriackiego historyka sztuki prof. Aldemara Schiffkorna z Linzu: (...) przestrzeń kulturową „Środkową Europę” można zobrazować jako obszar, w którym szerzy się kult Jana Nepomucena. Innymi słowy: środkowa Europa jest tam, gdzie Jan Nepomucen jest znany, czczony i gdzie znajdują się obrazy i rzeźby tego świętego [8]. Poniżej przedstawiam listę miejsc kultu Jana Nepomucena na Roztoczu i w naj­bliższej okolicy [9] oraz tutejsze jego wizerunki. Mnogość roztoczańskich Nepomuków dowodzi, że i bez traktatu lizbońskiego Roztocze leżało i leży w Europie.


Kościoły pod wezwaniem św. Jana Nepomucena: Frampol (św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szka­plerznej), Kościaszyn, Susiec, Zwierzyniec.

Frampol
Frampol – kościół św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej
Frampol
Frampol – kościół św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej
Kościaszyn
Kościaszyn – kościół filialny św. Jana Nepomucena
Kościaszyn
Kościaszyn – kościół filialny św. Jana Nepomucena

Susiec
Susiec – kościół św. Jana Nepomucena
Susiec
Susiec – kościół św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół filialny św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół filialny św. Jana Nepomucena


Nepomuki dwuwymiarowe (obrazy i polichromie): Basznia Dolna – w kapliczce przy skrzyżowaniu drogi Horyniec-Lubaczów z drogą do Baszni Górnej, Bieliny – fresk w kościele św. Wojciecha, Cieszanów – obraz malarza Sydora z Przemyśla, w kapliczce przy ul. Mickiewicza, Dub – w ołtarzu bocznym w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Frampol – obraz i witraż w kościele św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szka­plerznej oraz wizerunek na pieczęci z 1778 r., Goraj – na płd. ścianie w kościele św. Bartłomieja, Górecko Kościelne – feretron w kaplicy „na wo­dzie”, Janów Lubelskiw ołtarzu bocznym w kościele św. Jana Chrzciciela, Józefów nad Wisłą – nad konfesjonałem w kościele Bożego Ciała, Kościaszyn – w kościele św. Jana Nepomucena, Kraśnikw ołtarzu bocznym w kościele Św. Ducha oraz w prezbiterium w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kryłów – obraz pochodzący ze skasowanego klasztoru reformatów, Krzeszóww ołtarzu bocznym w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Lubaczów – obraz w Muzeum Kresów pochodzący z cerkwi w Łówczy, Łazory – obrazek w kapliczce, Łukowaw ołtarzu bocznym w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Olbięcinw ołtarzu bocznym w kościele parafialnym św. św. Piotra i Pawła, Potok Jaworowski – na płn. ścianie w kościele Trójcy Przenajświętszej, Pysznica – oleodruk w przydrożnej kapliczce, Rachanie – na zach. ścianie w kościele Przemienienia Pańskiego, Susiecw głównym ołtarzu i na feretronie w kościele św. Jana Nepomucena, Szczebrzeszyn – na zasuwie w ołtarzu bocznym w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Tarnogródw ołtarzu bocznym w kościele Przemienienia Pańskiego, Tomaszów Lubelski – wycięty z deski, w ołtarzu bocznym kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Turobinna zasuwie w głównym ołtarzu w kościele św. Dominika, Urzędóww prezbiterium w kościele św. Mikołaja i św. Otylii, Zaklikóww ołtarzu bocznym w kościele Trójcy Przenajświętszej i w prezbiterium w kościele św. Anny, Zwierzyniec – polichromia Łukasza Smuglewicza w kościele św. Jana Nepomucena [10], obraz w zakrystii w tymże kościele oraz feretron.

Basznia Dolna
Basznia Dolna – obraz w kapliczce
Bieliny
Bieliny – fresk w kościele św. Wojciecha
Cieszanów
Cieszanów (ul. Mickiewicza) – obraz malarza Sydora z Przemyśla w bocz­nej wnęce kapliczki stojącej przy drodze do Choty­lubia. Kapliczkę wzniesiono w XIX w., według miejscowej tradycji na kopcu granicznym. Pier­wotnie kapliczkę otaczały stare lipy, które ścięto wiosną 1998 r. Niedługo potem, przy poszerzaniu drogi, kapliczkę przesunięto w nowe miejsce.
Dub
Dub – obraz w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Frampol
Frampol – obraz w kościele św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej
Frampol
Frampol – witraż w kościele św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej
Frampol
Frampol – wizerunek na pieczęci z 1778 r.
Źródło: Wittyg Wiktor, Pieczęcie miast dawnej Polski, zeszyt I, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, III, Kraków – Warszawa 1905, str. 65
Goraj
Goraj – obraz w kościele św. Bartłomieja
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – feretron w kaplicy „na wodzie”
Janów Lubelski
Janów Lubelski – obraz w kościele św. Jana Chrzciciela
Józefów nad Wisłą
Józefów nad Wisłą – obraz nad konfesjonałem w kościele Bożego Ciała
Kościaszyn
Kościaszyn – obraz w kościele św. Jana Nepomucena
Kraśnik
Kraśnik – obraz w kościele Św. Ducha
Kraśnik
Kraśnik – obraz w kościele Wniebowzięcia Naj­świętszej Marii Panny
Kryłów
Kryłów – obraz z 2. poł. XVIII w. przekazany w 1808 roku do kryłowskiego kościoła Narodzenia Najświęt­szej Marii Panny ze skasowanego klasztoru refor­matów. Fot. Henryk Żurawski.
Krzeszów
Krzeszów – obraz w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Krzeszów
Krzeszów – wizerunki świętego na moście i w wodzie w pre­delli ołtarza bocznego w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Lubaczów
Lubaczów – obraz w Muzeum Kresów pochodzący z cerkwi w Łówczy. Fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Łazory
Łazory – obrazek w kapliczce
Łukowa
Łukowa – obraz w ołtarzu bocznym w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w zwieńczeniu ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej. Ołtarz wyremontowano w latach 2011–2012.
Olbięcin
Olbięcin – obraz z XVIII w. w ołtarzu bocznym w kościele parafialnym św. św. Piotra i Pawła. Ołtarz ten został prze­niesiony z kaplicy św. Tekli stojącej w parku dworskim, rozebranej w 1943 r. przez Niemców.
Potok Jaworowski
Potok Jaworowski (d. Fehlbach) – olejny obraz na płn. ścianie w kościele Trójcy Przenajświętszej
Pysznica
Pysznica (Sołtysy) – oleodruk w kapliczce
Rachanie
Rachanie – obraz w kościele Przemienienia Pańskiego
Rachanie
Rachanie – obraz w kościele Przemienienia Pańskiego
Susiec
Susiec – obraz w kościele św. Jana Nepomucena
Susiec
Susiec – feretron w kościele św. Jana Nepomucena
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – obraz w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Tarnogród
Tarnogród – obraz w kościele Przemienienia Pańskiego
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski – kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie
Turobin
Turobin – obraz na zasuwiew głównym ołtarzu w kościele św. Dominika
Urzędów
Urzędów – obraz z końca XVIII w. w prezbiterium kościoła św. Mikołaja i św. Otylii
Zaklików
Zaklików – obraz w kościele Trójcy Przenajświętszej
Zaklików
Zaklików – obraz w w kościele św. Anny
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena –
Tajemnica (cnota świętego)
Zwierzyniec
Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena –
Wiara (cnota świętego)
Zwierzyniec
Zwierzyniec – obraz w zakrystii w kościele św. Jana Nepomucena
Zwierzyniec
Zwierzyniec – feretron z kościoła św. Jana Nepomucena


Nepomuki trójwymiarowe (rzeźby pełne i reliefy): Annopol (pow. Hrubieszów), Annopol (pow. Kraśnik), Bełżec, Biała Druga, Biłgoraj, Bodaczów, Boiska-Kolonia, Borów, Brody Duże, Bukowina, Bystrzyca, Cetynia, Chłaniów, Chomęciska Małe, Chyżowice, Ciosmy, Czartowczyk, Czernięcin Poduchowny, Cześniki-Kolonia, Dorosze­wszczy­zna (Szperówka), Drogojówka, Drohiczany, Dyniska, Dzierążnia, Dzwola, Gdeszyn, Gliniska, Goraj, Gorajec, Gorajec-Stara Wieś, Gościeradów Plebański, Górecko Kościelne, Grabowiec, Gródek, Gruszka Duża, Gruszka Zaporska, Frampol, Hamernia, Horodło, Horoszczyce, Horyszów Polski, Horyszów-Stara Kolonia, Hucisko, Huszczka Duża, Huta Różaniecka, Janów Lubelski, Janówka Wschodnia, Józe­fów, Józefów nad Wisłą, Kalinowice, Komarów-Osada, Korchów Pierwszy, Korhynie, Kościaszyn, Krasnobród, Krowica Sama, Kryłów [11], Kryszyn, Krzeszów, Księżomierz, Lipa, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipowiec, Łabunie, Łaszczów, Łazory, Łosiniec, Łukowa, Majdan Górny, Majdan Nowy, Majdan Sitaniecki, Majdan Sopocki Drugi, Majdan Wielki, Malice, Maziarnia-Pęk, Mojsławice, Momoty Dolne, Morgi, Moroczyn, Nadrzecze, Narol [12], Niedzieliska, Niemstów, Niewirków, Nowiny Horynieckie, Odletajka, Oleszyce, Orłów Murowany-Kolonia [13], Ostrów [14], Oszczów, Otrocz, Pana­sówka [15], Płazów, Pniówek, Podborcze, Polichna Pierwsza, Ponikwy, Popkowice, Potoczek, Potok Górny, Potok Wielki, Potoki (bez głowy), Prawno, Pukarzów, Putnowice Górne, Pysznica [16], Rachanie, Radostów (bez głowy), Rozdoły, Ruda Wołoska, Ruszów, Siedlisko, Sitaniec-Kolonia, Skorczyce, Słodków Trzeci, Stara Wieś, Staszic, Sulów, Sułówek, Susiec, Szczebrzeszyn, Rzeczyca Długa, Targowisko, Tarnogóra, Tarnogród, Tarnowola (z głową Chrystusa), Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Udrycze-Koniec, Ulanów, Urzędów, Werbkowice, Wielącza, Wierzba, Wierzchowiska Pierwsze, Wilkołaz Drugi, Wirkowice Pierwsze, Władysławów, Wojciechów-Kolonia, Wożuczyn, Wólka Orłowska, Wólka Panieńska, Wywłoczka, Wyżnica, Zaburze, Zadębce-Kolonia, Zaklików, Zakrzówek, Załuże, Zamość, Złojec, Zrąb, Zwiartów-Kolonia, Zwie­rzyniec, Zwódne, Żniatyn.

