strona główna

powrót do strony głównej  Inskrypcja ukraińska – Wereszyca


  
   Wereszyca na mapie WIG
 Mapa WIG z 1935 r. 

   Wereszyca
   

   Wereszyca

W Wereszycy [1] istniał powojenny konctabor ORB Nr 393 NKWD [2] dla niemieckich jeńców wojennych. Zmarli jeńcy niemieccy chowani byli na cmentarzu, który po odnowieniu został otwarty i poświęcony 3 czerwca 2007 r.

Na drewnianej tablicy (z trzech desek) umieszczony jest napis w języku ukraińskim.

----- tekst oryginalny -----

Поховання німецьких
військовополонених
часів ІІ Світової війни.

Саме тут, серед величі і
краси, де мертві промовляють
до живих, хочеться задуматись
над скороминучістю людського

життя... ”Страх Божий –
це мудрість, відступ
від злого – то розум” –
слова, викарбувані на хресті.

--- tekst przeformatowany ---

Поховання німецьких
військовополонених
часів ІІ Світової війни.

Саме тут, серед величі і краси,
де мертві промовляють до живих,
хочеться задуматись
над скороминучістю людського життя...

”Страх Божий – це мудрість,
відступ від злого – то розум” –
слова, викарбувані на хресті.

------ tekst polski --------

Mogiły [miejsce pochówku] niemieckich
jeńców wojskowych
z czasów II wojny światowej.

Właśnie tu, pośród wielkości i piękna,
gdzie martwi przemawiają do żywych,
chce się zadumać
nad doczesnością ludzkiego życia...

„Bojaźń Boża – to mądrość,
odstępstwo od złego – to roztropność”
[rozum, rozsądek] – słowa, wyryte na krzyżu.

----------------------------

Ostatnie zdanie to cytat z Księgi Hioba [3].

Księga Hioba, Hymn o mądrości
A do człowieka powiedział: „Bojaźń Boża – zaiste mądrością, roztropnością zaś – zła unikanie”.
Hi 28, 28 (Biblia Tysiąclecia)

Księga Joba
I rzekł człowiekowi: „Oto bojaźń Pańska, to jest mądrość, a odstępować od złego – rozum”.
Job 28, 28 (przekład Jakuba Wujka)

Cytat z Księgi Hioba powtórzony został na nowej tabliczce na metalowym krzyżu.

Piśmiennictwo

  • Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена, (przekład Іван Огієнко), Брітанське й Закордонне Біблійне Товариство, Лондон 1962.
  • Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту мовою русько-українською, (przekład Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Пулюй), The British and Foreign Bible Society, London 1957 [reprint wydania z 1906 r.].
  • Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами, (przekład Іван Хоменко), Українське Біблійне Товариство, Київ 1992.
  • Інна Федущак, Примирення чужим коштом, „Львівська Газета”, 97 (167), 11 червня 2007.
  • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Pallotinum, Poznań 2002.
  • Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., wyd. 5, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000.
  • Gródek Jagielloński, pas 49, słup 37. Skala 1 : 100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1935, [mapa].
  • Rawa Ruska, pas 48, słup 37. Skala 1 : 100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1935, [mapa].

Piotr Szucki,   10.11.2008
 


Przypisy

[1] Село Верещиця Яворівського району (Львівщина).

[2] ОРБ – оперативно-розыскное бюро (?); НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.

[3] Przykładowe inne wersje tego fragmentu w języku ukraińskim:
І сказав Він людині тоді: Таж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум!
А людині сказав: Страх перед Господом – це мудрість, берегтися зла – це розум!


 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

 
Wereszyca

początek strony powrót do strony głównej
Last updated: 26 July 2009