Pagina principalăSfântul Ioan de Nepomuk –

lăcașuri de cult și imagini pe teritoriul României (și în întregul Banat)


Site under construction. If you have any comments or suggestions how to improve this website, please let me know. Thank you in advance.
Site în lucru. Dacă aveți comentarii sau sugestii cu privire la îmbunătățirea acestui site, vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc anticipat.
Piotr Szucki
»»» Missing photos – Pozele lipsă (lista actuală).


  

Ioan Nepomuk s-a născut în Cehia, în secolul XIV. El era preotul cui i se spovedea regina, acuzată de infidelitate. Regele dornic să afle adevărul, și furios că preotul a păstrat secretul spovedaniei, a ordonat executarea lui. Papa Benedict în 1729 l-a canonizat. Sf. Ioan Nepomuk a devenit protectorul pescarilor, marinarilor, morarilor de mori de apă, și în Ardeal al minerilor. Sfântul Ioan Nepomuk fiind proclamat în anul 1722 drept patron al Banatului.Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusArhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia


Abrud, Abrudbánya, Groß­schlatten (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră, care a stat în parcul din fața Liceului „Horea, Cloșca și Crișan”, str. Republicii.
     Scundă și redată frontal, într-o poziție evident statică, silueta sfântului este acoperită de veșmintele bogate sub care formele anatomice abia se disting. Ridicată în față de brațele care susțin crucifixul, mantia amplă acoperă umerii și spatele în întregime, formând cute încrețite în părțile laterale. Dedesubt faldurile surplisului cad liber, atârnând greu în cute paralele, la picioare, cu o ușoară încrețire deasupra genunchiului. Statuia se află într-o stare me­diocră, chiar precară, de conservare, lipsindu-i brațele și capul.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 321.

Abrud
Abrud. Foto: Gheorghe Fleșer.

Abuș, Abosfalva, Abtsdorf (com. Mica, jud. Mureș; Küküllői főesperesi kerület)

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 317.


Aiud, Nagyenyed, Straßburg am Mieresch (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Capela dedicată Sfântului Ioan Nepomuk.
     A középkorban még 4 kápolna is volt: Boldogasszony, Szt. Ilona, Szt. Erzsébet és Nepomuki Szt. János tiszteletére.

»» Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai, II, Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár 2000, p. 116.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 317.


Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karlsburg
Marosportus, Maros-Portus, Mureș-Port
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră, cartierul Partoș, str. Regimentul V Vânători.
     În cartierul Partoș, biserica parohială construită la începutul secolului al XVIII-lea, (…) pe malul drept al Mureșului, avea amplasată pe fațada de vest, în stânga intrării, o statuie închinată Sfântului Ioan Nepomuc (…). Procesul evident de fărâmițare a pietrei nu ar fi periclitat nici până astăzi existența monumentului, dispariția lui având loc odată cu demolarea bisericii în 1978. S-a pierdut astfel, pentru totdeauna, una dintre cele mai valoroase piese figurative în piatră realizată în cadrul atelierului de sculptură activ la Alba Iulia în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 318.

Capela și biserica Sfântul Ioan Nepomuk.
     Capela a fost construită în anul 1748. Biserica datează din anul 1804, iar parohia din anul 1821.

»» Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Transsylvaniensis. Editus pro anno a Christo nato MDCCCLXXXII, Volz & Körner, Alba-Carolinae [Gyulafehérvár] 1882.

Alba Iulia
Public DomainAlba Iulia. Sursă: Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769–1773.
Alba Iulia
Alba Iulia. Foto: Gheorghe Fleșer.

Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karlsburg
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră, păstrată în lapidarul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, str. Mihai Viteazu.
     Statuia lui Ioan Nepomuc depozitată aici (neinventariată) este o realizare modestă. Se observă o economie în tratarea faldurilor, veșmintele mulându-se pe corpul șerpuit, în atitudine de contraposto. Cutele mărunte pe piept devin mai ample și în planuri mari spre poale, unde se grupează la mijloc și lateral, punând în evidență rotunjimea genunchiului drept, împins înainte. Caracterul static al statuii este evident, mișcarea nu este sugerată nici măcar de jocul faldurilor care atârnă grele, molatice. La simplitatea compozițională se asociază cea volumetrică, silueta având o desfășurare relativ continuă pe verticală, fără o evidențiere pronunțată a registrelor. Lipsită de calități artistice și afectată de distrugeri (mutilată), piesa face parte din categoria lucrărilor artizanal (…)

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 319.

Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia

Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karlsburg (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră de la biserica franciscanilor, Bulevardul Ferdinand I.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuc de la biserica franciscanilor (1753) este o lucrare neterminată, rămasă în stadiul de eboșă.
     Văzut din față, cu capul întors spre stânga, personajul este îmbrăcat în veșminte tradiționale de canonic. Deasupra, pelerina acoperă umerii și pieptul, lăsând descoperite brațele care țin însemnul iconografic. Intervenția parțială asupra pietrei face ca surplisul să fie lipsit de falduri, prezentând doar o evazare în partea inferioară, la bază, în timp ce tunica și picioarele se contopesc într-un bloc compact.
     Capul este acoperit cu o tocă, iar trăsăturile fizionomice sunt schițate. Rămasă în stadiul primar de execuție, realizarea statuii nu prezintă interes decât ca o eventuală atribuire pe seama șantierului de sculptură de la Alba Iulia.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, pp. 319–320.

Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia. Foto: Gheorghe Fleșer.

Alba Iulia, Gyula­fehér­vár, Karls­burg
(jud. Alba; Gyulafehér­vári főesperesi kerület)

• Pictura în ulei pe pân­ză din catedrala roma­no-catolică Sfântul Mi­hail, str. Mihai Viteazu.

Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia

Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karlsburg
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Fostul altar lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica trinitariană (actuala Bibliotecă Batthyaneum), str. Gabriel Bethlen.
     În jurul anului 1788 partea de jos a altarului a fost mutată la biserica Sfântul Ștefan Rege din Sânger (Mezőszengyel), unde este până astăzi.

»» Kovács Zsolt, A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori berendezése, în: Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila (ed.), Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca 2011, p. 214–217.

Alba Iulia
Alba Iulia. Sursă: Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai, II, Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár 2000, p. 91.
Sânger
Sânger. Sursă: Kovács Zsolt, A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori berendezése, 2011, p. 217.

Baia de Arieș, Aranyosbánya, Offenberg
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület, Parohia Roșia Montană)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Parohia Romano-Catolică din Baia de Arieș există din anul 1487. Biserica a fost construită în anul 1784 și sfințită de Episcopul Ardealului Batthyány Ignác în 8 octombrie. Turnul de piatră al bisericii s-a ridicat în anul 1884, când părintele Pasko Antal se afla la conducerea parohiei.

Baia de Arieș
Creative Commons licenseBaia de Arieș. Foto: Ana Maria Catalina, 2012.

Baia de Arieș, Aranyosbánya, Offenberg
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület, Parohia Roșia Montană)

• Capela Sf. Ioan Nepomuk construită de mineri în anul 1810, renovează în anul 1893 de directorul minei Trippe Ferenc.


Băița, Boica, Pernseifen
(com. Băița, jud. Hunedoara; Gyula­fehérvári főesperesi kerület, Parohia Brad)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Pe locul bisericii actuale din Băița a existat o capelă din lemn, apoi s-a construit la 1780 biserica romano-catolică, din piatră, dar fara turn. Biserica actuală a fost sfințită în anul 1798.

• Pe altarul principal (adus din Austria) se vede o pictură în ulei pe pânză cu chipul Sfântului Ioan Nepomuk, ale cărui moaște se găsesc aici.