Annopol (pow. Hrubieszów)
Annopol – gm. Hrubieszów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1854 r. w kapliczce przydrożnej.
Annopol (pow. Hrubieszów)
Annopol – gm. Hrubieszów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1854 r. w kapliczce przydrożnej.
Annopol (pow. Kraśnik)
Annopol (pow. Kraśnik) – ul. Radomska
• Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z 1926 r., po płd. stronie drogi krajowej nr 74.
Annopol (pow. Kraśnik)
Annopol (pow. Kraśnik) – ul. Radomska
• Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z 1926 r., po płd. stronie drogi krajowej nr 74.
Bełżec
Bełżec – gm. Bełżec
• Drewniana rzeźba w murowanej kapliczce. Fot. z 28 sierpnia 2011 r.
Bełżec
Bełżec – gm. Bełżec
• Drewniana rzeźba w murowanej kapliczce. Fot. z 28 sierpnia 2011 r.
Bełżec
Bełżec – gm. Bełżec
• Rzeźba w murowanej kapliczce. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Bełżec
Bełżec – gm. Bełżec
• Rzeźba w murowanej kapliczce. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Biała Druga
Biała Druga
Biała Druga
Biała Druga
Biłgoraj
Biłgoraj – ul. Zamojska
• Figura z 1821 r. autorstwa Augusta Kuczyń­skiego, którą ufundowali „Obywatele Biłgo­raiscy”.
Biłgoraj
Biłgoraj – ul. Zamojska
• Figura z 1821 r. autorstwa Augusta Kuczyń­skiego, którą ufundowali „Obywatele Biłgo­raiscy”.
Biłgoraj
Biłgoraj – ul. Krzeszowska
Biłgoraj
Biłgoraj – ul. Krzeszowska
Bodaczów
Bodaczów
Bodaczów
Bodaczów
Boiska-Kolonia
Boiska-Kolonia, gm. Józefów nad Wisłą
Boiska-Kolonia
Boiska-Kolonia, gm. Józefów nad Wisłą
Borów
Borów – gm. Annopol
• Figura (z I poł. XIX w.) na smukłym cokole, przed kościołem św. Andrzeja, pod lipą. Fot. z 26 czerwca 2010 r.
Borów
Borów – gm. Annopol
• Figura (z I poł. XIX w.) na smukłym cokole, przed kościołem św. Andrzeja, pod lipą. Fot. z 26 czerwca 2010 r.
Borów
Borów – gm. Annopol
• Figura na cokole, przed kościołem św. Andrzeja, pod lipą. Fot. z 10 lipca 2017 r.
Borów
Borów – gm. Annopol
• Figura na cokole, przed kościołem św. Andrzeja, pod lipą. Fot. z 10 lipca 2017 r.
Brody Duże
Brody Duże
Brody Duże
Brody Duże
Bukowina
Bukowina – gm. Biszcza
• Figura w niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, na lewo od wejścia. Rzeźba, ufundowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu, została poświęcona 21 września 2008 r.
Bukowina
Bukowina – gm. Biszcza
• Figura w niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, na lewo od wejścia. Rzeźba, ufundowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu, została poświęcona 21 września 2008 r.
Bystrzyca
Bystrzyca – gm. Zakrzówek
• Drewniana zniszczona rzeźba św. Jana Nepomucena w arkadowej murowanej kapliczce zbudowanej na planie trójkąta, stojącej między trzema starymi lipami.
Bystrzyca
Bystrzyca – gm. Zakrzówek
• Drewniana zniszczona rzeźba św. Jana Nepomucena w arkadowej murowanej kapliczce zbudowanej na planie trójkąta, stojącej między trzema starymi lipami.
Cetynia
Cetynia
Cetynia
Cetynia
Chłaniów
Chłaniów – gm. Żółkiewka
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. XIX w. stojąca w kościele św. Mateusza Apostoła, przeniesiona z kapliczki położonej obok cmentarza.
Chłaniów
Chłaniów – gm. Żółkiewka
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. XIX w. stojąca w kościele św. Mateusza Apostoła, przeniesiona z kapliczki położonej obok cmentarza.
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe – gm. Stary Zamość
• Kamienna przydrożna figura na cokole ufundowana w 1919 r. przez Jana i Zofię Maziarczyków.
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe – gm. Stary Zamość
• Kamienna przydrożna figura na cokole ufundowana w 1919 r. przez Jana i Zofię Maziarczyków.
Chyżowice
Chyżowice – gm. Uchanie
• Murowana kapliczka przy roz­stajach z drew­nianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1866 r.
Chyżowice
Chyżowice – gm. Uchanie
• Murowana kapliczka przy roz­stajach z drew­nianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1866 r.
Ciosmy
Ciosmy – gm. Biłgoraj
Ciosmy
Ciosmy – gm. Biłgoraj
Czartowczyk
Czartowczyk – gm. Tyszowce
• Nowa kaplica przy źródle (poświęcona 11 października 2009 r.), z rzeźbą św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku.
Czartowczyk
Czartowczyk – gm. Tyszowce
• Nowa kaplica przy źródle (poświęcona 11 października 2009 r.), z rzeźbą św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku.
Czernięcin Poduchowny
Czernięcin Poduchowny – cmentarz
Czernięcin Poduchowny
Czernięcin Poduchowny – cmentarz
Cześniki-Kolonia
Cześniki-Kolonia – gm. Sitno
• Kamienna figura z 1949 r. na masywnym cokole. Z tyłu napis: „FUNDATORY / J. TOR / J. KIERYLCZUK /J. LEJB”.
Cześniki-Kolonia
Cześniki-Kolonia – gm. Sitno
• Kamienna figura z 1949 r. na masywnym cokole. Z tyłu napis: „FUNDATORY / J. TOR / J. KIERYLCZUK /J. LEJB”.
Doroszewszczyzna (Szperówka)
Doroszewszczyzna (Szperówka)
Doroszewszczyzna (Szperówka)
Doroszewszczyzna (Szperówka)
Drogojówka
Drogojówka – gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepo­mucena z 1857 r. w murowanej kapliczce z 1965 r., pod lipą stojącą obok drogi na płn. krańcu wsi (przy granicy z Gliniskami).
Drogojówka
Drogojówka – gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Ne­pomucena z 1857 r. w murowanej kapliczce z 1965 r., pod lipą stojącą obok drogi na płn. krańcu wsi (przy granicy z Gliniskami).
Drohiczany
Drohiczany – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena z XIX w. w drewnianej kapliczce przy skrzyżowaniu w cen­trum wsi.
Drohiczany
Drohiczany – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena z XIX w. w drewnianej kapliczce przy skrzyżowaniu w cen­trum wsi.
Dyniska
Dyniska
Dyniska
Dyniska
Dzierążnia
Dzierążnia – cmentarz
Dzierążnia
Dzierążnia – cmentarz
Dzwola
Dzwola
Dzwola
Dzwola
Frampol
Frampol – ul. Janowska
Frampol
Frampol – ul. Janowska
Gdeszyn
Gdeszyn – gm. Miączyn
• Kapliczka stojąca przed plebanią, posado­wiona na odwróconym pniu. Za szybą drew­niana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1866 r.
Gdeszyn
Gdeszyn – gm. Miączyn
• Kapliczka stojąca przed plebanią, posado­wiona na odwróconym pniu. Za szybą drew­niana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1866 r.
Gliniska
Gliniska – gm. Uchanie
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomu­cena z 1864 r. w kapliczce z 1984 r. Uroczystości odpustowe – w niedzielę po 16 maja.
Gliniska
Gliniska – gm. Uchanie
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomu­cena z 1864 r. w kapliczce z 1984 r. Uroczystości odpustowe – w niedzielę po 16 maja.
Goraj
Goraj – ul. Frampolska
Goraj
Goraj – ul. Frampolska
Goraj
Goraj – kościół św. Bartłomieja
Goraj
Goraj – kościół św. Bartłomieja
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Gorajec
Gorajec
Gorajec
Gorajec
Gorajec-Stara Wieś
Gorajec-Stara Wieś
Gorajec-Stara Wieś
Gorajec-Stara Wieś
Gościeradów Plebański
Gościeradów Plebański
Gościeradów Plebański
Gościeradów Plebański
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – gm. Józefów
• Kamienna rzeźba z XVIII w. przy kościele św. Stanisława.
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – gm. Józefów
• Kamienna rzeźba z XVIII w. przy kościele św. Stanisława.
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – gm. Józefów
• Kamienna figura na cmentarzu na nagrobku Jana Shapa (Schaba?) zmarłego w 1894 r. Odnowiona w 2008 r. ze środków Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Cmentarza w Górecku Kościelnym.
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – gm. Józefów
• Kamienna figura na cmentarzu na nagrobku Jana Shapa (Schaba?) zmarłego w 1894 r. Odnowiona w 2008 r. ze środków Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Cmentarza w Górecku Kościelnym.
Grabowiec
Grabowiec – ul. Kościelna
• Drewniana figurka na malowanej studni usytuowanej obok plebanii przy kościele św. Mikołaja.
Grabowiec
Grabowiec – ul. Kościelna
• Drewniana figurka na malowanej studni usytuowanej obok plebanii przy kościele św. Mikołaja.
Gródek
Gródek – kościół św. Anny
Gródek
Gródek – kościół św. Anny
Gródek
Gródek – kościół św. Anny
Gródek
Gródek – kościół św. Anny
Gruszka Duża
Gruszka Duża
Gruszka Duża
Gruszka Duża
Gruszka Zaporska
Gruszka Zaporska – gm. Radecznica
• Drewniana rzeźba w kapliczce. Fot. z 16 lipca 2009 r.
Gruszka Zaporska
Gruszka Zaporska – gm. Radecznica
• Drewniana rzeźba w kapliczce. Fot. z 16 lipca 2009 r.
Gruszka Zaporska
Gruszka Zaporska – gm. Radecznica
• Drewniana rzeźba w kapliczce. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Gruszka Zaporska
Gruszka Zaporska – gm. Radecznica
• Drewniana rzeźba w kapliczce. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Hamernia
Hamernia (Czartowe Pole)
Hamernia
Hamernia (Czartowe Pole)
Hamernia
Hamernia (droga do Józefowa) – gm. Józefów
• Fot. z 9 lipca 2009 r.
Hamernia
Hamernia (droga do Józefowa) – gm. Józefów
• Fot. z 9 lipca 2009 r.
Hamernia
Hamernia (droga do Józefowa) – gm. Józefów
• Fot. z 3 maja 2011 r.
Hamernia
Hamernia (droga do Józefowa) – gm. Józefów
• Fot. z 3 maja 2011 r.
Horodło
Horodło – ul. Jurydyka
• Polichromowana rzeźba na ołtarzu bocznym (po wsch. stronie) w koś­ciele podominikań­skim św. Jacka i Matki Bożej Różańcowej.
Horodło
Horodło – ul. Jurydyka
• Polichromowana rzeźba na ołtarzu bocznym (po wsch. stronie) w koś­ciele podominikań­skim św. Jacka i Matki Bożej Różańcowej.
Horoszczyce
Horoszczyce – gm. Dołhobyczów
• Kamienna figura z 1907 r. na dwukondygnacyjnym cokole, pod lipami przy mostku na strumyku.
Horoszczyce
Horoszczyce – gm. Dołhobyczów
• Kamienna figura z 1907 r. na dwukondygnacyjnym cokole, pod lipami przy mostku na strumyku.
Horyszów Polski
Horyszów Polski – gm. Sitno
• Kamienna figura na cmentarzu na nagrobku Jana Presza zmarłego w 1922 r.
Horyszów Polski
Horyszów Polski – gm. Sitno
• Kamienna figura na cmentarzu na nagrobku Jana Presza zmarłego w 1922 r.
Horyszów-Stara Kolonia
Horyszów-Stara Kolonia – gm. Sitno
• Przydrożna kapliczka z drewnianą rzeźbą.
Horyszów-Stara Kolonia
Horyszów-Stara Kolonia – gm. Sitno
• Przydrożna kapliczka z drewnianą rzeźbą.
Hucisko
Hucisko – gm. Krasnobród
• Kamienna niebieska (teraz zielona) figura na cokole pod lipą na wsch. krańcu wsi. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Hucisko
Hucisko – gm. Krasnobród
• Kamienna niebieska (teraz zielona) figura na cokole pod lipą na wsch. krańcu wsi. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Hucisko
Hucisko – gm. Krasnobród
• Kamienna zielona (poprzednio niebieska) figura na cokole pod lipą na wsch. krańcu wsi. Fot. z 30 kwietnia 2012 r.
Hucisko
Hucisko – gm. Krasnobród
• Kamienna zielona (poprzednio niebieska) figura na cokole pod lipą na wsch. krańcu wsi. Fot. z 30 kwietnia 2012 r.
Huszczka Duża
Huszczka Duża – gm. Skierbieszów
• Figura w centrum wsi w pobliżu źródła (studni) pod altanką. Na cokole napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW LUD TWÓJ FUNDATOR JAKOP PAUL 1907 R.” Obiekt bardzo podobny do figury w Sitańcu-Kolonii (postawili bracia?).
Huszczka Duża
Huszczka Duża – gm. Skierbieszów
• Figura w centrum wsi w pobliżu źródła (studni) pod altanką. Na cokole napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW LUD TWÓJ FUNDATOR JAKOP PAUL 1907 R.” Obiekt bardzo podobny do figury w Sitańcu-Kolonii (postawili bracia?).
Huta Różaniecka
Huta Różaniecka
Huta Różaniecka
Huta Różaniecka
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Bialska
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Bialska
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Lubelska
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Lubelska
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Jana Pawła II
Janów Lubelski
Janów Lubelski – ul. Jana Pawła II
Janówka Wschodnia
Janówka Wschodnia
Janówka Wschodnia
Janówka Wschodnia
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki 6
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki 6
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki
• Kapliczka z 1905 r. ufundowana przez Jana Kolaszyńskiego. Fot. z 9 lipca 2009 r.
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki
• Kapliczka z 1905 r. ufundowana przez Jana Kolaszyńskiego. Fot. z 3 maja 2011 r.
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki
• Kapliczka z 1905 r. ufundowana przez Jana Kolaszyńskiego. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Józefów
Józefów – ul. Kościuszki
• Kapliczka z 1905 r. ufundowana przez Jana Kolaszyńskiego. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Józefów nad Wisłą
Józefów nad Wisłą – ul. Powstańców
• Kamienna figura w niszy w murze kościelnym.
Józefów nad Wisłą
Józefów nad Wisłą – ul. Powstańców
• Kamienna figura w niszy w murze kościelnym.
Kalinowice
Kalinowice
Kalinowice
Kalinowice
Komarów-Osada
Komarów-Osada
Komarów-Osada
Komarów-Osada
Korchów Pierwszy
Korchów Pierwszy
Korchów Pierwszy
Korchów Pierwszy
Korhynie
Korhynie
Korhynie
Korhynie
Kościaszyn
Kościaszyn – gm. Dołhobyczów
• Kościół filialny św. Jana Nepomucena. W oszklonej wnęce drewniana rzeźba świętego.
Kościaszyn
Kościaszyn – gm. Dołhobyczów
• Kościół filialny św. Jana Nepomucena. W oszklonej wnęce drewniana rzeźba świętego.
Krasnobród
Krasnobród – ul. 3 Maja
Krasnobród
Krasnobród – ul. 3 Maja
Krasnobród
Krasnobród – cmentarz (ul. Spokojna)
Krasnobród
Krasnobród – cmentarz (ul. Spokojna)
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Rzeźba w kapliczce nad potokiem na granicy z Krowicą Hołodowską
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Rzeźba w kapliczce nad potokiem na granicy z Krowicą Hołodowską
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Drewniana rzeźba w kościele Przemienienia Pańskiego. Przeniesiona została z kapliczki nad potokiem przez ks. kan. Stanisława Deca.
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Drewniana rzeźba w kościele Przemienienia Pańskiego. Przeniesiona została z kapliczki nad potokiem przez ks. kan. Stanisława Deca.
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Rzeźba na kościele Przemienienia Pańskiego
