Strona główna Nepomuków  Nepomuki z Lubelszczyzny


  

(...) przestrzeń kulturową „Środkową Europę” można zobrazować jako obszar, w którym szerzy się kult Jana Nepomucena. Innymi słowy: środkowa Europa jest tam, gdzie Jan Nepomucen jest znany, czczony i gdzie znajdują się obrazy i rzeźby tego świętego – napisał austriacki historyk sztuki prof. Aldemar Schiffkorn z Linzu.
»» Aldemar Schiffkorn, Johannes von Nepomuk – Der Heilige Mitteleuropas, [w:] Karel Drhovský, Jiří Gruša, Johanna von Herzogenberg, Aldemar Schiffkorn, Václav Vokolek, Johannes von Nepomuk. Der Heilige Mitteleuropas. Světec střední Evropy. The Saint of Middle Europe. Internationales Symposium. Plasy 1999–2002, „Edition Grenzgänger”, Folge 36, Museum Moderner Kunst – Stiftung Wörlen, Passau 2002, s. 7.

Poniżej ok. 170 wybranych wizerunków św. Jana Nepomucena (ponad 700 fotografii) z terenu dzisiejszej Lubelszczyzny.

Więcej lubelskich Nepomuków na stronie »»» Jan Nepomucen na Roztoczu.

Ostatnio dodane: Janowiec, Kraśnik, Kurów (figura), Kurów (obraz), Lipiny Dolne-Kolonia, Lipowiec, Tchórzew, Wola Blizocka.
 


pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat bialski


Dokudów Pierwszy
– gm. Biała Podlaska
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z ok. poł. XVIII w. w murowanej kapliczce stojącej obok dwóch krzyży na rozdrożu.

  Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy

Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy

! Dokudów Pierwszy
– gm. Biała Podlaska
• Nowa rzeźba św. Jana Nepomu­cena, która zastąpiła XVIII-wieczną figurę, w odnowionej murowanej kapliczce stojącej na rozdrożu.

  Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy
Dokudów Pierwszy

Łomazy – gm. Łomazy
• Rzeźba dłuta Franciszka Sadownika z 1969 r. w otynkowanej murowanej kapliczce przy drodze do Białej Pod­laskiej.

  Łomazy
Łomazy
Łomazy
Łomazy
Łomazy
Łomazy

! Malowa Góra – gm. Zalesie
• Rzeźba św. Jan Nepomucena w oł­tarzu głównym w neogotyckim koś­ciele Przemie­nienia Pańskiego.

  Malowa Góra
Malowa Góra
Malowa Góra
Malowa Góra
Malowa Góra
Malowa Góra

! Piszczac
– róg ul. Włodawskiej i ul. Targowej
• Na prywatnej posesji murowana otyn­kowana kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepo­mucena.

  Piszczac
Piszczac
Piszczac
Piszczac
Piszczac
Piszczac

! Przechodzisko – gm. Drelów
• Ludowa rzeźba św. Jana Nepomu­cena z XIX w. w drewnianej kaplicy z 1939 r.

  Przechodzisko
Przechodzisko
Przechodzisko
Przechodzisko
Przechodzisko
Przechodzisko

! Rossosz – gm. Rossosz
• Kapliczka z małą żeliwną figurką z 1849 r., usytuowana naprzeciwko kościoła św. Sta­nisława.

  Rossosz
Rossosz
Rossosz
Rossosz
Rossosz
Rossosz

! Sławatycze
– róg ul. Kodeńskiej i Kra­szewskiego
Rokokowy obraz olejny „Śmierć św. Jana Nepomucena” z ok. poł. lub 3. ćw. XVIII w. (wg tradycji pocho­dzący z kościoła domini­kań­skiego w Brześciu) w kościele Matki Bożej Różańcowej (na płd. ścianie). Roz­budo­wana kompozycja, zapewne według czeskiej grafiki, opa­trzona łacińskimi napi­sami, m.in. cy­tatami z Księgi Przysłów, Księgi Psalmów i Ewangelii wg św. Mate­usza. Obraz przeszedł konserwa­cję w 2009 r. (prowadzący prace – Krzysztof Ow­siany).

  Sławatycze
Sławatycze
Sławatycze
Sławatycze
Sławatycze
Sławatycze

Sławatycze
Sławatycze

Swory – gm. Biała Podlaska
• Murowana kapliczka z rzeź­bą św. Jana Nepomucena, na roz­drożu na wsch. krańcu wsi.

  Swory
Swory
Swory
Swory
Swory
Swory

! Tuczna – gm. Tuczna
• W kościele św. Anny na płn. ścianie barokowy obraz Benedykta Pawłow­skiego „Apoteoza św. Jana Nepomu­cena” z 1750 r., pochodzący z zamie­nionego na cerkiew w 1875 r. kościoła św. Anny w Kodniu.

  Tuczna
Tuczna
Tuczna
Tuczna
Tuczna
Tuczna

! Wólka Korczowska
– gm. Ło­mazy
• Drewniana figurka w słupowej kapliczce przy mostku na Rudce. Kapliczka była restaurowana w la­tach 1920 i 1948 oraz przebudowana w 1988 r.

  Wólka Korczowska
Wólka Korczowska
Wólka Korczowska
Wólka Korczowska
Wólka Korczowska
Wólka Korczowska

! Zaborek – Janów Podlaski
• Malowana drewniana figura na słupie w skansenie (pensjo­nat „Uro­czysko Zaborek”), autorstwa Zbig­niewa Chalimoniuka z Białej Pod­laskiej.

  Zaborek, 9.09.2007
Zaborek, 9.09.2007
Zaborek, 9.09.2007
Zaborek, 9.09.2007

Zaborek, 20.06.2011
Zaborek, 20.06.2011
Zaborek, 20.06.2011
Zaborek, 20.06.2011
Zaborek, 20.06.2011
Zaborek, 20.06.2011

Zakalinki – gm. Konstantynów
• Zakratowana kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z roku 1745 po płn. stronie drogi nr 811 prowadzącej do Kon­stantynowa. Ka­pliczkę ufundował w XIX w. Wła­dysław Sawczuk z Zakalinek. Le­we przedramię świętego i krzyż uzupełnił Klemens Tychmanowicz, artysta lu­dowy z Serpelic.

  Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki

Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki
Zakalinki

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat biłgorajski


! Biłgoraj – ul. 3 Maja
• Rzeźba w ołtarzu głównym w ko­ściele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

  Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj

Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj

! Biłgoraj
– ul. Tadeusza Kościuszki 87
• Drewniana rzeźba nieznanego autora eksponowana w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
www.muzeumbilgoraj.pl

  Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj

! Biłgoraj
– ul. Tadeusza Kościuszki 87
• Drewniana rzeźba dłuta Aleksandra Iwańczyka eksponowana w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
www.muzeumbilgoraj.pl

  Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj
Biłgoraj

! Bukowina – gm. Biszcza
• Figura w niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Pan­ny, na lewo od wejścia. Rzeźba, ufun­dowana przez Państwową Wyż­szą Szkołę Zawodową w Zamościu, zo­stała poświęcona 21 września 2008 r.

  Bukowina
Bukowina
Bukowina
Bukowina
Bukowina
Bukowina
Bukowina
Bukowina

! Goraj – Resztówka
• Murowana kapliczka, dawniej z dre­wnianą rzeźbą Jana Nepomucena z końca XVIII w., zapewne z war­sztatu Karola Burzyńskiego, teraz z kamien­ną figurą nawiązującą do pierwo­wzoru, z księgą w lewej ręce (zamiast biretu).

  Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka
Goraj Resztówka

! Lipiny Dolne-Kolonia
– gm. Potok Górny
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w starszej drewnianej kapliczce opodal mostku.

  Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia
Lipiny Dolne-Kolonia

! Lipowiec – gm. Tereszpol
• Pozbawiona biretu polichromowana kamienna rzeźba św. Jana Nepomu­cena w murowanej kapliczce z 1856 r. Napis nad wejściem do kapliczki: Fondator tyj kapliczki wojciech łogożny i nastazja żona R P 1856.

  Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec

Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec

Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec
Lipowiec

! Majdan Nowy – gm. Księżpol
• Kamienna figura obok dworu – rządcówki Klucza Księżpolskiego Or­dy­nacji Zamojskiej.

  Majdan Nowy
Majdan Nowy

Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy
Majdan Nowy

Panasówka – gm. Tereszpol
• Polichromowana kamienna figura z 1907 r., stojąca przy szosie między Panasówką i Hedwiżynem.

  Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 7.06.2009
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015
Panasówka, 2.05.2015

! Tarnogród – ul. Nadstawna
• Kamienna figura z 1848 roku, nad stawem w pobliżu cmentarza.

  Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród
Tarnogród

Turobin – ul. Kościelna
• Obraz z XVIII w. na zasuwie w ołtarzu głównym w kościele św. Dominika. Obraz być może pochodzi z kościoła w Radecznicy.

  Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin

Turobin – ul. Kościelna
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena z ok. poł. XVIII wieku w prezbiterium kościoła św. Domini­ka. Na udowodnienie czeka teza, że figura pierwotnie stała przed Akade­mią Zamojską.

  Turobin, 19.05.2013
Turobin, 19.05.2013
Turobin, 19.05.2013
Turobin, 19.05.2013
Turobin, 19.05.2013
Turobin, 19.05.2013
Turobin, 11.04.2021
Turobin, 11.04.2021

! Turobin – ul. Kościelna
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena, przechowywana w kościele św. Dominika. Wg Agnieszki Szykuły-Żygaw­skiej figurę wyrzeźbił Michał Wurtzer Młodszy w latach 70. XVIII wieku. Rzeźba prawdopodobnie trafiła do Turobina z kościoła w Czernięcinie.

  Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin
Turobin

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat chełmski


! Buśno – gm. Białopole
• Drewniana rzeźba św. Jana Ne­pomucena z XIX w. przechowywana na plebanii w Buśnie, pochodząca z przydrożnej kapliczki.

  Buśno
Buśno
Buśno
Buśno
Buśno
Buśno

Chełm – ul. Św. Mikołaja 4
• Drewniana figura św. Jana Nepo­mucena z Uścimowa (XVIII w.) eks­ponowana w Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wysokość 115 cm.
www.muzeum.chelm.pl

  Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm

! Chełm – ul. Św. Mikołaja 4
• Polichromowana drewniana figura św. Jana Nepo­mucena bez głowy (XVIII w.) z kapliczki przy ul. Lubelskiej w Chełmie – eksponowana w Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wysokość 96 cm.
www.muzeum.chelm.pl

  Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
O rzeźbie św. Jana Nepomucena z XVIII w. pisał Kazimierz Czernicki w „Zwierciadle” z 1926 roku. Autor wspominał, że przy ul. Lubelskiej obok przejazdu kolejowego przy rzece Uherce stała maleńka, drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Czernicki opisał też jak to Moskale pod koniec XIX wieku prześladowali Świętego Jana, którego czcią otaczali nie tylko katolicy, ale i niektórzy prawosławni. Młodzież z seminarium prawosławnego postanowiła utopić figurę Świętego wrzucając ją do Uherki, po nieudanej próbie i interwencji Józefa Krawczyńskiego oraz jego kolegów św. Jan powrócił do kapliczki. Około 1900 roku synowie popa z Moskiewskiego pułku umieścili Świętego pod lodem w sadzawce. Odnaleziona wiosną figura trafiła dzięki Józefowi Krawczyńskiemu i Aleksandrowi Matuszewskiemu do fabryki powozów i bryczek, gdzie została osuszona i pokryta nową polichromią. Postanowiono wtedy zastąpić starą kapliczkę nową. Przez dwa lata władze carskie prowadziły śledztwo w sprawie wykrycia sprawców ustawienia nowej kapliczki i wobec braku dowodów oraz czci okazywanej przez katolików i prawosławnych śledztwo zakończono. Jeszcze raz sprofanowano figurę za czasów Niepodległej Polski, jakiś pijak chciał świętego częstować papierosem, a widząc, że ten gardzi, chciał go pobić i w czasie szamotaniny urwał świętemu. Na drugi dzień odnaleziono ją i przylepiono do tułowia gliną. W czasie okupacji niemieckiej kolejny raz wrzucono figurę do rzeki. Nepomucen został odnaleziony w 1941 roku w starym korycie Uherki. Z rozlewiska wydobyły figurę pozbawioną głowy Wiesława Skibińska i jej matka Katarzyna. Przez kilkadziesiąt lat nie ujawniano miejsca przechowywania rzeźby. W 1984 roku Brygida i Zdzisław Wojdakowie za pośrednictwem Stanisława Gołuba przekazali rzeźbę do zbiorów Muzeum w Chełmie.
      Wg informacji muzealnej
      Więcej na ten temat w artykule Krystyny Mart: Święty Jan bez głowy, ale w nowych szatach, „Kultura Chełmska”, nr 7, 1/2013, s. 4.


! Chełm – ul. Św. Mikołaja 4
• Polichromowana drewniana figurka św. Jana Nepo­mucena z XIX w. – eksponowana w Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wysokość 42,5 cm.
www.muzeum.chelm.pl

  Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm

! Chełm – ul. Św. Mikołaja 4
• Uszkodzona drewniana figura św. Jana Nepo­mucena z 2. poł. XIX w. z Michałówki – w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wysokość 120 cm.
www.muzeum.chelm.pl
  Dzięki uprzejmości dyrektor mu­zeum Krystyny Mart.

  Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm
Chełm

! Dryszczów – gm. Żmudź
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z 1857 r. w drewnianej kapliczce stojącej nad źródłem.

  Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów

Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów
Dryszczów

Klesztów – gm. Żmudź
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z 1849 r. (pochodząca z kapliczki w Puszczy) przechowywana w zakrystii w koś­ciele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

  Klesztów
Klesztów
Klesztów
Klesztów
Klesztów
Klesztów
Klesztów
Klesztów

Łukówek – gm. Sawin
• Murowana kapliczka z pozbawioną krzyża drewnianą figurką św. Jana Nepomucena.

  Łukówek
Łukówek
Łukówek
Łukówek

Pawłów – gm. Rejowiec Fabryczny
• Murowana kapliczka z 2. poł. XIX w. przy stacji paliw (naprzeciw cmentarza) z polichromowaną drew­nianą rzeźbą św. Jana Nepomucena umieszczoną w kapliczce po I wojnie światowej.

  Pawłów
Pawłów
Pawłów
Pawłów

! Popławy – gm. Wojsławice
• Bardzo zniszczona drewniana figur­ka św. Jana Nepomucena w nowszej kapliczce.

  Popławy
Popławy
Popławy
Popławy
Popławy
Popławy
Popławy
Popławy

! Przysiółek – gm. Sawin
• Kapliczka na cmentarzu z drew­nianą rzeźbą św. Jana Nepomucena.

  Przysiółek
Przysiółek
Przysiółek
Przysiółek
Przysiółek
Przysiółek

! Rejowiec Fabryczny – ul. Złota
• Murowana kapliczka z końca XX w. z malowaną gipsową rzeźbą św. Jana Nepomucena.

  Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny

Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny

! Rejowiec Fabryczny
– ul. Jana Pa­wła II
• Rzeźba św. Jana Nepomucena w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

  Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny

Uher – gm. Chełm
• Murowana kapliczka z późno­barokową drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z XVIII w. Po kon­serwacji w 2016 r. figura była przez pewien czas eksponowana w muzeum w Chełmie (obok podobnej rzeźby pochodzącej z Uścimowa). W 2017 r. zabrano ją do kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Nowych Depuł­tyczach (d. cerkiew unicka), gdzie umieszczono ją na ambonie.

  Uher, 28.04.2012
Uher, 28.04.2012
Uher, 28.04.2012
Uher, 28.04.2012
Uher, 28.04.2012
Uher, 28.04.2012

Wojsławice – ul. Uchańska
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Ne­pomucena – pod kasztanowcem na skrzyżowaniu po­środku miejscowości – ufundowana w 1762 roku przez Mariannę z Daniłowiczów Potocką.

  Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat hrubieszowski


! Annopol – gm. Hrubieszów
• Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1854 r. w kapliczce przydrożnej.

  Annopol
Annopol
Annopol
Annopol
Annopol
Annopol

Chyżowice – gm. Uchanie
• Murowana kapliczka przy roz­stajach z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1866 r.

  Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice

Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice
Chyżowice

Drogojówka – gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Ne­pomucena z 1857 r. w murowanej kapliczce z 1965 r., pod lipą stojącą obok drogi na płn. krańcu wsi (przy granicy z Gliniskami).

  Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka
Drogojówka

Drohiczany – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena z XIX w. w drewnianej kapliczce przy skrzyżowaniu w cen­trum wsi.

  Drohiczany
Drohiczany
Drohiczany
Drohiczany

Gliniska – gm. Uchanie
• Polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1864 r. w kapliczce z 1984 r. Uroczystości odpustowe – w niedzielę po 16 maja.

  Gliniska
Gliniska
Gliniska
Gliniska

! Horodło – ul. Jurydyka
• Polichromowana rzeźba na ołtarzu bocznym (po wsch. stronie) w koś­ciele podominikań­skim św. Jacka i Matki Bożej Różańcowej.

  Horodło
Horodło
Horodło
Horodło
Horodło
Horodło

Hrubieszów – ul. 3 Maja 11
• Drewniana rzeźba z XIX w. eksponowana w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
www.muzeum-hrubieszow.com.pl

  Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów

Hrubieszów – ul. 3 Maja 11
• Drewniana rzeźba z XIX w. eksponowana w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
www.muzeum-hrubieszow.com.pl

  Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów
Hrubieszów

Mojsławice – gm. Uchanie
• Drewniana kapliczka z drewnianymi rzeźbami św. Jana Nepomucena z 1862 r. i św. Antoniego Padewskiego z 1848 r.

  Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice

! Mojsławice – gm. Uchanie
• Drewniana kapliczka z pnia z drew­nianą rzeźbą św. Jana Nepomucena. Podświetlana.

  Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice
Mojsławice

Moroczyn – gm. Hrubieszów
• Bielona dworska kapliczka z wy­brzuszonym cokołem stojąca opodal domu nr 61. W kapliczce kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Historię kapliczki opisał prof. Wiktor Zin w Opowieściach o polskich ka­pliczkach.

  Moroczyn
Moroczyn
Moroczyn
Moroczyn

! Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 23 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w przy­drożnej kapliczce.

  Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka

! Odletajka – gm. Uchanie
• Mała (wys. 29 cm) drewniana fi­gurka św. Jana Nepomucena w tej samej przydrożnej ka­pli­czce. Autor – Józef Zagórski (1864 r.?).

  Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka
Odletajka

! Putnowice Górne – gm. Uchanie
• Drewniana figurka autorstwa miejscowego twórcy w kapliczce na drewnianym słupie (przy krzyżu drew­nianym z 1987 r.). Krzyż i ka­pliczka otoczone metalowym (uprze­dnio dre­wnianym) płotkiem.

  Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne
Putnowice Górne

! Staszic – gm. Uchanie
• Pozbawiona krzyża figura św. Jana Nepo­mucena (z 2. poł. XIX w.) w drewnianej kapliczce z 1911 r. po­stawionej na miejscu starszej przez miejscowego stolarza Adama Witka, naprzeciw pomnika Stanisława Staszica.

  Kolonia Staszic
Kolonia Staszic
Kolonia Staszic
Kolonia Staszic
Kolonia Staszic
Kolonia Staszic

Uchanie – gm. Uchanie
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepo­mucena w drewnianej kapliczce opodal kościoła Wniebowzięcia Naj­świętszej Marii Panny.

  Uchanie
Uchanie
Uchanie
Uchanie

Zadębce-Kolonia
– gm. Trzeszczany
• Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena w drewnianej kapliczce odnowionej w 1995 r.

  Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia
Zadębce-Kolonia

Żniatyn – gm. Dołhobyczów
• Barokowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, pierwotnie we wnęce fasady kościoła św. Michała Archanioła.

  Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn

Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn

Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn
Żniatyn

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat janowski


Janów Lubelski – ul. Jana Pawła II
• Figura św. Jana Nepomucena przy kościele św. Królowej Jadwigi.

  Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski

Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski

Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski
Janów Lubelski

! Wierzchowiska Pierwsze
– gm. Modliborzyce
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1904 r. w drewnianej przydrożnej kapliczce.

  Wierzchowiska Pierwsze
Wierzchowiska Pierwsze
Wierzchowiska Pierwsze
Wierzchowiska Pierwsze

! Władysławów Cygany
– gm. Dzwola
• Drewniana rzeźba, być może z pocz. XX w., w drewnianej kapliczce przy­drożnej. Pomysłowi spalenia starej kapliczki i postawienia nowej sprzeci­wili się okoliczni mieszkańcy. Nad­szarpnięta zębem czasu figura została zabrana z kapliczki jesienią 2020 r., wróciła odnowiona na Wielkanoc 2021. Rzeźbę odrestaurowała miejsco­wa artystka Jolanta Wawszczakowa. Ściśle rzecz biorąc kapliczka stoi w Kaproniach – tuż za granicą z Wła­dysławowem.

  Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010
Władysławów Cygany, 4.09.2010

Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021
Władysławów Cygany, 11.04.2021

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat krasnostawski


! Chłaniów – gm. Żółkiewka
• Drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. XIX w. stojąca w kościele św. Mateusza Apostoła, przeniesiona z kapliczki po­łożonej obok cmentarza.

  Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów
Chłaniów

Jaślików – gm. Krasnystaw
• Kapliczka na posesji nr 37 z dre­wnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z połowy XIX w.

  Jaślików
Jaślików
Jaślików
Jaślików
Jaślików
Jaślików
Jaślików
Jaślików

! Krasnystaw – ul. Piłsudskiego
• Drewniana figura św. Jana Nepo­mucena z Gródek, XVIII/XIX w. eksponowana w Muzeum Regional­nym w Krasnymstawie.
www.muzeumkrasnystaw.webd.pl

  Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw

! Krasnystaw – ul. Piłsudskiego
• Destrukt drewnianej figury św. Jana Nepo­mucena, XVIII w. eksponowany w Muzeum Regional­nym w Krasnym­stawie.
www.muzeumkrasnystaw.webd.pl

  Krasnystaw
Krasnystaw

! Krasnystaw – ul. Piłsudskiego
• Drewniana figurka św. Jana Nepo­mucena z XIX wieku eksponowana w Muzeum Regional­nym w Krasnym­stawie.
www.muzeumkrasnystaw.webd.pl

  Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw

! Niemienice – gm. Krasnystaw
• Uszkodzona drewniana figura w mu­rowanej kapliczce

  Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019

Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019
Niemienice, 22.09.2019

Orłów Murowany-Kolonia
– gm. Izbica
• Kamienna rzeźba przy źródle, któremu przypisywane są lecznicze właściwości.