• În interior este, de asemenea, un banner cu imaginea sfântului.

Băița
Băița
Băița
Băița
Băița
Băița
Băița
Băița. Foto: Brudi Fürbacher, 2007.
Băița
Băița. Foto: Brudi Fürbacher, 2007.
Băița
Băița. Foto: Brudi Fürbacher, 2007.
Băița
Băița. Foto: Brudi Fürbacher, 2017.
Băița
Băița. Foto: Brudi Fürbacher, 2017.

Bălan, Balánbánya, Kupferbergwerk
(jud. Harghita; Felcsíki főesperesi kerület)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, str. 1 Decembrie 1918.
     În anul 1827 în locul bisericii actuale se află o capelă din lemn. În anul 1864 asociația minerilor initiază și începe construirea bisericii actuale, care este sfințită de episcopul de Alba-Iulia, Fogarasy Mihály, în anul 1869.

• • În interiorul bisericii sunt două tablouri cu Sfântul Ioan Nepomuk.

Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan
Bălan

Bărăbanț, Borbánd, Weindorf
(municipiul Alba Iulia, jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră așezată în grădina bisericii romano-catolice Înălțarea Sf. Cruci, str. Streiului.
     În grădina bisericii romano-catolice din Bărăbanț (…) se află una din cele mai reușite statui închinate Sfântului Ioan Nepomuc. De la elaborarea schemei compoziționale, mai complexă, la redarea corectă a proporțiilor anatomice și tratarea atentă (minuțioasă) a veșmintelor, lucrarea dezvăluie priceperea artistului. (…)
     Astăzi statuia se află într-o stare evidentă de degradare, consecință a expu­nerii îndelungate în aer liber. Locul inițial de amplasare a piesei a fost un edicul construit pe Alba Iulia, la capătul culoarului ce urcă spre fortul principal.
     În anul 1936, odată cu inițierea lucrărilor pentru construcția unui monument dedicat martirilor răscoalei țărănești de la 1784–1785 – Horea, Cloșca și Crișan – edificiul care adăpostea statuia a fost demolat, iar aceasta strămutată la Bărăbanț.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 320–321.

Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț
Bărăbanț

Benic, Borosbenedek, Bendesdorf (com. Galda de Jos, jud. Alba)

• Statuia din piatră.
     La Benic, pe „Dealul Furcilor”, un mic edificiu boltit cu o semicalotă adăpostește o altă statuie dedicată canonicului praghez.
     Înălțându-se pe un soclu rectangular, figura se distinge prin sveltețea formelor care descriu o ușoară șerpuire pe verticală. Un talar din blană scurt acoperă umerii și spatele, se înfășoară în jurul brațelor în care se află crucifixul, pentru a cădea apoi lateral. Brăzdate de cute mărunte, în partea superioară a corpului mai ample și aplatizate la bază, unde formează falduri orientate spre dreapta, surplisul și rasa preoțească se mulează pe bust și picioare, acoperindu-le în întregime. Chipul imberb este lipsit de expresivitate. Pe creștet, bereta acoperă parțial pletele care se revarsă peste gulerul tăiat rotund al pelerinei. Inscripția de pe plinta soclului este: N (…) V(…) E( …) T(…), în timp ce stema episcopală din luneta frontonului aparține ctitorului.
     Ridicarea unei statui a lui Nepomuc pe terasa superioară a unei plantații de vie poate fi pusă în legătură cu atributele acestuia de protector împotriva calamităților naturale.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 321.

Benic
Benic. Foto: Gheorghe Fleșer.