Krowica Sama
Krowica Sama – gm. Lubaczów
• Rzeźba na kościele Przemienienia Pańskiego
Kryłów
Kryłów – gm. Mircze
• Rokokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. XVIII w. stojąca przed resztkami muru nieistniejącego już klasztoru refor­matów. Lewą rękę świętego i część krzyża odstrzelili podobnież upowcy.
Kryłów
Kryłów – gm. Mircze
• Rokokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. XVIII w. stojąca przed resztkami muru nieistniejącego już klasztoru refor­matów. Lewą rękę świętego i część krzyża odstrzelili podobnież upowcy.
Kryszyn
Kryszyn – gm. Telatyn
• Kapliczka na rozstajach w płn. części wsi, z nową figurą na miejscu starszej uszkodzonej w nocy z 15 na 16 października 2008 r.
Kryszyn
Kryszyn – gm. Telatyn
• Kapliczka na rozstajach w płn. części wsi, z nową figurą na miejscu starszej uszkodzonej w nocy z 15 na 16 października 2008 r.
Krzeszów
Krzeszów– ul. Kościelna
• Relief (dawniej w bocznym ołtarzu) w kościele Naro­dzenia Najświętszej Marii Panny.
Krzeszów
Krzeszów– ul. Kościelna
• Relief (dawniej w bocznym ołtarzu) w kościele Naro­dzenia Najświętszej Marii Panny.
Księżomierz
Księżomierz
Księżomierz
Księżomierz
Lipa
Lipa
Lipa
Lipa
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia – gm. Potok Górny
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w starszej drewnianej kapliczce opodal mostku.
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia – gm. Potok Górny
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w starszej drewnianej kapliczce opodal mostku.
Lipowiec
Lipowiec – gm. Tereszpol
• Pozbawiona biretu polichromowana kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena w murowanej kapliczce z 1856 r.
Lipowiec
Lipowiec – gm. Tereszpol
• Pozbawiona biretu polichromowana kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena w murowanej ka­pliczce z 1856 r.
Łabunie
Łabunie – ul. Zamojska
• Figura na cmentarzu.
Łabunie
Łabunie – ul. Zamojska
• Figura na cmentarzu.
Łabunie
Łabunie – ul. Kościelna
• Figura z lat 80. XVIII w. na murze przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika.
Łabunie
Łabunie – ul. Kościelna
• Figura z lat 80. XVIII w. na murze przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika.
Łabunie
Łabunie – róg ul. Lipskiej
• Figura z 1846 r.
Łabunie
Łabunie – róg ul. Lipskiej
• Figura z 1846 r.
Łabunie
Łabunie – ul. Lipska
Łabunie
Łabunie – ul. Lipska
Łaszczów
Łaszczów
Łaszczów
Łaszczów
Łazory
Łazory
Łazory
Łazory
Łosiniec
Łosiniec – gm. Susiec
• Polichromowana kamienna figura w niszy cokołu bielonego krzyża wzniesionego w 1906 r. staraniem Andrzeja Hałasy.
Łosiniec
Łosiniec – gm. Susiec
• Polichromowana kamienna figura w niszy cokołu bielonego krzyża wzniesionego w 1906 r. staraniem Andrzeja Hałasy.
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Łukowa
Majdan Górny
Majdan Górny – gm. Tomaszów Lubelski
• Polichromowana figura w drewnianej przydrożnej kapliczce.
Majdan Górny
Majdan Górny – gm. Tomaszów Lubelski
• Polichromowana figura w drewnianej przydrożnej kapliczce.
Majdan Nowy
Majdan Nowy – gm. Księżpol
• Kamienna figura obok dworu – rządcówki Klucza Księżpolskiego Ordynacji Zamojskiej.
Majdan Nowy
Majdan Nowy – gm. Księżpol
• Kamienna figura obok dworu – rządcówki Klucza Księżpolskiego Ordynacji Zamojskiej.
Majdan Sitaniecki
Majdan Sitaniecki – gm. Zamość
• Przydrożna kapliczka z drewnianą figurą.
Majdan Sitaniecki
Majdan Sitaniecki – gm. Zamość
• Przydrożna kapliczka z drewnianą figurą.
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi – gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy krzyża na grobie Jana Hurkały, zm. 6.12.1921.
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi – gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy krzyża na grobie Jana Hurkały, zm. 6.12.1921.
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi – gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy nagrobka ze zwalonym krzyżem na grobie Jana Mazura, zm. 13.02.1929.
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi – gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy nagrobka ze zwalonym krzyżem na grobie Jana Mazura, zm. 13.02.1929.
Majdan Wielki
Majdan Wielki– gm. Krasnobród
• Kamienna rzeźba nadszarpnięta zębem czasu.
Podziękowania dla p. Andrzeja Majewskiego za nadesłaną informację.
Majdan Wielki
Majdan Wielki– gm. Krasnobród
• Kamienna rzeźba nadszarpnięta zębem czasu.
Podziękowania dla p. Andrzeja Majewskiego za nadesłaną informację.
Malice
Malice
Malice
Malice
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk – gm. Harasiuki
Maziarnia-Pęk
Maziarnia-Pęk – gm. Harasiuki
Mojsławice
Mojsławice – gm. Uchanie
• Drewniana kapliczka z drewnianymi rzeźbami św. Jana Nepomucena z 1862 r. i św. Antoniego Padewskiego z 1848 r.
Mojsławice
Mojsławice – gm. Uchanie
• Drewniana kapliczka z drewnianymi rzeźbami św. Jana Nepomucena z 1862 r. i św. Antoniego Padewskiego z 1848 r.
Mojsławice
Mojsławice – gm. Uchanie
• Kapliczka z pnia z drewnianą rzeŸbą św. Jana Nepomucena.
Mojsławice
Mojsławice – gm. Uchanie
• Kapliczka z pnia z drewnianą rzeŸbą św. Jana Nepomucena.
Momoty Dolne
Momoty Dolne
Momoty Dolne
Momoty Dolne
Morgi (gm. Łukowa)
Morgi – gm. Łukowa
Morgi (gm. Łukowa)
Morgi – gm. Łukowa
Moroczyn
Moroczyn – gm. Hrubieszów
• Bielona dworska kapliczka z wy­brzuszonym cokołem stojąca opodal domu nr 61. W kapliczce kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Historię kapliczki opisał prof. Wiktor Zin w Opowieściach o polskich ka­pliczkach.
Moroczyn
Moroczyn – gm. Hrubieszów
• Bielona dworska kapliczka z wy­brzuszonym cokołem stojąca opodal domu nr 61. W kapliczce kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Historię kapliczki opisał prof. Wiktor Zin w Opowieściach o polskich ka­pliczkach.
Nadrzecze
Nadrzecze – kaplica św. Krzysztofa
Nadrzecze
Nadrzecze – kaplica św. Krzysztofa
Narol
Narol – ul. Warszawska
Narol
Narol – ul. Warszawska
Niedzieliska
Niedzieliska
Niedzieliska
Niedzieliska
Niemstów
Niemstów – gm. Cieszanów
• Fot. z 1 maja 2011 r.
Niemstów
Niemstów – gm. Cieszanów
• Fot. z 1 maja 2011 r.
Niemstów
Niemstów – gm. Cieszanów
• Fot. z 21 października 2017 r.
Niemstów
Niemstów – gm. Cieszanów
• Fot. z 21 października 2017 r.
Niewirków
Niewirków – gm. Miączyn
• Prosta figura kamienna z zatartymi szcze­gółami w arkadowej kapliczce.
Niewirków
Niewirków – gm. Miączyn
• Prosta figura kamienna z zatartymi szcze­gółami w arkadowej kapliczce.
Nowiny Horynieckie
Nowiny Horynieckie
Nowiny Horynieckie
Nowiny Horynieckie
Odletajka
Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 23 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w przy­drożnej kapliczce.
Odletajka
Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 23 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w przy­drożnej kapliczce.
Odletajka
Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 29 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w tej samej przydrożnej ka­pli­czce. Autor – Józef Zagórski (1864 r.?).
Odletajka
Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 29 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w tej samej przydrożnej ka­pli­czce. Autor – Józef Zagórski (1864 r.?).
Oleszyce
Oleszyce – ul. Sapiehy
• Kapliczka przy rozjeździe dróg na Bełżec i Lubaczów.
Oleszyce
Oleszyce – ul. Sapiehy
• Kapliczka przy rozjeździe dróg na Bełżec i Lubaczów.
Oleszyce
Oleszyce – ul. Mickiewicza
• Figura na ogrodzeniu przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Oleszyce
Oleszyce – ul. Mickiewicza
• Figura na ogrodzeniu przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Oleszyce
Oleszyce – ul. Mickiewicza
• Figura przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Napis: „ŚWIĘTY JANIE NEPOMUCE­NIE / OPIE­KUJ SIĘ NAMI / OLESZYCE 2007 r.”
Oleszyce
Oleszyce – ul. Mickiewicza
• Figura przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Napis: „ŚWIĘTY JANIE NEPOMUCE­NIE / OPIE­KUJ SIĘ NAMI / OLESZYCE 2007 r.”
Orłów Murowany-Kolonia
Orłów Murowany-Kolonia – gm. Izbica
• Malowana rzeźba przy źródle przy drodze do Majdanu Krynickiego, obok domu nr 35, u podnóża wzgórza, na którym stoi kościół św. Kajetana. Fot. z 30 kwietnia 2011 r.
Orłów Murowany-Kolonia
Orłów Murowany-Kolonia – gm. Izbica
• Malowana rzeźba przy źródle przy drodze do Majdanu Krynickiego, obok domu nr 35, u podnóża wzgórza, na którym stoi kościół św. Kajetana. Fot. z 30 kwietnia 2011 r.
Orłów Murowany-Kolonia
Orłów Murowany-Kolonia – gm. Izbica
• Malowana rzeźba przy źródle przy drodze do Majdanu Krynickiego, obok domu nr 35, u podnóża wzgórza, na którym stoi kościół św. Kajetana. Fot. z 26 kwietnia 2015 r.
Orłów Murowany-Kolonia
Orłów Murowany-Kolonia – gm. Izbica
• Malowana rzeźba przy źródle przy drodze do Majdanu Krynickiego, obok domu nr 35, u podnóża wzgórza, na którym stoi kościół św. Kajetana. Fot. z 26 kwietnia 2015 r.
Ostrów
Ostrów
Ostrów
Ostrów
Oszczów
Oszczów
Oszczów
Oszczów
Otrocz
Otrocz
Otrocz
Otrocz
Panasówka
Panasówka – gm. Tereszpol
• Polichromowana kamienna figura z 1907 r., stojąca na zakręcie szosy między Panasówką a Hedwiżynem. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Panasówka
Panasówka – gm. Tereszpol
• Polichromowana kamienna figura z 1907 r., stojąca na zakręcie szosy między Panasówką a Hedwiżynem. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Panasówka
Panasówka – gm. Tereszpol
• Polichromowana kamienna figura z 1907 r., stojąca na zakręcie szosy między Panasówką a Hedwiżynem. Fot. z 2 maja 2015 r.
Panasówka
Panasówka – gm. Tereszpol
• Polichromowana kamienna figura z 1907 r., stojąca na zakręcie szosy między Panasówką a Hedwiżynem. Fot. z 2 maja 2015 r.
Płazów
Płazów – gm. Narol
• Figurka u podstawy krzyża nagrobnego.
Płazów
Płazów – gm. Narol
• Figurka u podstawy krzyża nagrobnego.
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Pniówek
Podborcze
Podborcze
Podborcze
Podborcze
Polichna Pierwsza
Polichna Pierwsza
Polichna Pierwsza
Polichna Pierwsza
Ponikwy
Ponikwy
Ponikwy
Ponikwy
Popkowice
Popkowice
Popkowice
Popkowice
Potoczek
Potoczek
Potoczek
Potoczek
Potok Górny
Potok Górny – gm. Potok Górny
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ołtarzu głównym w kościele św. Jana Chrzciciela.
Potok Górny
Potok Górny – gm. Potok Górny
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ołtarzu głównym w kościele św. Jana Chrzciciela.
Potok Wielki
Potok Wielki
Potok Wielki
Potok Wielki
Potoki
Potoki
Potoki
Potoki
Prawno
Prawno – gm. Józefów nad Wisłą
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w kościele św. Anny, pochodząca ze starej kapliczki przywalonej drzewem.
Prawno
Prawno – gm. Józefów nad Wisłą
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w kościele św. Anny, pochodząca ze starej kapliczki przywalonej drzewem.
Prawno
Prawno – gm. Józefów nad Wisłą
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w nowej kapliczce przy kościele św. Anny.
Prawno
Prawno – gm. Józefów nad Wisłą
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w nowej kapliczce przy kościele św. Anny.
Pukarzów
Pukarzów
Pukarzów
Pukarzów
Putnowice Górne
Putnowice Górne – gm. Uchanie
• Drewniana figurka autorstwa miejscowego twórcy w kapliczce na drewnianym słupie (przy krzyżu drew­nianym z 1987 r.). Krzyż i ka­pliczka otoczone metalowym (uprze­dnio dre­wnianym) płotkiem.
Putnowice Górne
Putnowice Górne – gm. Uchanie
• Drewniana figurka autorstwa miejscowego twórcy w kapliczce na drewnianym słupie (przy krzyżu drew­nianym z 1987 r.). Krzyż i ka­pliczka otoczone metalowym (uprze­dnio dre­wnianym) płotkiem.
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Pysznica
Rachanie
Rachanie
Rachanie
Rachanie
Radostów
Radostów – gm. Mircze
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z prze­łomu XVIII i XIX w., usytuowana na wsch. krańcu wsi, na skarpie nad drogą prowadzącą nad ciekiem wodnym. Figura świętego pozbawiona jest głowy, rąk i krzyża.
Radostów
Radostów – gm. Mircze
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z prze­łomu XVIII i XIX w., usytuowana na wsch. krańcu wsi, na skarpie nad drogą prowadzącą nad ciekiem wodnym. Figura świętego pozbawiona jest głowy, rąk i krzyża.
Rozdoły
Rozdoły – gm. Sitno
• Kamienna figura przy drodze w Rozdołach-Zagajniku. Według nieistniejącego już napisu, została wykonana w 1939 r., a jej fundatorem był niejaki Piłat z Jarosławca. Do Rozdołów figurę z pobliskiego Jarosławca przywieziono prawdopodobnie w 1942 r.
Rozdoły
Rozdoły – gm. Sitno
• Kamienna figura przy drodze w Rozdołach-Zagajniku. Według nieistniejącego już napisu, została wykonana w 1939 r., a jej fundatorem był niejaki Piłat z Jarosławca. Do Rozdołów figurę z pobliskiego Jarosławca przywieziono prawdopodobnie w 1942 r.
Ruda Wołoska
Ruda Wołoska
Ruda Wołoska
Ruda Wołoska
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Ruszów
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa – gm. Radomyśl nad Sanem
• Figura po wsch. stronie drogi nr 855. Na cokole napisy: „Święty Janie Nepomucynie módl się za nami” oraz „Fundacyja mieszkan­ców gminy Rze­czycy Długiej 1922”.
Rzeczyca Długa
Rzeczyca Długa – gm. Radomyśl nad Sanem
• Figura po wsch. stronie drogi nr 855. Na cokole napisy: „Święty Janie Nepomucynie módl się za nami” oraz „Fundacyja mieszkan­ców gminy Rze­czycy Długiej 1922”.
Siedlisko
Siedlisko – gm. Grabowiec
• Kapliczka z zamalowaną dokumentnie figurą św. Jana Nepomucena, na wsch krańcu wsi, przy drodze do Grabowca.
Siedlisko
Siedlisko – gm. Grabowiec
• Kapliczka z zamalowaną dokumentnie figurą św. Jana Nepomucena, na wsch krańcu wsi, przy drodze do Grabowca.
Sitaniec-Kolonia
Sitaniec-Kolonia – gm. Zamość
• Figura przy rozstajach we wsch. części wsi. Na cokole napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW LUD TWÓJ FUNDATOR JAN PAUL 1907 R”. Obiekt bardzo podobny do figury w Huszczce Dużej (postawili bracia?).
Sitaniec-Kolonia
Sitaniec-Kolonia – gm. Zamość