  Orłów Murowany-Kolonia, 30.04.2011
Orłów Murowany-Kolonia, 30.04.2011
Orłów Murowany-Kolonia, 30.04.2011
Orłów Murowany-Kolonia, 30.04.2011
Orłów Murowany-Kolonia, 26.04.2015
Orłów Murowany-Kolonia, 26.04.2015
Orłów Murowany-Kolonia, 26.04.2015
Orłów Murowany-Kolonia, 26.04.2015

! Rudka – gm. Siennica Różana
• Drewniana figura św. Jana Nepomucena w murowanej kapliczce z ok. 1900 r.

  Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka
Rudka

! Tarnogóra – gm. Izbica
• Kapliczka w murze cmentarnym na za­chodnim końcu wsi.

  Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra, 20.03.2011

Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra, 20.03.2011
Tarnogóra, 28.03.2021
Tarnogóra, 28.03.2021
Tarnogóra, 28.03.2021
Tarnogóra, 28.03.2021

! Wirkowice Pierwsze
– gm. Izbica
• Nowa kapliczka ze starą rzeźbą drewnianą postawiona nad Wie­przem, przy drodze mię­dzy Wirko­wicami Pierwszymi i Tarnogórą. Wg miejsco­wej legendy figurę przyniosła wo­da w czasie powodzi.

  Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze
Wirkowice Pierwsze

! Wólka Orłowska – gm. Izbica
• Kapliczka obok mostu na Wolicy i wiaduktu kolejowego na posesji sołtysa. Daty – 23 czerw­ca 1842 i 5 IX 1899 – upamiętniają prze­nosiny kapliczki.

  Wólka Orłowska
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska
Wólka Orłowska

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat kraśnicki


! Borów – gm. Annopol
• Kamienna polichromowana figura św. Jana Nepomucena (z 1. poł. XIX w.) na smu­kłym cokole, pod lipą przed kościołem św. Andrzeja. W 2015 roku figura została gruntownie od­nowiona, a jej poświęcenie miało miejsce 21 maja tegoż roku.

  Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010
Borów, 26.06.2010

Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017
Borów, 10.07.2017

! Bystrzyca – gm. Zakrzówek
• Drewniana zniszczona rzeźba św. Jana Nepomucena w arkadowej mu­rowanej kapliczce zbudowanej na pla­nie trójkąta, stojącej między trzema starymi lipami.

  Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca

Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca

! Kraśnik – ul. Klasztorna
• Obraz nad stallami po południowej stronie prezbiterium w kościele Wnie­bowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwotnie umieszczony był na zasło­nie ołtarza św. Antoniego (przy środ­kowym lewym filarze).

  Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik, ołtarz św. Antoniego
Kraśnik, ołtarz św. Antoniego

Księżomierz – gm. Gościeradów
• Drewniana kapliczka (odnowiona w 2001 r.) z drewnianą polichromowaną figurą św. Jana Nepomucena, na skrzyżowaniu w centrum wsi.

  Księżomierz, 27.01.2013
Księżomierz, 27.01.2013
Księżomierz, 3.10.2010
Księżomierz, 3.10.2010

! Skorczyce – gm. Urzędów
• Nowa drewniana kryta gontem kapliczka ze starą figurą św. Jana Nepomucena w nowym miejscu na rozstajach dróg w centrum wsi.

  Skorczyce, 3.10.2010
Skorczyce, 3.10.2010
Skorczyce, 17.06.2012
Skorczyce, 17.06.2012
Skorczyce, 3.10.2010
Skorczyce, 3.10.2010
Skorczyce, 3.10.2010
Skorczyce, 3.10.2010

Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020
Skorczyce, 1.08.2020

Wyżnica – gm. Dzierzkowice
• Ludowa drewniana polichromo­wana rzeźba św. Jana Nepomucena w stojącej opodal szkoły murowanej kapliczce z 1938 r. (odnowionej w 1999 r.).

  Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica
Wyżnica

! Zakrzówek – gm. Zakrzówek
• Figura za kratą w dużej otwartej kapliczce z łamanym czerwonym dachem i 2 kolumnami, na rogu ulic Zachodniej i Strażackiej.

  Zakrzówek, 29.01.2012
Zakrzówek, 29.01.2012
Zakrzówek, 29.01.2012
Zakrzówek, 29.01.2012
Zakrzówek, 6.02.2021
Zakrzówek, 6.02.2021
Zakrzówek, 6.02.2021
Zakrzówek, 6.02.2021

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat lubartowski


Brzeźnica Książęca
– gm. Niedź­wiada
• Przy moście na Piskornicy kapliczka z nową figurą św. Jana Nepomucena obok starej bielonej kapliczki ponepomuckiej (aktualnie z Matką Boską). Na podstawie rzeźby św. Jana napisy: Jan Nepomucen oraz Gniew i inicjał.

  Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca
Brzeźnica Książęca

! Brzostówka – gm. Lubartów
• Kapliczka z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena, ufundowana w 1902 r. przez bezdzietne małżeństwo. Na podstawie rzeźby napis: PAMIĄT­KA DLA WSI BRZOSTUWKI OT TOMASZA I MARIANNY GRYZIÓW 1902 R. Kapliczka została odremonto­wana w 2014 r. przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

  Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka

Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka
Brzostówka

! Głębokie – gm. Stary Uści­mów
• Przysadzista figura z 2007 r. au­torstwa Hieronima Wołowicza z po­bliskiego Głębokiego, usytuowana obok krzyża na skrzyżowaniu dróg (do Ostrowa Lubel­skiego, Jedlanki i Uścimowa) nad stawem Żydówką, postawiona na miejscu kapliczki słupowej z XVIII-wieczną rzeźbą św. Jana Nepomucena, która po 1954 r. trafiła do muzeum w Chełmie. Z cza­sem figurę ustawiono na pniu drzewa, a w 2012 r. zadaszono. Ostatecznie kapliczkę z figurą przeniesiono do Głębokiego.

  Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 3.10.2009
Stara Jedlanka, 4.07.2012
Stara Jedlanka, 4.07.2012

Stara Jedlanka, 4.07.2012
Stara Jedlanka, 4.07.2012
Stara Jedlanka, 4.07.2012
Stara Jedlanka, 4.07.2012
Stara Jedlanka, 4.08.2013
Stara Jedlanka, 4.08.2013
Stara Jedlanka, 4.08.2013
Stara Jedlanka, 4.08.2013
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019
Głębokie, 8.06.2019

! Górka Lubartowska
– gm. Nie­dźwiada
• Nowa kapliczka przy drodze na cmentarz, czyli stara przeniesiona w 2012 r. z miejsca opodal i gruntownie odnowiona. Wewnątrz drewniana po­lichromowana figura (z poprzedniej kapliczki), która do 2012 r. przecho­wywana była w kościele.

  Górka Lubartowska – stara kapliczka, 1.08.2010
Górka Lubartowska – stara kapliczka, 1.08.2010
Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013

Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013
Górka Lubartowska, 24.03.2013

! Krasne – gm. Stary Uści­mów
• Drewniana kapliczka przydomowa z kolumienkami i figurą św. Jana Nepomucena (z początku XXI w.) autorstwa Teodory Pikuły, po wsch. stronie drogi przez wieś, przy domu nr 146.