Brașov, Brassó, Kronstadt
(jud. Brașov; Sepsi-barcasági főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica franciscană Sf. Ioan Botezătorul, str. Sf. Ioan.
     Cele trei altare ale bisericii franciscane, conform inscripției celui principal, finalizate cel târziu în anul 1729 provin dintr-un astfel de atelier. Ludovic Veress în lucrarea sa referitoare la istoria ordinului franciscan din Transilvania, scrisă la mijlocul secolului al XVIII-lea, atribuie aceste altare meșterului tâmplar Julian Ottner, un frate laic franciscan originar din Bavaria. (…) Altarele secundare de dimensiuni mai reduse, plasate lângă arcul de triumf, sunt dedicate Sf. Fecioare și Sf. Ioan de Nepomuk, și reiau, la o scară mai mică, principalele elemente arhitecturale și decorative ale altarului principal. Astfel peste mensa altarului, tabernacolul flancat de două colonete este decorat cu câte o pictură, în partea centrală reducându-se și numărul de coloane (două coloane și două semicoloane). La fel s-a procedat și în cazul frontonului, acesta fiind prevăzut cu o cornișă frântă. Imaginea principală a altarului de sud îl înfățișeză pe Sf. Ioan de Nepomuc ca biruitor deasupra forțelor răului, însoțit de figura alegorică a credinței, pe medalionul frontonului apare imaginea Sf. Florian, iar pe tabernacol Sf. Anton de Padova.

»» Kovács Zsolt, Rolul patronilor în reconstrucția și decorarea barocă a bisericilor franciscane din Transilvania. Cazul bisericilor franciscane din Mediaș și Brașov, în: „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Historia Artium”, LVII, 1, 2012, pp. 72, 76.

     Pe cartea deschisă – inscripția în limba latină: „1. Ioan. 1. v. 9. Si confiteamur peccata nostra Deus fidelis est et justus ut remittat nobis peccata nostra.” (Dacă ne mărturisim păcatele, el este fidel și drept ca să ne ierte păcatele).

Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov
Brașov

Budila, Bodola, Bodeln (com. Budila, jud. Brașov; Sepsi-barcasági főesperesi kerület, Parohia Brașov)

• Tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk din capela Adormirea Maicii Domnului, de lângă Castelul Béldi László, str. Principală.

Budila Budila
Budila. Foto: Brudi Fürbacher, 2006.

Chidea, Kide (com. Vultureni, jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Biserica a fost construită în anul 1824 și sfințită în anul 1825 de decanul de Cluj, Ivutz Károly.

Chidea
Chidea. Sursă: Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla, A Székely Apostol. Nyirő József. 1889–1953, 2013, p. 26–27.

Cluj-Napoca, Kolozsvár, Klausenburg (jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület, Parohia Sfântul Mihail din Cluj-Napoca)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfânta Treime, str. Universității.
     Tabloul care îl înfațișează pe Sf. Nepomuk este situat pe latura nordică a bisericii. Sfântul reprezentat în haine de canonic ține în mâna dreaptă o cruce, iar în stânga limba tăiată pe care o arată Ochiului lui Dumnezeu încadrat într-un triunghi puternic luminat. O mulțime de îngerași însuflețesc compoziția reprezentând o contra­pondere la lumea întunecată din partea de jos a tabloului unde Sfântul împinge în apele învolburate un demon. În partea dreaptă a tabloului e redată scena morții tragice a Sfântului, înecat în râu din ordinul suveranului Boemiei, pentru că a refuzat să dezvaluie păcatele spovedite de regină.
     Altarul de pe latura sudică a bisericii este dedicat Sfântului [Iosif de] Calasanza, patronul Ordinului Piarist. (…) Ambele tablouri, ale Sfântului Nepomuk și a Sfântului Calasanza, au fost așezate în biserică după intrarea acesteia în posesia Ordinului Piarist.

»» Camelia Pop, Mici istorii clujene (VII): Picturile Bisericii Iezuite, 19.09.2011.

• Lângă intrăre laterale (la dreapta) a fost așezată statuia din piatră a Sfântului Ioan Nepomuk, opera sculptorului bavarez Johann König.