• Figura przy rozstajach we wsch. części wsi. Na cokole napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW LUD TWÓJ FUNDATOR JAN PAUL 1907 R”. Obiekt bardzo podobny do figury w Huszczce Dużej (postawili bracia?).
Skorczyce
Skorczyce – gm. Urzędów
• Fot. z 3 października 2010 r.
Skorczyce
Skorczyce – gm. Urzędów
• Fot. z 3 października 2010 r.
Skorczyce
Skorczyce – gm. Urzędów
• Fot. z 1 sierpnia 2020 r.
Skorczyce
Skorczyce – gm. Urzędów
• Fot. z 1 sierpnia 2020 r.
Słodków Trzeci
Słodków Trzeci
Słodków Trzeci
Słodków Trzeci
Stara Wieś
Stara Wieś
Stara Wieś
Stara Wieś
Staszic
Staszic – gm. Uchanie
• Pozbawiona krzyża figura św. Jana Nepo­mucena w drewnianej kapliczce, naprzeciwko pomnika Stanisława Staszica.
Staszic
Staszic – gm. Uchanie
• Pozbawiona krzyża figura św. Jana Nepo­mucena w drewnianej kapliczce, naprzeciwko pomnika Stanisława Staszica.
Sulów
Sulów – gm. Zakrzówek
• Malowana figura w drewnianej kapliczce przy drodze do Stróży.
Sulów
Sulów – gm. Zakrzówek
• Malowana figura w drewnianej kapliczce przy drodze do Stróży.
Sułówek
Sułówek
Sułówek
Sułówek
Susiec
Susiec
Susiec
Susiec
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Partyzantów
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Partyzantów
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Cmentarna
• Kamienna figura na cmentarzu na grobie Wincentego Hoczyka, Maryanny z Cichoszów Hoczykowej i Jana Flisa.
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Cmentarna
• Kamienna figura na cmentarzu na grobie Wincentego Hoczyka, Maryanny z Cichoszów Hoczykowej i Jana Flisa.
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Cmentarna
• Kamienna figura na cmentarzu na grobie Jana Matyja (zm. 2 stycznia 1922 r.), pod lipą.
Szczebrzeszyn
Szczebrzeszyn – ul. Cmentarna
• Kamienna figura na cmentarzu na grobie Jana Matyja (zm. 2 stycznia 1922 r.), pod lipą.
Targowisko
Targowisko – gm. Zakrzew
• Figura w ołtarzu przy tęczy (po płd. stronie) w koś­ciele parafialnym św. Tomasza Becketa z Centerbury.
Targowisko
Targowisko – gm. Zakrzew
• Figura w ołtarzu przy tęczy (po płd. stronie) w koś­ciele parafialnym św. Tomasza Becketa z Centerbury.
Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra – gm. Izbica
• Kapliczka w murze cmentarnym na za­chodnim końcu wsi, 20.03.2011.
Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra – gm. Izbica
• Kapliczka w murze cmentarnym na za­chodnim końcu wsi, 20.03.2011.
Tarnogóra, 28.03.2021
Tarnogóra – gm. Izbica
• Kapliczka w murze cmentarnym na za­chodnim końcu wsi, 28.03.2021.
Tarnogóra, 28.03.2021
Tarnogóra – gm. Izbica
• Kapliczka w murze cmentarnym na za­chodnim końcu wsi, 28.03.2021.
Tarnogród
Tarnogród – ul. Nadstawna
• Kamienna figura z 1848 roku, nad stawem w pobliżu cmentarza.
Tarnogród
Tarnogród – ul. Nadstawna
• Kamienna figura z 1848 roku, nad stawem w pobliżu cmentarza.
Tarnogród, 1.05.2011
Tarnogród – ul. Patyzantów
• Ołtarz boczny po płd. stronie w kościele Przemienienia Pańskiego, z obrazem św. Jana Nepomucena i rzeźbami świętych Jana Kante­go i Jana Nepomucena, 1.05.2011.
Tarnogród, 1.05.2011
Tarnogród – ul. Patyzantów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ołtarzu bocznym (po płd. stronie) w kościele Przemienienia Pańskiego, 1.05.2011.
Tarnogród, 11.04.2021
Tarnogród – ul. Patyzantów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ołtarzu bocznym (po płd. stronie) w kościele Przemienienia Pańskiego, 11.04.2021.
Tarnogród, 11.04.2021
Tarnogród – ul. Patyzantów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ołtarzu bocznym (po płd. stronie) w kościele Przemienienia Pańskiego, 11.04.2021.
Tarnowola
Tarnowola
Tarnowola
Tarnowola
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski – ul. Zamojska 34
• Drewniana polichromowana figurka św. Jana Nepomucena w kapliczce na słupie (z 1865 r.).
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski – ul. Zamojska 34
• Drewniana polichromowana figurka św. Jana Nepomucena w kapliczce na słupie (z 1865 r.).
Turobin
Turobin – ul. Kościelna
• Rzeźby św. Jana Nepomucena w kościele św. Dominika.
Turobin
Turobin – ul. Kościelna
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w ko­ściele św. Dominika.
Turobin
Turobin – ul. Kościelna
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w prezbiterium kościoła św. Dominika.
Turobin
Turobin – ul. Kościelna
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w prezbiterium kościoła św. Dominika.
Turobin
Turobin – ul. Narutowicza
• Kapliczka z kamienną figurą św. Jana Nepomucena.
Turobin
Turobin – ul. Narutowicza
• Kapliczka z kamienną figurą św. Jana Nepomucena.
Turobin
Turobin – Przedmieście Szczebrzeskie
• Kapliczka (na miejscu dawnego kościoła Św. Ducha) z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena.
Turobin
Turobin – Przedmieście Szczebrzeskie
• Kapliczka (na miejscu dawnego kościoła Św. Ducha) z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena.
Tyszowce
Tyszowce – gm. Tyszowce
• Kaplica przy kościele św. Leonarda, w której stała drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1. poł. XIX w.
Tyszowce (fot. Jerzy Langda)
Tyszowce – gm. Tyszowce
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1. poł. XIX w., która stała w kaplicy przy kościele św. Leonarda. Fot. Jerzy Langda.
Uchanie
Uchanie – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w drew­nianej kapliczce opodal kościoła Wniebowzięcia Naj­świętszej Marii Panny.
Uchanie
Uchanie – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w drew­nianej kapliczce opodal kościoła Wniebowzięcia Naj­świętszej Marii Panny.
Udrycze-Koniec
Udrycze-Koniec – gm. Stary Zamość
• Ruiny barokowej kaplicy na wzgórzu ponad zespołem dworskim. We wnętrzu uszkodzona kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Fot. z 20 marca 2011 r.
Udrycze-Koniec
Udrycze-Koniec – gm. Stary Zamość
• Ruiny barokowej kaplicy na wzgórzu ponad zespołem dworskim. We wnętrzu uszkodzona kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Fot. z 20 marca 2011 r.
Udrycze-Koniec
Udrycze-Koniec – gm. Stary Zamość
• Odnowiona kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z barokowej kaplicy, teraz przed tutejszym dworem. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Udrycze-Koniec
Udrycze-Koniec – gm. Stary Zamość
• Odnowiona kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z barokowej kaplicy, teraz przed tutejszym dworem. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Ulanów
Ulanów
Ulanów
Ulanów
Urzędów
Urzędów – ul. Opolska
Urzędów
Urzędów – ul. Opolska
Werbkowice
Werbkowice – gm. Werbkowice
• Kamienna figura na cokole. Fot. z 30 kwietnia 2011 r.
Werbkowice
Werbkowice – gm. Werbkowice
• Kamienna figura na cokole. Fot. z 30 kwietnia 2011 r.
Werbkowice
Werbkowice – gm. Werbkowice
• Kamienna figura na cokole. Fot. z 31 maja 2018 r.
Werbkowice
Werbkowice – gm. Werbkowice
• Kamienna figura na cokole. Fot. z 31 maja 2018 r.
Wielącza
Wielącza– gm. Szczebrzeszyn
Wielącza
Wielącza– gm. Szczebrzeszyn
Wierzba
Wierzba – gm. Stary Zamość
• Kamienna figura na cokole. Napisy: „Św. JANIE / NEPOMUCENIE / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1918”, „FUNDACJA / KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO / J. NOWAK /W LUBLINIE”.
Wierzba
Wierzba – gm. Stary Zamość
• Kamienna figura na cokole. Napisy: „Św. JANIE / NEPOMUCENIE / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1918”, „FUNDACJA / KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO / J. NOWAK /W LUBLINIE”.
Wierzchowiska Pierwsze
Wierzchowiska Pierwsze – gm. Modliborzyce
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1904 r. w drewnianej przydrożnej kapliczce.
Wierzchowiska Pierwsze
Wierzchowiska Pierwsze – gm. Modliborzyce
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1904 r. w drewnianej przydrożnej kapliczce.
Wilkołaz Drugi
Wilkołaz Drugi
Wilkołaz Drugi
Wilkołaz Drugi
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze – gm. Izbica
• Nowa kapliczka ze starą rzeźbą drewnianą posta­wiona nad Wieprzem, przy drodze mię­dzy Wirkowicami Pierwszymi i Tarnogórą. Wg miejscowej legendy figurę przyniosła wo­da w czasie powodzi.
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze – gm. Izbica
• Nowa kapliczka ze starą rzeźbą drewnianą posta­wiona nad Wieprzem, przy drodze mię­dzy Wirkowicami Pierwszymi i Tarnogórą. Wg miejsco­wej legendy figurę przyniosła wo­da w czasie powodzi.
Władysławów Cygany
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Wojciechów-Kolonia
Wojciechów-Kolonia – gm. Szastarka
• Drewniana rzeźba z 1908 r. w przydrożnej ceglanej kapliczce.
Wojciechów-Kolonia
Wojciechów-Kolonia – gm. Szastarka
• Drewniana rzeźba z 1908 r. w przydrożnej ceglanej kapliczce.
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wożuczyn
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska – gm. Izbica
• Kapliczka obok mostu na Wolicy i wiaduktu kolejowego na posesji sołtysa. Daty – 23 czerw­ca 1842 i 5 IX 1899 – upamiętniają prze­nosiny kapliczki.
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska – gm. Izbica
• Kapliczka obok mostu na Wolicy i wiaduktu kolejowego na posesji sołtysa. Daty – 23 czerw­ca 1842 i 5 IX 1899 – upamiętniają prze­nosiny kapliczki.
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska – gm. Zamość
• Słupowa kapliczka ze znacznie zniszczoną, drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena.
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska – gm. Zamość
• Słupowa kapliczka ze znacznie zniszczoną, drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena.
Wywłoczka
Wywłoczka
Wywłoczka
Wywłoczka
Wyżnica
Wyżnica – gm. Dzierzkowice
• Ludowa drewniana polichromo­wana rzeźba św. Jana Nepomucena w stojącej opodal szkoły murowanej kapliczce z 1938 r. (odnowionej w 1999 r.)
Wyżnica
Wyżnica – gm. Dzierzkowice
• Ludowa drewniana polichromo­wana rzeźba św. Jana Nepomucena w stojącej opodal szkoły murowanej kapliczce z 1938 r. (odno­wionej w 1999 r.)
Zaburze (gm. Radecznica)
Zaburze – gm. Radecznica
Zaburze (gm. Radecznica)
Zaburze – gm. Radecznica
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia – gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomu­cena w drewnianej kapliczce odnowionej w 1995 r.
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia – gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomu­cena w drewnianej kapliczce odnowionej w 1995 r.
Zaklików
Zaklików – ul. Lubelska
Zaklików
Zaklików – ul. Lubelska
Zakrzówek
Zakrzówek – róg ul. Zachodniej i Strażackiej
• Bielona figura w kapliczce z łamamym dachem. Fot. z 29 stycznia 2012 r.
Zakrzówek
Zakrzówek – róg ul. Zachodniej i Strażackiej
• Bielona figura w kapliczce z łamamym dachem. Fot. z 29 stycznia 2012 r.
Zakrzówek
Zakrzówek – róg ul. Zachodniej i Strażackiej
• Malowana figura w kapliczce z łamamym dachem. Fot. z 6 lutego 2021 r.
Zakrzówek
Zakrzówek – róg ul. Zachodniej i Strażackiej
• Malowana figura w kapliczce z łamamym dachem. Fot. z 6 lutego 2021 r.
Zakrzówek
Zakrzówek – ul. Wójtowicza
• Drewniana malowana figura w przydrożnej kapliczce pod lipą. Rzeźbę wykonał w 1999 r. Czesław Bielak z Niedrzwicy Dużej na wzór poprzedniej, XIX-wiecz­nej figury, którą zabrano do muzeum w Lublinie.
Zakrzówek
Zakrzówek – ul. Wójtowicza
• Drewniana malowana figura w przydrożnej kapliczce pod lipą. Rzeźbę wykonał w 1999 r. Czesław Bielak z Niedrzwicy Dużej na wzór poprzedniej, XIX-wiecz­nej figury, którą zabrano do muzeum w Lublinie.
Załuże
Załuże
Załuże
Załuże
Zamość
Zamość – ul. Lwowska
Zamość
Zamość – ul. Lwowska
Złojec
Złojec – gm. Nielisz
• Bielona figura na masywnym postumencie na kopcu wśród drzew, przy mostku na pra­wym brzegu Łabuńki.
Złojec
Złojec – gm. Nielisz
• Bielona figura na masywnym postumencie na kopcu wśród drzew, przy mostku na pra­wym brzegu Łabuńki.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Ludowa kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1916 r. usytuowana przy leśnej drodze do Huszczki Dużej. Napis: Z WOJNY EUROPEJSKIEJ / REZERWISTKI I WDOWY / HUSZCZKI .1916R. DUŻEJ.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Ludowa kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1916 r. usytuowana przy leśnej drodze do Huszczki Dużej. Napis: Z WOJNY EUROPEJSKIEJ / REZERWISTKI I WDOWY / HUSZCZKI .1916R. DUŻEJ.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Relief na cokole krzyża przydrożnego z 1937 r. Napis: Fundator / Jan Altmaier / D. 5/V 1937 R. Fot. z 31 maja 2018 r.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Relief na cokole krzyża przydrożnego z 1937 r. Napis: Fundator / Jan Altmaier / D. 5/V 1937 R. Fot. z 31 maja 2018 r.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Relief na cokole krzyża przydrożnego z 1937 r. Napis: Fundator / Jan Altmaier / D. 5/V 1937 R. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Zrąb
Zrąb – gm. Skierbieszów
• Relief na cokole krzyża przydrożnego z 1937 r. Napis: Fundator / Jan Altmaier / D. 5/V 1937 R. Fot. z 18 lipca 2020 r.
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia – gm. Krynice
• Nowa drewniana kapliczka z 2012 r. z drewnianą poli­chromowaną figurą z 1905 r.
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia – gm. Krynice
• Nowa drewniana kapliczka z 2012 r. z drewnianą poli­chromowaną figurą z 1905 r.
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia – gm. Krynice
• Drewniana kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą.
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia – gm. Krynice
• Drewniana kapliczka z drewnianą polichro­mowaną figurą.
Zwierzyniec
Zwierzyniec – ul. Zamojska
• Kamienna figura. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Zwierzyniec
Zwierzyniec – ul. Zamojska
• Kamienna figura. Fot. z 7 czerwca 2009 r.
Zwierzyniec
Zwierzyniec – ul. Zamojska
• Kamienna figura. Fot. z 3 maja 2011 r.
Zwierzyniec
Zwierzyniec – ul. Zamojska
• Kamienna figura. Fot. z 3 maja 2011 r.
Zwódne
Zwódne
Zwódne
Zwódne
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.
Żniatyn
Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.