  Krasne
Krasne
Krasne
Krasne
Krasne
Krasne

Leszkowice – gm. Ostrówek
Zakratowana kapliczka przy drodze do Ostrówka. Pierwotna stała ok. 10 m dalej na północ (przy tym samym obejściu). Nową postawiono „za Solidarności”. Krata i duża kłódka ma chronić nie tyle przed złodziejami, co przed księdzem, który już raz zabrał figurę do kościoła (ok. 2005 r.), ale musiał oddać na Boże Ciało, by procesja nie zatrzymywała się przed pustą kapliczką. Rzeźba obcięta jest od dołu, przez co Nepomuk jest niższy. Z dwóch posadzonych przed kapliczką jarzębin roboty drogowe prze­trwała tylko jedna.

  Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice
Leszkowice

! Lubartów – ul. Słowackiego
• Feretron z ok. 1740 r. z obrazem św. Jana Nepomucena w muzeum pa­rafialnym, dar właściciela Lubarto­wa księcia Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) dla kościoła św. Anny.
www.annalubartow.pl

  Lubartów
Lubartów, muzeum parafialne
Lubartów
Lubartów
Lubartów
Lubartów

! Lubartów – ul. Słowackiego
Monstrancja barokowa, promienista z oto­kiem liści akantu i popiersiami Boga Ojca, św. Jana Nepomucena i św. Filipa Neri, z cztero­listną, owalną stopą na której punce: imienna AH i miejska Lublina. Pochodzi z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie (gm. Michów).
www.annalubartow.pl

  Rudno
Rudno, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Lubartów
Lubartów, monstrancja z Rudna
Lubartów
Lubartów, monstrancja z Rudna

! Ostrów Lubelski
– ul. Jana Pawła II
• Obraz z 2. poł. XVIII w. w zwień­czeniu bocznego ołtarza w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

  Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski
Ostrów Lubelski

Przypisówka – gm. Firlej
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucea. Pierwotnie stała nieco wyżej, pod lipą (jest tam krzyż). Podobno w czasie wojny ukrywa­no w kapliczce broń.

  Przypisówka
Przypisówka
Przypisówka
Przypisówka
Przypisówka
Przypisówka

! Stara Jedlanka
– gm. Stary Uści­mów
• Nowa półpełna figura autorstwa Tomasza Dudzika z Jabłonia posta­wiona w październiku 2015 r. na miejscu poprzednich, obok krzyża na skrzyżo­waniu dróg (do Ostrowa Lubel­skiego, Jedlanki i Uścimowa) nad stawem Żydówką.

  Stara Jedlanka, 9.10.2015
Stara Jedlanka, 9.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015

Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 11.10.2015
Stara Jedlanka, 26.10.2015
Stara Jedlanka, 26.10.2015

! Wola Blizocka – gm. Jeziorzany
• Figurka św. Jana Nepomucena w przydrożnej ka­pliczce.

  Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka
Wola Blizocka

! Wólka Rokicka – gm. Lubartów
• Mała (ok. 12 cm wysokości) figurka św. Jana Nepomucena (bez jednej ręki) w murowanej przydrożnej ka­pliczce.

  Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka

Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka
Wólka Rokicka

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat lubelski


! Borzechów – gm. Borzechów
• Polichromowana figura św. Jana Nepomucena w kapliczce koło Gmin­nej Biblioteki Publicznej, opodal mo­stu na Chodelce.

  Borzechów
Borzechów
Borzechów
Borzechów
Borzechów
Borzechów
Borzechów
Borzechów

! Głuszczyzna – gm. Głusk
• Polichromowana figura (z 2011 r.) dłuta Pawła Jałowiczora z Jaworzynki w odnowionej drewnianej kapliczce przydrożnej.

  Głuszczyzna
Głuszczyzna
Głuszczyzna
Głuszczyzna

! Kolonia Kiełczewice Dolne
– gm. Strzy­żewice
• Kapliczka na prywatnej posesji. Św. Jan Nepomucen ma spełniać jedno życzenie każ­dego, kto się pomodli przed tutejszą figurą.

  Kolonia Kiełczewice Dolne
Kolonia Kiełczewice Dolne
Kolonia Kiełczewice Dolne
Kolonia Kiełczewice Dolne
Kolonia Kiełczewice Dolne
Kolonia Kiełczewice Dolne

Krasienin – gm. Niemce
• Drewniana figurka w strzelistej kapliczce przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Se­bastiana. Zniknęła z kapliczki około 2011 roku.

  Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 16.09.2009
Krasienin, 1.08.2010
Krasienin, 1.08.2010

! Krasienin – gm. Niemce
• Polichromowana figurka (wysokości 63 cm) z drewna lipowego na ołtarzu w kaplicy po prawej w kościele Naro­dzenia Najświętszej Marii Panny i św. Seba­stiana. Wykonana przez Andrzeja Matysiewicza z Lublina i w 2017 r. umieszczona w kościele. Z czasem tafiła do kapliczki przed kościołem, w której stała poprzednia rzeźba (zob. wyżej).

  Krasienin
Krasienin
Krasienin, 28.05.2019
Krasienin, 28.05.2019
Krasienin, 28.05.2019
Krasienin, 28.05.2019
Krasienin, 28.05.2019
Krasienin, 28.05.2019

Krasienin, 25.07.2020
Krasienin, 25.07.2020
Krasienin, 25.07.2020
Krasienin, 25.07.2020

! Krężnica Jara
– gm. Niedrzwica Duża
• Obraz na plebanii w parafii św. Floriana.

  Krężnica Jara
Krężnica Jara
Krężnica Jara
Krężnica Jara
Krężnica Jara
Krężnica Jara

! Lublin – ul. Świętoduska 14
• Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Nepomucenem w kla­sztorze karme­litów bosych. Być może jest to obraz, który rezydował w bocznym ołtarzu tutejszego karme­lickiego kościoła św. Józefa (na płn. ścianie, w pierwszym ołtarzu na prawo od wejścia; dziś jest tu wizerunek św. Jana od Krzyża).

  Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych

Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych
Lublin, klasztor karmelitów bosych

! Lublin – ul. Złota 9
• Wizerunek na obrazie w ołtarzu Jezusa Ukrzyżowanego w Kaplicy Korczmińskich w kościele domini­kanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na obrazie od lewej: św. Wawrzyniec, św. Jan Nepomucen, św. Jacek, św. Dominik, fundatorzy (pod krzyżem), św. Helena i św. Onufry z aniołem.

  Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów

Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów
Lublin, kościół dominikanów

! Lublin – ul. Głuska 31
• Murowana kapliczka z figurką św. Jana Nepomu­cena stoi nad rzeczką Czerniejówką, w pobliżu miejsca, w którym dawniej był most, na ogro­dzonej parceli na zachód od ulicy Głuskiej (nr 31).