     Site-ul bisericii: www.sfantatreime-cluj.ro

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj- Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Public DomainCluj-Napoca. Sursă: Coroian Zoltán Gyûjtemény.
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Kolozsvár, Klausenburg
(jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Poarta barocă al Sfântului Arhanghel Mihail în fața bisericii Sf. Petru și Pavel din cartierul Mărăști, Bulevardul 21 Decembrie 1989.
     Poarta a fost ridicată în anii 1743–1747, comandată de parohul János Biró, în amintirea epidemiei de ciumă din anii 1738–1740, și este opera de sculptorului Johann – probabil Johann König sau Johann Nachtigall. Poarta a fost amplasată până în 1899 în fața portalului de vest a bisericii Sfântul Mihail din centrul Clujului. La demolare și refacere s-a pierdut mult din caracterul ei baroc original. Stâlpii aferenți în stil baroc nu au fost salvați.
     Grupul statuar este format din șapte statui de sfinți: Francisc Xaveriu, Sebastian, Ioan Botezătorul, Arhanghel Mihail, Ioan Evanghelistul, Rochus și Ioan Nepomuk. Deasupra intrării principale este amplasată statuia unei femei ce sprijină un craniu.
      [Johann König] a conceput și executat porțile monumentale ale bisericii Sf. Mihail pe al căror coronament puteau fi văzute mai multe figuri de sfinți (arhanghelul Mihail, Ioan Nepomuc, Se­bastian etc). Retorismul atitudinilor, pus în evidență de gesturile largi și faldurile învolburate, se află în deplină concordanță cu încărcata modenatură arhitectonică a acestor porți, din nefericire demontate în secolul trecut și parțial păstrate în fața bisericii Sf. Petru din același oraș. Analizabil astăzi doar pe baza documen­telor fotografice, ansamblul monumental realizat de Johann König în fața bisericii Sf. Mihail din Cluj poate fi considerat ca un moment de apogeu al sculpturii baroce din Transilvania constituind neîndoielnic un punct de plecare pentru experiențele ulterioare.

»» Vasile Drăguț, Arta românească. Preistorie, antichitate, ev mediu, renaștere, baroc, Editura Meridian, București 1982, p. 455.

Cluj-Napoca
Public DomainCluj-Napoca. Foto: Veress Ferenc, 1860.
Cluj-Napoca
Public DomainCluj-Napoca, biserica Sfântul Mihail cu portalul baroc, 1887. Sursă: www.europeana.eu.
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Kolozsvár,
Klausen­burg

(jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Statuile din piatră în stil baroc, expuse în aer liber, Muzeul de Artă, Piața Unirii nr. 30.

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Kolozsvár, Klausenburg
(jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk din biserica parohială Sfântul Mihail, Piața Unirii.
     Între anii 1753–1759 în absida de nord a fost construit altarul pentru încadrarea sculpturii Sfântului Ioan Nepomuk, provenind din vechiul altar dezmembrat. Acest altar a fost transportat în cursul secolului al XIX-lea în depozitul Muzeului Ardelean. Soarta și locul de păstrate actual al acestuia fiind necunoscută.

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca. Biserica sf. Mihail în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Sursă: Ștefan Pascu, Iosif Pataki, Vasile Popa, Clujul. Ghid istoric, Cluj 1957, p. 97.

Cluj-Napoca, Kolozsvár, Klausenburg
(jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Altarul lateral din biserica franciscană, str. Émile Zola.
     În capela laterală, pe partea dreapta a navei bisericii, a fost amplasat altarul Sfântului Ioan Nepomuk, ridicat în anul 1737 prin Toroczkai János, care este înmormântat aici. Începând cu 1901, aici este un altar dedicat Sf. Iosif.

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Cojocna, Kolozs, Salzburg
(com. Cojocna, jud. Cluj; Kolozs-dobokai főesperesi kerület)

• Biserica romano-catolică, str. Republicii.
     Biserica din Cojocna a fost construită în anul 1808 și închinată Sfântului Ioan Nepomuk. Hramul actual al bisericii este „Preasfânta Inimă a lui Isus”.