Kapliczki ponepomuckie: Antoniówka, Biłgoraj, Chłaniów-Kolonia, Godziszów, Gródki, Harasiuki, Korytków Duży, Lubaczów, Płusy, Stojeszyn Pierwszy, Stróża-Kolonia, Średnia Wieś, Tarnogród, Tworyczów, Wólka Wieprzecka.

Biłgoraj
Biłgoraj – ul. Krzeszowska
Drewniana kapliczka na płd.-zach. krańcu miasta, przy ul. Krzeszowskiej (po płn. stronie) w pobliżu skrzyżowania z ul. Graniczną i mostu na Białej Ładzie. Kapliczka aktualnie z figuką Matki Boskiej i świętymi obrazami.
Chłaniów-Kolonia
Chłaniów-Kolonia – gm. Żółkiewka
• Murowana kapliczka przy cmentarzu. Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena została przeniesiona do kościoła w Chłaniowie.
Godziszów
Godziszów – gm. Godziszów
• Drewniana kapliczka ponepomucka. Figura św. Jana Nepomucena została skradziona w 2000 r. Na miejscu starej kapliczki postawiono w w końcu kwietnia 2012 r. nową (nawiązującą kształtem do poprzedniej) z dużą figurą Matki Bożej.

Gródki
Gródki – gm. Turobin
• Drewniana kapliczka ponepomucka.
Harasiuki
Harasiuki – gm. Harasiuki
• Drewniana kapliczka ponepomucka. Tutejsza rzeźba św. Jana Nepomucena została skradziona około połowy lat 70. XX w.
Tworyczów
Tworyczów – gm. Sułów
• Drewniany postument nad Porem zwany Św. Janem.