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

! Lublin – pl. Katedralny
Eksponowany w Muzeum Archidiecezjalnym w Wieży Trynitarskiej na Starym Mieście obraz z 1840 r. pędzla Aleksandra Danielewicza z kościoła cmentarnego św. Anny w Zaklikowie, ze św. Andrzejem Apostołem i św. Janem Nepomucenem oraz ze św. Katarzyną Ale­ksandryjską i być może ze św. Barbarą. Napisy na obrazie (pisownia uwspółcześ­niona): Święty Andrzey Apostoł, Święty Jan Nepomucyn. Królu Nieba wysokiego użycz nam zbawienia wiecznego. Zmiłuy się nad nami Panie, wysłuchay modlitwy nasze. Roku Pańskiego 1840, dnia 12 Lutego. Fun­datorowie Jan i Katarzyna Oszustowie z wsi Lipy.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

! Lublin – pl. Katedralny
• Drewniana figura pozbawiona rąk, eksponowana w Muzeum Archidie­cezjalnym w Wieży Trynitarskiej na Starym Mieście.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Lublin – pl. Katedralny
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.), eksponowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Wieży Trynitar­skiej na Starym Mieście.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Lublin – pl. Katedralny
• Drewniana rzeźba z Dzierzkowic (XVIII w.), eksponowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Wieży Trynitar­skiej na Starym Mieście.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Lublin – pl. Katedralny
• Drewniana rzeźba z Buśna (XIX w.), eksponowana w Muzeum Archi­diecezjalnym w Wieży Trynitar­skiej na Starym Mieście.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

! Lublin – Zamek
• Drewniana rzeźba z Lubelszczyzny (XIX w.) eksponowana w Muzeum Lubelskim na Zamku.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

! Lublin – Al. Racławickie
• Uszkodzona przyścienna rzeźba drewniana z XVIII w. w zbiorach Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przekazana z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce w 1956 r.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

! Lublin
• Prywatna kolekcja miniaturowych kopii rozmaitych figur św. Jana Nepomucena wykonanych przez jej właściciela w latach 2019–2020.

  Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Niedrzwica Duża – ul. Kolejowa
• Figura w gablocie na słupie przed budynkiem dworca.

  Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża

! Piotrowice Wielkie
– gm. Garbów
• Kamienna uszkodzona rzeźba (bez twarzy i z innymi ubytkami, zama­lowana na grubo) w bielonej przy­drożnej kapliczce.

  Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie
Piotrowice Wielkie

Skrzyniec – gm. Bełżyce
• Murowana kapliczka z nową figurą św. Jana Nepomucena.

  Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec
Skrzyniec

Sobianowice – gm. Wólka
• Rzeźba św. Jana Nepomucena na masywnym słupie naprzeciwko przystanku autobuso­wego. Według miejscowej legendy figura jest wotum dziękczynnym za wygraną bitwę króla Jana III Sobieskiego z Tur­kami, stoczoną nad rzeką Bystrzycą.

  Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice

Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice
Sobianowice

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat łęczyński


Jawidz – gm. Spiczyn
• Kapliczka z XVIII w. z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena i figurką św. Floriana. Na tablicy napis: Prze­cho­dząc Wz/róci Swoje Oko i zm/ów Ojczenasz i Z/drowas Maryo Za­du/sze Moje Fundatar Tom/asza Marzóroko 1886.

  Jawidz, 13.03.2011
Jawidz, 13.03.2011
Jawidz, 1.08.2010
Jawidz, 1.08.2010
Jawidz, 18.05.2013
Jawidz, 18.05.2013

Jawidz – gm. Spiczyn
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu dróg między Jawidzem a Spiczynem.

  Jawidz
Jawidz
Jawidz
Jawidz
Jawidz
Jawidz

! Kijany – gm. Spiczyn
Rzeźba św. Jana Nepomucena, która flankuje ołtarz św. Anny Samotrzeciej w płd. kaplicy kościoła św. Anny.

  Kijany
Kijany
Kijany
Kijany
Kijany
Kijany
Kijany
Kijany

Puchaczów – gm. Puchaczów
• Figura w niszy na fasadzie kościoła Wniebo­wzięcia Najświętszej Marii Panny.

  Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 28.08.2010
Puchaczów, 4.08.2013
Puchaczów, 4.08.2013

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat łukowski


! Lipniak – gm. Stanin
• Nowa kapliczka na rondzie z drew­nianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena pochodzącą z po­przedniej kapliczki.

  Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak

Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak
Lipniak – pozostałości poprzedniej kapliczki.

! Łazy – gm. Łuków
• Nowa kapliczka z 2008 r., po płn. stronie drogi przez wieś, ze starą odnowioną figurką Jana Nepomu­cena. Kapliczkę postawiono niemal w tym samym miejscu co poprzednią (nieco bliżej drogi).

  Łazy
Łazy
Łazy
Łazy
Łazy
Łazy

! Łuków – ul. Piłsudskiego
• Obraz św. Jana Nepomucena w oł­tarzu bocznym (we wsch. nawie) w ko­legiacie Przemienienia Pańskiego.

  Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków

! Łuków – ul. Wyszyńskiego
• Obraz w lewym ołtarzu (najbliżej wejścia) w pobernardyńskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Au­torstwo tego obrazu, jak i pozostałych w ołtarzach bocznych, przypisywane jest Franciszkowi Smuglewiczowi.

  Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków

! Łuków – ul. Piłsudskiego
• Spękana rzeźba drewniana św. Jana Nepomucena w Muzeum Regional­nym (w sieni). Najstarsza rzeźba w zbiorach muzeum. Pochodzi z ka­pliczki w Rolach.
www.muzeum.llu.pl

  Łuków
Łuków, Muzeum Regionalne
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków

! Łuków – ul. Piłsudskiego
• Polichromowana rzeźba drewniana w ekspozycji stałej (Łukowski Ośro­dek Rzeźby Ludowej) w Muzeum Regio­nalnym, autor Zbigniew Kęćko z Dą­brówki, 2008 r.
www.muzeum.llu.pl

  Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków
Łuków

! Okrzeja – gm. Krzywda
• Na tutejszym cmentarzu (w jego wsch. części) figura św. Jana Nepo­mucena na gro­bie Stanisława i He­leny Kornasów (Kornaś?) zmarłych w 1914 r.

  Okrzeja
Okrzeja
Okrzeja
Okrzeja
Okrzeja
Okrzeja

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat opolski


! Braciejowice – gm. Łaziska
• Płaskorzeźba na cokole bielonego krzyża, obok sołtysa (dom nr 46).

  Braciejowice
Braciejowice
Braciejowice
Braciejowice
Braciejowice
Braciejowice

! Głusko Duże-Kolonia
– gm. Karcz­miska
• Murowana podworska kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena.

  Głusko Duże-Kolonia
Głusko Duże-Kolonia
Głusko Duże-Kolonia
Głusko Duże-Kolonia
Głusko Duże-Kolonia
Głusko Duże-Kolonia

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat parczewski


Chmielów – gm. Dębowa Kłoda
• Kamienny św. Jan Nepomucen (z 1770 r.) z utrąconym nosem. W lipcu 2010 r. wzdłuż całej drogi wy­cięto wszelkie krzewy i tym sposobem figura została wyeksponowana. 19 sierpnia 2010 r. pomalowana została na biało.

  Chmielów, 30.08.2009
Chmielów, 30.08.2009
Chmielów, 30.08.2009
Chmielów, 30.08.2009
Chmielów, 30.08.2009
Chmielów, 30.08.2009

Chmielów, 1.08.2010
Chmielów, 1.08.2010
Chmielów, 1.08.2010
Chmielów, 1.08.2010
Chmielów, 28.08.2010
Chmielów, 28.08.2010

! Gęś – gm. Jabłoń
• Drewniana polichromowana rzeźba w murowanej kapliczce stojącej na skrzyżowaniu dróg.

  Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś
Gęś

Jasionka – gm. Parczew
• Kapliczka z pozbawioną rąk rzeźbą Jana Nepomucena z XVIII–XIX w.

  Jasionka
Jasionka
Jasionka
Jasionka
Jasionka
Jasionka

Kodeniec – gm. Dębowa Kłoda
• Sporych rozmiarów figura stojąca w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ze skrytką (z tyłu) ponoć używaną przez partyzantów w czasie II wojny światowej. Rzeźbę przeniesiono na pocz. XXI w. z po­bliskiego Lubiczyna.

  Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec

Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec
Kodeniec

! Orzechów Stary – gm. Sosnowica
• Drewniana figura w kapliczce z pnia drzewa z dwuspadowym daszkiem, autorstwa E. Szewczyka, przy odejściu drogi do łowiska na Jeziorze Skomielno.

  Orzechów Stary, 20.09.2009
Orzechów Stary. Figura jeszcze bez ogrodzenia, 20.09.2009.
Orzechów Stary, 3.10.2009
Orzechów Stary, 3.10.2009
Orzechów Stary, 3.10.2009
Orzechów Stary, 3.10.2009
Orzechów Stary, 20.09.2009
Orzechów Stary, 20.09.2009

Parczew – ul. Nadolna
• Trójkondygnacyjna kapliczka z póź­nobarokową rzeźbą Jana Nepomu­cena z 2. poł. XVIII w.

  Parczew
Parczew
Parczew
Parczew
Parczew
Parczew

Siemień – gm. Siemień
• Kapliczka z połowy XVIII wieku z drewnianą i pomalowaną na czarno figurą Jana Nepomucena.

  Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień
Siemień

! Wierzbówka – gm. Parczew
• Pomalowana na biało rzeźba z piaskowca stojąca w dużej kapliczce z lat 60. XIX w., odremontowanej w 1984 r. Pod kapliczką sklepiona piwnica, służąca w czasie II wojny światowej za schronienie.

  Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka
Wierzbówka

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat puławski


! Gołąb – gm. Puławy
• Malowidło ścienne w kościele św. Floriana i św. Katarzyny (na prawo od wejścia).

  Gołąb
Gołąb
Gołąb
Gołąb
Gołąb
Gołąb
Gołąb
Gołąb

Gołąb
Gołąb

! Janowiec – gm. Janowiec, diecezja radomska
• Obraz z 1875 roku autorstwa J. Chróściewicza z Kazimierza w pra­wym ołtarzu bocznym w nawie kościoła parafialnego św. Stanisława i św. Małgorzaty. Na stronie para­fialnej i na tabliczce obok ołtarza podane jest błędnie nazwisko mala­rza: I. Chróścicki.

  Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec

Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec


! Janowiec – gm. Janowiec, diecezja radomska
• Polichromowana rzeźba w prawym ołtarzu bocznym w nawie kościoła parafialnego św. Stanisława i św. Małgorzaty.

  Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec


! Janowiec – gm. Janowiec, diecezja radomska
• Drewniana rzeźba w przydrożnej murowanej kapliczce.

  Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec
Janowiec

Kurów – gm. Kurów
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepo­mucena na wysokim słupie w widłach dróg do Puław i Klementowic, dawniej między kasztanowcami. Zdjęcia z lat 2010–2021.

  Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów

Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów

Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów

! Kurów – gm. Kurów
• Obraz w ołtarzu głównym w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła.

  Kurów
Kurów
Kurów
Kurów

Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów
Kurów

! Markuszów – gm. Puławy
• Drewniana figura w prezbiterium kościoła filialnego Św. Ducha (po­szpitalnego). Pochodzić ma ze zlikwi­dowanego klasztoru bernar­dynów w Radecznicy.

  Markuszów
Markuszów
Markuszów
Markuszów

Markuszów
Markuszów
Markuszów
Markuszów
Markuszów
Markuszów

! Nałęczów – ul. Bochotnica
• Rzeźba św. Jana Nepomucena przy kościele św. Jana Chrzciciela.

  Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów

! Nałęczów – ul. Bochotnica
• Rzeźba św. Jana Nepomucena przy kościele św. Jana Chrzciciela.

  Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów
Nałęczów

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat radzyński


! Brzostówiec
– gm. Radzyń Pod­laski
• Kapliczka z figurką Jana Nepo­mucena pomalowaną na żółto, po płd. stronie lokalnej drogi do Łukowa (Brzostówiec III). Odna­wiana była w 1905 r.

  Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec
Brzostówiec

Czemierniki – gm. Czemierniki
• Obraz na południowej ścianie prezbiterium w kościele św. Stani­sława - Św. Jan Nepomucen błogo­sławiący unię Polski i Litwy. Odre­staurowany został w 2009 r.

  Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki
Czemierniki

! Tchórzew – gm. Borki
• Nadryziona zębem czasu drewniana rzeźba (z XIX w.?) pod metalowym daszkiem. Przypłynęła Tyśmienicą i została wyrzucona na brzeg w 1926 lub 1927 roku. Postawiona została na pobliskiej posesji. Aktualna kapliczka wybudowana została ok. 1970 roku. Mimo starań księdza z sąsiedniej parafii figura uniknęła wywiezienia do muzeum diecezjalnego w Siedlcach.

  Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew
Tchórzew

! Zarzec Ulański
– gm. Ulan Ma­jorat
• Nowa drewniana figura w kapliczce na płn. skraju wsi, opodal mostu na Bystrzycy. Starą rzeźbę zabrano do Muzeum Lubelskiego na Zamku w Lublinie. Kapliczkę obiega napis: Od powietrza głodu ognia i wojny za­howaj nas Panie.

  Zarzec Ulański
Zarzec Ulański
Zarzec Ulański
Zarzec Ulański
Zarzec Ulański
Zarzec Ulański

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat rycki


! Bobrowniki – gm. Ryki
• Kapliczka z 1937 r. ze standardową figurą św. Jana Nepomucena koło punktu aptecznego przy ul. Krasno­glińskiej 11B.

  Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki

Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat świdnicki


Bazar – gm. Rybczewice
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Ne­pomucena wchodząca w skład moc­no zdewastowanego zespółu dwor­sko-parkowego. Stoi nad Giełczwią, po zach. stronie drogi przez wieś przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do dworu.

  Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar

Mełgiew – ul. Kościelna
• Obraz z XVIII wieku w ołtarzu bocznym w płn. ramieniu transeptu w kościele św. Wita.

  Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew

Mełgiew – ul. Kościelna
• Rzeźba w płd. ramieniu transeptu w kościele św. Wita.

  Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew

Mełgiew – ul. Kościelna
• Feretron w kościele św. Wita.

  Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew
Mełgiew

Oleśniki – gm. Trawniki
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena o niebieskich oczach, bez krzyża, z książką i biretem w ręku. Usytuowana po płn.-zach. stronie drogi z Woli Idzikowskiej do Oleśnik.

  Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki

Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki
Oleśniki

Trawniki-Kolonia – gm. Trawniki
• Kapliczka na rozstajach dróg do Biskupic, Trawnik i Trawnik-Kolonii, z rzeźbą św. Jana Nepomucena z długą stułą.

  Trawniki-Kolonia, 13.11.2010
Trawniki-Kolonia, 13.11.2010
Trawniki-Kolonia, 13.11.2010
Trawniki-Kolonia, 13.11.2010
Trawniki-Kolonia, 13.11.2010
Trawniki-Kolonia, 13.11.2010

Trawniki-Kolonia, 18.07.2020
Trawniki-Kolonia, 18.07.2020
Trawniki-Kolonia, 18.07.2020
Trawniki-Kolonia, 18.07.2020
Trawniki-Kolonia, 18.07.2020
Trawniki-Kolonia, 18.07.2020

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat tomaszowski


! Czartowczyk – gm. Tyszowce
• Nowa kaplica (poświęcona 11 paź­dziernika 2009 r.) przy źródle, z rzeź­bą św. Jana Nepomucena z połowy XIX w.