Antoniówka
Antoniówka – gm. Zaklików
• Dawniej kapliczka św. Jana Nepomucena, potem (od końca XIX w.) św. Antoniego Padewskiego.
Korytków Duży
Korytków Duży – gm. Biłgoraj
• Drewniana kapliczka z poł. XIX w., z której w 1968 r. skradziono rzeźbę św. Jana Nepomucena. Po przeniesieniu kapliczki do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, umieszczono w niej figurę św. Jana wykonaną w 1996 r. przez Czesława Bielaka z Niedrzwicy Dużej.
Korytków Duży
Korytków Duży – gm. Biłgoraj
• Kopia kapliczka nepomuckiej przeniesienej do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Lubaczów
Lubaczów – ul. Sobieskiego
• Murowana kapliczka ponepomucka z ozdobnym szczytem i wieloma wnękami z wizerunkami świętych. Barokową drewnianą figurę zniszczyli Sowieci w zimie 1939–1940.
Płusy
Płusy – gm. Księżpol
• Drewniana kapliczka ponepomucka, teraz bez rzeźby św. Jana Nepomucena. Na jednym z obrazów św. Jan Ewangelista.

Stojeszyn Pierwszy
Stojeszyn Pierwszy – gm. Modliborzyce
• Kamienny przydrożny krzyż ku czci św. Jana Nepomucena z 1926 r., z niszą w cokole (stał tu Nepomuk?) w pobliżu mostu na Sannie. Napisy: O Święty Janie / mult się zanami (na górze) oraz 1926 r / d 24 listopa / Fundatorzy tej pamiątki / Walenty Kusz Jan Kusz I synowa / Feliksa Kusz wrs Kazimiesz / Lenart i żona (na dole).
Stróża-Kolonia
Stróża-Kolonia – gm. Kraśnik
• Drewniana kapliczka ponepomucka z k. XIX w. przy sklepie we wsch. krańcu wsi, obok skrzyżowania drogi do Karpiówki. Wewnątrz wizerunek Matki Boskiej.
Średnia Wieś
Średnia Wieś – gm. Żółkiewka
• Murowana kapliczka ponepomucka z 1788 r. Napis: Roku Pańskiego 1788 Dnia 26[20?] Czerwca.
Tarnogród
Tarnogród – ul. Biłgorajska
• Drewniana kapliczka ponepomucka na rozdrożu do Biszczy.
Wólka Wieprzecka
Wólka Wieprzecka – gm. Zamość
• Drewniana kapliczka pod pomnikową lipą opodal domu nr 123. Postawiona na początku XX w., zniszczona po II wojnie św., odbudowana w pierwotnym kształcie, pomimo zakazów władz, przez mieszkańców.


Niektóre wizerunki św. Jana Nepomucena z Roztocza i okolic w zbiorach muzealnych
 

Muzeum Zamojskie – ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość
www.muzeum-zamojskie.pl

Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. Nr inw. MZ/311/E.
Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. Nr inw. MZ/311/E.
Drewniana rzeźba z XIX w. z Józefowa
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Drewniana rzeźba z XIX w. z Józefowa. Nr inw. MZ/312/E.
Drewniana rzeźba z XIX w. z Józefowa
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Drewniana rzeźba z XIX w. z Józefowa. Nr inw. MZ/312/E.
Mocno zniszczona drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Mocno zniszczona drewniana rzeźba z XIX w. Nr inw. MZ/328/E.
Mocno zniszczona drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Mocno zniszczona drewniana rzeźba z XIX w. Nr inw. MZ/328/E.
Polichromowana drewniana kapliczka z XIX w. z Tarnogrodu
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Polichromowana drewniana kapliczka z XIX w. z Tar­nogrodu.
Polichromowana drewniana kapliczka z XIX w. z Tarnogrodu
Muzeum Zamojskie – Zamość
• Polichromowana drewniana kapliczka z XIX w. z Tarnogrodu.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – ul. 3 Maja 11, 22-500 Hrubieszów
www.muzeum-hrubieszow.com.pl

Drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Hrubieszów
• Drewniana rzeźba z XIX w.
Drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Hrubieszów
• Drewniana rzeźba z XIX w.
Drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Hrubieszów
• Drewniana rzeźba z XIX w.
Drewniana rzeźba z XIX w.
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Hrubieszów
• Drewniana rzeźba z XIX w.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju – ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
www.muzeumbilgoraj.pl

Drewniana rzeźba nieznanego autora
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj
• Drewniana rzeźba nieznanego autora
Drewniana rzeźba nieznanego autora
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj
• Drewniana rzeźba nieznanego autora
Drewniana rzeźba dłuta Aleksandra Iwańczyka
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj
• Drewniana rzeźba dłuta Aleksandra Iwańczyka
Drewniana rzeźba dłuta Aleksandra Iwańczyka
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj
• Drewniana rzeźba dłuta Aleksandra Iwańczyka

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie – ul. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw
www.muzeumkrasnystaw.pl

Drewniana rzeźba z Gródek, XVIII/XIX w.
Muzeum Regionalne – Krasnystaw
• Drewniana rzeźba z Gródek, XVIII/XIX w.
Drewniana rzeźba z Gródek, XVIII/XIX w.
Muzeum Regionalne – Krasnystaw
• Drewniana rzeźba z Gródek, XVIII/XIX w.

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinieul. Królewska 10, 20-109 Lublin
www.kuria.lublin.pl/muzeum

Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.)
Obraz z 1840 r. pędzla Aleksandra Danielewicza z kościoła cmentarnego św. Anny w Zaklikowie
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Obraz z 1840 r. pędzla Aleksandra Danielewicza z kościoła cmentarnego św. Anny w Zaklikowie
Obraz z 1840 r. pędzla Aleksandra Danielewicza z kościoła cmentarnego św. Anny w Zaklikowie
Muzeum Archidiecezjalne – Lublin
• Obraz z 1840 r. pędzla Aleksandra Danielewicza z kościoła cmentarnego św. Anny w Zaklikowie

Muzeum Lubelskie w Lublinie – ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.zamek-lublin.pl

Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. z Goraja.
Muzeum Lubelskie – Lublin
• Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. z Goraja.
Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. z Goraja.
Muzeum Lubelskie – Lublin
• Polichromowana drewniana rzeźba z XIX w. z Goraja.


Niektóre niestniejące lub zaginione wizerunki św. Jana Nepomucena z Roztocza i okolic
 
Basznia Dolna
Basznia Dolna – gm. Lubaczów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w kapliczce na rozstajach.
Fot. z: Zenon Błądek, Na drogach opatrzności. Wspomnienia o życiu i działalności Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego na tle wydarzeń Kościoła po 1945. Lwów – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Lubaczów – Lwów, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Puszczykowo – Kraków – Warszawa 2013, s. 47.
Drugi z prawej – późniejszy metropolita lwowski kardynał Marian Jaworski.
Bukowina
Bukowina
– gm. Biszcza
• Drewniana figura w niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Pan­ny, na lewo od wejścia. Rzeźba skradziona została zapewne w 2. poł. XX w. (Była tu ok. 1950 r.). Fot. Adam Klimek; ze zbiorów Muzeum Zamojskie­go w Zamościu.
Chomęciska
Chomęciska – gm. Stary Zamość
• Zaginiony relikwiarz, prawdopodobnie z tamtejszej kaplicy. Fot. z lat 60. XX w.; ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Zamościu; dzięki uprzej­mości Agnieszki Szykuły-Żygawskiej.
Gorajec-Stara Wieś
Gorajec-Stara Wieś – gm. Radecznica
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, skradziona z kapliczki między 2001 i 2006 rokiem.
Fot. matizz (2001), www.skyscrapercity.com
Górecko Kościelne
Górecko Kościelne – gm. Józefów
• Zaginiona drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, która przechowywana była na plebanii. Fot. z lat 60. XX w.; ze zbiorów Wojewódz­kiego Urzędu Ochrony Za­bytków, De­legatura w Za­mościu; dzięki uprzej­mości Agnieszki Szykuły-Żygaws­kiej.
Harasiuki
Harasiuki – gm. Harasiuki
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX w., ludowa, skradziona z kapliczki około połowy lat 70. XX w. Fot. J. Bentkowski, 1966, neg. nr 64, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej; za: Krzysztof Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Agencja Wydaw­nicza „PDN”, Zielona Góra 2009, s. 55.
Kobylnica Wołoska
Kobylnica Wołoska – gm. Wielkie Oczy
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w niszy dawnej cerkwi grecko­katolickiej.
Fot. ze zbiorów Stanisława Barana »» [17] ««.
Łabunie
Łabunie – gm. Łabunie
• Piaskowcowa figura św. Jana Nepomucena na cmentarzu para­fialnym, która istniała jeszcze w latach 80. XX w. Nagrobek Jana Stecko [Stećko?] (zmarłego w 1939 r.), na którym była umieszczona, ulokowany był w środkowej części cmentarza. Fot. ze zbiorów Ag­nieszki Szykuły-Żygawskiej.
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski – ul. Królewska
• Nieistniejąca drewniana figura z koś­cioła Zwiasto­wania Najświętszej Marii Pannie (w końcu XIX w. stała na konfesjonale). Wg Agnieszki Szykuły-Żygaw­skiej zapewne z warsztatu Mi­chała Wurtzera młod­szego, działającego w 3. ćwierci XVIII w. Fot.: Kazimierz Broniewski et al. (red.), Monografia ilu­strowana kościo­łów rzym­sko-katolickich w Kró­lestwie Polskiem, nakł. Księgarni St. J. Zaleskiego i S-ki, Warszawa 1899-1900, s. 122.
Zamość
Zamość – ul. Akademicka
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w kapliczce. Fot. z lat 50. XX w. ze zbiorów Państwowego Archiwum w Zamościu.


Piśmiennictwo

 • Babuchowski Andrzej, Jan Nepomucen, „Wielcy Ludzie Kościoła”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Balbín Bohuslav, kněz Tovaryšstva Ježíšova, (z latiny přeložil P. Alfons Sauer), Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka, „Dobré dílo”, svazek 16, vyd. Antonín Ludvík Stříž, Stará Říše 1914.
 • Balbino Bohuslao [Bohuslav Balbín], Vita S. Joannis Nepomuceni sigilli sacramentalis protomartyris conscripta primum a p. Bohuslao Balbino S. J. nunc aucta ex actis processuum, ipsaque solemnitate canonizationis ejusdem s. martyris: illustrata iconismis XXXIII. Praecipua divi acta exhibentibus, secundo incisis, auctisque, anno, quo beatus Nepomucenus festo Iosephi sacra apotheosi donatus fuit [quo beatVs nepoMVCenVs festo IosephI saCra apotheosI DonatVs fVIt (=1729)]. Cum licentia superiorum. Augustae Vindelicorum, sumptibus et cura Joannis Andreae Pfeffel [Johann Andreas Pfeffel], Caesarei Chalcographi, [Augsburg] 1730.
 • Baranowski Zenon Łukasz, Figury, krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie janowskim, „Janowskie Korzenie. Pismo regionalne ziemi janowskiej”, nr 9, 11 listopada 2007, s. 61–91.
 • Bauer Jan, Měl Jan Nepomucký zázračný jazyk?, „Epocha speciál”, léto–podzim 2007, s. 51–54.
 • Birke Veronika, Mathias Rauchmiller. Leben und Werk, Herder, Wien/Freiburg/Basel 1981.
 • Blažíček Oldřich, Ferdinand Brokof, „České dějiny”, svazek 47, Odeon, Praha, 1976.
 • Błądek Zenon, Na drogach opatrzności. Wspomnienia o życiu i działalności Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego na tle wydarzeń Kościoła po 1945. Lwów – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Lubaczów – Lwów, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Puszczykowo – Kraków – Warszawa 2013.
 • Bondyra Wiesław, Lorentz Ewa, Prusicka-Kołcon Ewa, Korzeniowski Mariusz, Dzieje miejscowości gminy Zamość, Gmina Zamość, Zamość 2010.
 • Bordzań Tomasz, Skakuj Dorota, Krzyże, kapliczki, figury w przyrodzie powiatu biłgorajskiego, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Zakład Poligraficzny Helvetica, Biłgoraj 2011.
 • Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu editum Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoriate recognitum cum Officiis Sanctorum Novissime per Summos Pontifices usque ad hanc diem concessis; in quatuor Anni Tempora divisum. Pars verna. A Dominica prima Quadragesima usque ad Sabbatum post Dominicam Pentecostes. Ex Typographia Balleoniana. MDCCXCIX [1799].
 • Broniewski Kazimierz et al. (red.), Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Kró­lestwie Polskiem, nakł. Księgarni St. J. Zaleskiego i S-ki, Warszawa 1899–1900.
 • Calino Cesar, (trad. Xavier Mariano Clavigero), Compendio de la vida, muerte, y milagros de San Juan Nepomuceno, Imprenta Real y más antiguo Colegio de S. Ildefonso, Mexico 1762.
 • Červenka Michal, Svatý Jan Nepomucký, legenda a skutečnost, 25.11.2003, [publikováno 20.05.2007], http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_12145.html, [w:] Valka.cz, http://www.valka.cz.
 • Drhovský Karel, Jiří Gruša, Johanna von Herzogenberg, Aldemar Schiffkorn, Václav Vokolek, Johannes von Nepomuk. Der Heilige Mitteleuropas. Světec střední Evropy. The Saint of Middle Europe. Internationales Symposium. Plasy 1999–2002, „Edition Grenzgänger”, Folge 36, Museum Moderner Kunst – Stiftung Wörlen, Passau 2002.
 • Dučák Karol, Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti,
  http://www.magnificat.sk/htm02/svjanne.pdf, [23.04.2010], [w:] Magnificat Slovakia, mariánske spravodajstvo / vydavatel'stvo, http://www.magnificat.sk.
 • Ebendorfer Thomas, Chronica regum Romanorum, Herausgegeben von Harald Zimmermann, „Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series”, 18, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2003.
 • Garbacz Krzysztof, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Agencja Wydawnicza „PDN”, Zielona Góra 2009.
 • Grytner Piotr, Dwie figury (Figury świętych Jana Nepomucena i Józefa w Orłowie Murowanym), „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2001, s. 30.
 • Hargaš Michal, Katom mu bol král', „M Rosa. Časopis Panny Márie Spoluvykupitel'ky – vládkyne sveta”, 15. ročník, číslo 5/2007, s. 28.
 • Herben Jan, Jan z Pomuku a Jan z Nepomuku, František Píša, Hradec Králové 1910.
 • Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dlá Sákrámentálnego Spowiedźi Sekretu nie przełamánym státkiem. Dochowanego w rzece Mołdáwie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná stárey Prádze, w Drukárni Karola Iana Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z Łáćińskiego po Polsku przetłumaczona y Na Iásney Gorze Częstochowskiey Roku 1740 wydrukowana, tłum. Stanisław Wincenty Jabłonowski, druk. Paulinów, Częstochowa, 1740.
 • Hochleitner Janusz, Kult św. Jana Nepomucena na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, [w:] Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, Wojciech Śleszyński (red.), Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2005, s. 187–195.
 • Hochleitner Janusz, Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy, „Studia Ełckie”, t. 11, 2009, s. 123–136.
 • Hora-Hořejš Petr, Toulky českou minulostí. Díl 4. Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740), Baronet, Praha 1995.
 • Kasprzysiak Ireneusz, Partyzancki święty, „Nasza Polska”, nr 16(703), 21.04.2009, s. 17.
 • Kawałko Danuta, Ośrodek kamieniarski w Józefowie, [w:] Maria Fornal, Danuta Kawałko, Stanisław Orlowski (red.), Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny. Materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej. Zamość, 22–24. IX. 1995, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Zamościu, Zamość 1995, s. 55–71.
 • Kondraciuk Piotr, Fundacje sakralne Zamoyskich w okresie baroku, „Zamojski Kwartalnik Kultu­ralny”, nr 1–2(82), 2005, s. 52–70.
 • Kondraciuk Piotr, „Roztoczański patron”. Kaplice i figury św. Jana Nepomucena w pejzażu kulturo­wym Roztocza, http://muzeum-zamojskie.pl/wp-pdf/nepomucen.pdf, [26.08.2010], [w:] Muzeum Zamojskie w Zamościu oraz Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał”, http://muzeum-zamojskie.pl.
 • Kotra Michał, Komentarz do: „Nepomuceny w powiecie brzeskim” oraz niektórych wiadomości zawartych na stronie: www.nepomuk.w.pl (obecnie http://nepomuk.w.waw.net.pl),
  http://www.brzesko.ws/_Brzesko/documents/Historia/nepomuceny_mk.asp, [23.04.2010],
  [w:] Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic, http://www.brzesko.ws.
 • Kubátová Eva, Jan Nepomucký, „Čelem vzad”, číslo 9, únor 2001,
  http://www.celemvzad.cz/clanek/jan-nepomucky/?cislo=9, [23.04.2010].
 • Marecki Józef, Rotter Lucyna, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009.
 • Michalczyk Zbigniew, Malowidła w kościele Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu i ich projekt autorstwa Łukasza Smuglewicza, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3(96), 2008, s. 31–37.
 • Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia, t. III, Acta Urbani V. 1362–1370, (ed. B. Jenšovský), Typis Gregerianis, Pragae 1944.
 • Nepomuki, http://nepomuk.w.waw.net.pl, [31.12.2008].
  Potem: http://nepomuki.pl/nepomuk, [1.12.2009].
 • Ondruš Rajmund, SJ, Blízki Bohu i l'uďom, Tatran, Bratislava 1991.
 • Polc Jaroslav V., Svatý Jan Nepomucký, Zvon, Praha 1993.
 • Powiłańska-Mazur Danuta, Patron powodzian, tonących, spowiedników i mostów. O rzeźbach św. Jana Nepomucena w regionie lubelskim, „Twórczość Ludowa”, nr 4(59), 2004, s. 16–18.
 • Sawa Bogumiła, Figury św. Jana Nepomucena w Zamościu i okolicy w XVIII–XX wieku, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2(103), 2010, s. 51–55.
 • Svatý Jan Nepomucký, http://www.sjn.cz, [31.12.2008].
 • Szykuła Agnieszka, Kapliczki i figury przydrożne św. Jana Nepomucena na terenie gminy Łabunie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1-2(86-87), 2006, s. 62–68.
 • Szykuła Agnieszka, Kto jest autorem figury Jana Nepomucena z Kryłowa, „Nad Bugiem – Kryłów i Okolice. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic”, nr 2(5), grudzień 2009, s. 25–28.
 • Szykuła Agnieszka, Nieznane dzieje figur z Orłowa, „Nestor. Czasopismo Artystyczne”, nr 3(5), 2008, s. 61–62.
 • Szykuła Agnieszka, Obiekty sakralne i figury św. Jana Nepomucena w krajobrazie gminy Zamość, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3(96), 2008, s. 18–21.
 • Szykuła-Żygawska Agnieszka, Figura z Narola, „Skarby Podkarpackie”, nr 3(28), maj–czerwiec 2011, s. 32–33.
 • Szykuła-Żygawska Agnieszka, Figury świętego Jana Nepomucena w Ordynacji Zamojskiej 1725–1944, ATUT Biuro Promocji, Zamość 2016.
 • Šotola Jiří, Svatý na mostě, Československý spisovatel, Praha 1978.
 • Typek Barbara, Kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Rachanie, „Zamojski Kwartalnik Kultu­ralny”, nr 1(98), 2009, s. 27–32.
 • Vlček Emanuel, Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký). Jeho život, umučení a slavné působeni ve světle současné historie a antropologie, Vesmír, Praha 1993.
 • Vlnas Vít, Jan Nepomucký. Česká legenda, edice „Kolumbus”, Mladá fronta, Praha 1993.
 • Waldstein-Wartenberg Angelus, Obtíže s patronem země České,
  http://www.kohoutikriz.org/data/w_walds.php, [18.12.2008], [w:] Jan Mareš, Kohoutí kříž. Šumavské ozvěny. 'S Hohnakreiz. Des Waldes Widerhall, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001–2008, http://www.kohoutikriz.org.
 • Wieczorek Edward, Kult św. Jana Nepomucena w Polsce. Studium historyczno-liturgiczne, maszynopis pracy doktorskiej, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981.
 • Wnuk Anna, Rzeźbiarz i malarz Kazimierz Bieńkowski, który pozostawił ślady na ziemi urzędowskiej, „Głos Ziemi Urzędowskiej Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej”, 2007.
 • Żurawski Henryk, Historia parafii rzymskokatolickiej w Kryłowie, Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic, Kryłów 2009.
 • Życzyńska-Bajek Zofia, Bajek Mariusz, Perełki architektury. Kapliczki okolic Stalowej Woli, Wydaw­nictwo Sztafeta, Stalowa Wola 2005.