  Czartowczyk
Czartowczyk
Czartowczyk
Czartowczyk
Czartowczyk
Czartowczyk

! Łosiniec – gm. Susiec
• Polichromowana kamienna figura w niszy cokołu bielonego krzyża wzniesionego w 1906 r. staraniem Andrzeja Hałasy.

  Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec
Łosiniec

! Majdan Górny
– gm. Tomaszów Lubelski
• Polichromowana figura w drew­nianej przydrożnej kapliczce.

  Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny
Majdan Górny

! Majdan Sopocki Drugi
– gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy krzyża stojącego na grobie Jana Hurkały, zm. 6.12.1921.

  Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi

! Majdan Sopocki Drugi
– gm. Susiec
• Figura z piaskowca w niszy na­grobka ze zwalonym krzyżem na grobie Jana Mazura, zm. 13.02.1929.

  Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi
Majdan Sopocki Drugi

Tomaszów Lubelski
– ul. Zamojska
• Drewniana polichromowana figurka św. Jana Nepomucena w kapliczce na słupie, na którego przedniej stronie widnieje wykuty napis: FUNDATOR ANDRZEY DZIERBOWICz Z FAMI­LIĄ D. 27 WRZEŚNIA 1865 R.

  Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski

! Tyszowce – ul. Kościelna
• Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1. poł. XIX w., która stała w kaplicy przy kościele św. Leonarda.

  Tyszowce
Tyszowce
Tyszowce (fot. Jerzy Langda)
Tyszowce. Fot. Jerzy Langda.

! Zwiartów-Kolonia – gm. Krynice
• Nowa drewniana kapliczka z 2012 r. z drewnianą polichromowaną figurą z 1905 r.

  Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia
Zwiartów-Kolonia

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat włodawski


! Dołhobrody – gm. Hanna
• Kapliczka z 1948 r. z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena, na płn. od wsi, przy dro­dze nr 816.

  Dołhobrody
Dołhobrody
Dołhobrody
Dołhobrody
Dołhobrody
Dołhobrody

! Stary Brus – gm. Stary Brus,
Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena o charakterze późnobarokowym z pocz. XIX w. Rzeźba początkowo wieńczyła daszek kostnicy cerkiewnej (rozebranej w latach 1955–56) stojącej niegdyś w pd.-zach. narożu cmentarza otaczającego cerkiew, będącą zara­zem kaplicą dworską. Po 1875 r. cerkiew unicką zamieniono na prawosławną, a od 1918 r. jest to kościół katolicki Matki Boskiej Częstochowskiej. Z czasem figura świętego została zabrana do kościoła, skąd przeniesiono ją na ple­banię. Fachowo odrestaurowana na przełomie XX i XXI w.

  Stary Brus
Stary Brus
Stary Brus
Stary Brus
Stary Brus
Stary Brus

! Uhrusk – gm. Wola Uhruska
Drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w kościele św. Jana Chrzciciela. Pierwotnie stała w ka­pliczce przy cmentarzu. Ok. 1997 r. została zabrana z kapliczki, odnale­ziono ją w okolicy w krzakach. Ok. 2000 r. ponownie skradziona, porzu­cona na torach kolejowych i uszko­dzona przez pociąg. Pieczołowicie odrestaurowana (odtworzono ubytki) umieszczona została w kościele.

  Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk
Uhrusk

! Wereszczyn – gm. Urszulin
• Drewniana barokowa rzeźba w ko­ściele św. Stanisława, przeniesiona z dawnej kapliczki.

  Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn

Wereszczyn – gm. Urszulin
• Oszklona kapliczka z drewnianą figurą na wsch. krańcu wsi.

  Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn
Wereszczyn

Włodawa – ul. Klasztorna
• Obraz na feretronie w kościele paulinów (kościół parafialny św. Ludwika).

  Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa
Włodawa

Wyryki-Połód – gm. Wyryki
• Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, stojąca po płd. stronie drogi nr 818.

  Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód
Wyryki-Połód

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek stronyPowiat zamojski


! Chomęciska Małe
– gm. Stary Zamość
• Kamienna przydrożna figura na cokole ufundowana w 1919 r. przez Jana i Zofię Maziarczyków.

  Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe
Chomęciska Małe

! Gruszka Zaporska
– gm. Radecznica
• Drewniana kapliczka z nadgryzioną zębem czasu drewnianą figurą. W la­tach 2019–2020 obiekt został grun­townie odnowiony, postawiono nową kapliczkę na miejscu starej, a figurę m.in. zaopatrzono w nową głowę i krzyż zasłaniający uszkodzone ręce.

  Gruszka Zaporska, 16.07.2009
Gruszka Zaporska, 16.07.2009
Gruszka Zaporska, 16.07.2009
Gruszka Zaporska, 16.07.2009
Gruszka Zaporska, 18.07.2020
Gruszka Zaporska, 18.07.2020
Gruszka Zaporska, 18.07.2020
Gruszka Zaporska, 18.07.2020

! Majdan Wielki – gm. Krasnobród
• Kamienna rzeźba nadszarpnięta zębem czasu. Podziękowania dla p. Andrzeja Majewskiego za nadesłaną informację.

  Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki

Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki
Majdan Wielki

! Niewirków – gm. Miączyn
• Prosta figura kamienna z zatartymi szcze­gółami w arkadowej kapliczce.

  Niewirków
Niewirków
Niewirków
Niewirków
Niewirków
Niewirków
Niewirków
Niewirków

Udrycze-Koniec
– gm. Stary Zamość
• Kamienna rzeźba św. Jana Nepo­mucena pochodząca ze zrujnowanej dzisiaj barokowej kaplicy stojącej na wzgórzu ponad tutejszym dworem. Figura ok. 2011 r. znalazła się na terenie dworskim. Głowę świętego przytwierdził kamieniarz rekonstru­ujący taras.

  Udrycze-Koniec, 20.03.2011
Udrycze-Koniec, 20.03.2011
Udrycze-Koniec, 20.03.2011
Udrycze-Koniec, 20.03.2011
Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 18.07.2020
Udrycze-Koniec, 18.07.2020

Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 26.04.2015
Udrycze-Koniec, 20.03.2011
Udrycze-Koniec, 20.03.2011

! Wielącza – gm. Szczebrzeszyn
• Bielona kapliczka z glinianą figurką św. Jana Nepomucena.

  Wielącza
Wielącza
Wielącza
Wielącza
Wielącza
Wielącza

! Wólka Panieńska – gm. Zamość
• Słupowa kapliczka ze znacznie zniszczoną, drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena.

  Wólka Panieńska
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska
Wólka Panieńska

Zaburze – gm. Radecznica
• Kamienna figura w zakratowanej zrębowej kapliczce na wzgórku nad Gorajką (Gorajcem), poświęconej 25 czerwca 2017 r. Figurę wyrzeźbił Jan Pastuszek, rzeźbiarz i kamieniarz z Jó­zefowa. Kapliczkę ufundowała rodzina Bichtów z Latyczyna – Irena z domu Dziurzyńska i jej syn Michał z żoną Anną. Spiritus movens budowy ka­pliczki był pan Antoni Marzec.

  Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze
Zaburze

! Złojec – gm. Nielisz
• Bielona figura na masywnym postumencie na kopcu wśród drzew, przy mostku na pra­wym brzegu Łabuńki.

  Złojec
Złojec
Złojec
Złojec

pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski     
pow. janowski
pow. krasnostawski     
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński     
pow. łukowski
pow. opolski
pow. parczewski     
pow. puławski
pow. radzyński
pow. rycki
pow. świdnicki
pow. tomaszowski
pow. włodawski
pow. zamojski

początek strony Strona główna Nepomuków
Last updated: 1 November 2022