Piotr Szucki,   31.12.2008–28.08.2011–25.10.2013–18.09.2020
 


Przypisy

[1]  Pomuk od 1348 r. razem z Přesanicami tworzy miejscowość Nepomuk (kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih).

[2]  Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk, Monumenta Vaticana ... (1944).

[3]  Wg: Hochleitner (2005), s. 190.
          W tym czasie wybuchł konflikt w sprawie nowo wybranego benedyktyńskiego opata w Kladrubach. Wbrew planom króla wikariusz generalny zatwierdził nowego opata. Ponadto Jan ośmielił się rzucić klątwę na wicekanclerza królewskiego za publiczne bluźnierstwa z wiary i Kościoła. Konflikt ten doprowadził do królewskiego gniewu. Wacław IV nakazał uwięzić trzech kapłanów, wśród nich Jana z Pomuk. Z tej trójki zginął tylko wikariusz generalny. Skatowanego kapłana zrzucono z mostu Karola do Wełtawy. Legenda dodaje, że podczas pływania zwłok w rzece, dookoła głowy pojawiło się pięć płomieni na wzór gwiazd tworzących świetlistą aureolę. (...) Nie zdołano do końca wyświetlić przyczyn surowego wyroku Wacława IV nad wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego. Może była nią odważna obrona immunitetu Kościoła albo zatwierdzenie, bez wcześniejszej aprobaty króla, opata w Kladrubach, a może przyczyną śmierci było zachowanie przez Jana tajemnicy spowiedzi św.? Idea męczeństwa w obronie tajemnicy spowiedzi pojawiła się 60 lat po tragedii. Około 1450 r. Tomasz Ebendorfer z Haselbach pisał, że Jan był spowiednikiem królowej Zofii (...). Wacław jakoby pragnął poznać szczegóły spowiedzi, milczącego kapłana ukarał więc śmiercią.
 
          Wg Bohuslava Balbína – Balbín (1914), s. 40, 41; Balbino (1730), s. 12.
Bohuslav BalbínBohuslav Balbín
 
          Wg: Historya zycia ... (1740), s. 72, 74.
Historya
Historya
[ powrót ]

[4]  Na moście Karola w Pradze.

Spowiedź królowej Zofii
Praga – spowiedź królowej Zofii
Wrzucenie ciała Jana Nepomucena do Wełtawy
Praga – wrzucenie ciała Jana Nepomucena do Wełtawy
Ola demonstruje wygładzanie.
Praga – Ola demonstruje wygładzanie.

[ powrót ]

[5]  Karel Havlíček Borovský, První jenerální schůzka Českého Národního Museum 1847. Cyt. za Waldstein-Wartenberg (2001–2008).

[6]  O perypetiach z językiem świętego: Hora-Hořejš (1995), s. 192; Bauer (2007), s. 54; Obyczaje, cuda, przesądy, święta nepomuckie, http://nepomuki.pl/nepomuk/obyczaje.htm, [31.12.2008], [w:] Nepomuki.

[7]  Kondraciuk [2010], s. 2 i 17.

[8]  Der gedankliche Ausgang des gesamten Projektes ist meine These, der Kulturraum „Mitteleuropa” lasse sich durch den Verbreitungsbereich der Johannes von Nepomuk-Verehrung veranschaulichen. Anders gesagt: Mitteleuropa ist dort, wo Johannes von Nepomuk bekannt ist, verehrt wird und wo sich Bilder und Skulpturen des Heiligen befinden. Aldemar Schiffkorn, Johannes von Nepomuk – Der Heilige Mitteleuropas, [w:] Drhovský et al. (2002), s. 7.
          Przykładowe europejskie Nepomuki można zobaczyć na stronie http://nepomuki.it.home.pl.

[9]  Ewidencjonowaniem objęto wyszczególnione niżej gminy i miasta z następujących powiatów:

          w województwie lubelskim –

 • powiat Biłgoraj (cały powiat) – gminy Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, miasto Biłgoraj;
 • powiat Hrubieszów (cały powiat) – gminy Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbko­wice, miasto Hrubieszów;
 • powiat Janów Lubelski (cały powiat) – gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, miasto Janów Lubelski;
 • powiat Krasnystaw – gminy Izbica, Rudnik, Żółkiewka;
 • powiat Kraśnik (cały powiat) – gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, miasto Kraśnik;
 • powiat Lublin – gminy Wysokie, Zakrzew;
 • powiat Opole Lubelskie – gmina Józefów nad Wisłą, miasto Józefów nad Wisłą;
 • powiat Tomaszów Lubelski (cały powiat) – gminy Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Ulchówek, miasto Tomaszów Lubelski;
 • powiat Zamość (cały powiat) – gminy Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Sułów, Stary Zamość, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec;
 • powiat grodzki Zamość;

          w województwie podkarpackim –

 • powiat Lubaczów (cały powiat) – gminy Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy, miasto Lubaczów;
 • powiat Nisko – gminy Harasiuki, Jarocin, Krzeszów, Ulanów;
 • powiat Stalowa Wola – gminy Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików.

Gminy Roztocza i okolicy

[10]  Michalczyk (2008).

[11]  Szykuła (2009).

[12]  Szykuła-Żygawska (2011).

[13]  Grytner (2001), Szykuła, Nieznane dzieje figur z Orłowa (2008).

[14]  Kapliczka jest dziełem rzeźbiarza i malarza Kazimierza Bieńkowskiego (1907–1993). Powstała ona na miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się stara, przydrożna figura. Bieńkowski wyrzeźbił postać Jana Nepomucena, którą umieszczono w drewnianej obudowie przytwierdzonej do drzewa. Przy tej przydrożnej kapliczce modliła się okoliczna ludność, szczególnie podczas nabożeństw majowych. W 2006 roku kapliczka została odnowiona z inicjatywy młodzieży i Rady Duszpasterskiej Parafii Popkowice. Cyt. za Wnuk (2007).

[15]  Na granicy Panasówki i Hedwiżyna. O figurze zob. Kasprzysiak (2009).

[16]  Życzyńska-Bajek, Bajek (2005), s. 21–23.

[17]  Poniższą informację o losach zaginionej figury i jej zdjęcie otrzymałem od znanego regionalisty Pana Stanisława Barana, za co mu w tym miejscu serdecznie dziękuję.

    W archiwum Konserwatora Zabytków w Przemyślu zachowały się zdjęcia mienia ruchomego z dawnej cerkwi greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej, między innymi też ta fotografia rzeźby św. Jana. Figurę św. Jana Nepomuka przy cerkwi w Kobylnicy Wołoskiej dobrze pamiętam z lat mej młodości, jej niepisaną historię opowiedział mi dzisiaj mieszkaniec, Pan Stefan Wasik, który już w czwartym pokoleniu żyje w cieniu tejże cerkwi.
    Od niepamiętnych lat istniała nad potokiem drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. W latach międzywojennych jeden z mieszkańców, który wcześniej wyemigrował do Kanady, dorobił się i zafundował nową, murowaną kaplicę na usypanym wzniesieniu już w nowym miejscu. Figura została przeniesiona do murowanej kaplicy, kaplica jednak z braku funduszy na zakup obrazu nie została poświęcona, nadeszła II wojna. W latach wojennych kryta blachą kapliczka została rozebrana, a figura św. Jana wrzucona w nurty potoku Łazanka, który przepływał w zaroślach w pobliżu cerkwi. Stamtąd wyłowiono ją i ustawiono w prawej niszy nad bocznym wejściem do cerkwi i tak sobie tam stała dobrze zabezpieczona. W latach siedemdzisiątych ówczesny ks. Jakub Solilak sprzedał ją w nieznane.
    Stanisław Baran, 3 marca 2016 r.

początek strony powrót do strony głównej

Jeżeli na tej stronie jest fotografia lub inny utwór, do którego masz prawa autorskie, i którego umieszczenie na tej stronie narusza
Twoje prawa, daj znać autorowi witryny (adres w stopce), a niezwłocznie zdjęcie to (lub inny utwór) zostanie usunięte.
Last updated: 20 May 2021