Cojocna
Creative Commons licenseCojocna. Foto: Țetcu Mircea Rareș, 2014.

Cozmeni, Csíkkozmás
(com. Cozmeni, jud. Hargita, Alcsíki főesperesi kerület)

• Capela Sf. Ioan Nepomuk din biserica parohială Sf. Cozma și Damian.
     Capela a fost construită în anul 1761 în stil baroc. Este amplasată pe latura de nord a navei bisericii.

• • Pe altarul sunt două tablouri cu Sfântul Ioan Nepomuk. În centrul altarului este sfântul cu un crucifix în mâna dreaptă, iar deasupra – Ioan Nepomuk ascultând spovedania reginei.

Cozmeni
Creative Commons licenseCozmeni. Foto: Szabi237, 2013.
Cozmeni
Creative Commons licenseCozmeni. Foto: Țetcu Mircea Rareș, 2011.

Cristeștii Ciceului, Csicsókeresz­túr, Kreuzherr (jud. Bistrița-Năsăud; Belső-szolnoki főesperesi kerület)

• Statuia din piatră din biserica Sfântul Ștefan Rege.
     Statuia se afla într-o stare evidenta de degradare, consecinta a expu­nerii înde­lungate în aer liber.

Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului
Cristeștii Ciceului

Ditrău, Ditró, Dittersdorf
(com. Ditrău, jud. Harghita; Gyergyói főes­peresi kerület)

• Statuia din lemn într-o nișă deasupra porții principale a bisericii Sfânta Ecaterina, str. Libertății.

Ditrău
Ditrău
Ditrău
Ditrău
Ditrău
Ditrău
Ditrău
Ditrău

Gheorgheni, Gyergyószentmiklós, Niklasmarkt
(jud. Harghita; Gyergyói főes­peresi kerület)

• Statuia din piatră în fața bisericii Sfântul Nicolae, str. Márton Áron.

Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni

Gheorgheni, Gyergyószentmiklós, Niklasmarkt
(jud. Harghita; Gyergyói főesperesi kerület)

• Altarul Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfântul Nicolae, str. Márton Áron.
     Altarul a fost construit în anul 1765 din donația generoasă a ar­meanului János Lukács.
     Tabloul altarului lateral sudic este o reprezentare a Sfântului Ioan de Nepomuk. Sfântul stă îngenunchiat deasupra norilor, având în mână o cruce și o ramură de palmier care indică martiriul său. Deasupra capului sfântului apare trinitatea, iar lângă el, pe un nor este un înger cu mâna la gură, care ca atribut se referă la faptul că Sfântul Ioan de Nepomuk, a păstrat secretul spovedaniei chiar și cu prețul vieții. Pe partea dreapta este reprezentată scena cu spovedania reginei Sofia, iar pe partea stângă martiriul sfântului. La partea inferioară a picturii se află trei figuri rugându-se, care cel mai probabil reprezintă membrii familiei patronului. La partea superioară a altarului, ca o pereche a tabloului altarului nordic, apare Maica Domnului cu Pruncul Isus în brațe. Statuile dintre coloane sunt de calitate și expresie similare cu cele ale altarului nordic. Pe partea stângă se poate recunoaște figura Sfântului Andrei, pe baza crucii în formă de X, iar figura cu barbă din partea dreaptă nu este identificată.

»» Pál Emese, Biserica romano-catolică Sfântul Nicolae, Gheorgheni, 2010-06-01.

Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni

Gheorgheni, Gyergyószentmiklós, Niklasmarkt
(jud. Harghita; Örmény kato­likus apostoli kormányzóság)

• Statuia din lemn din biserica armeano-catolică Nașterea Maicii Domnului, str. Biserica Armeană.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este amplasată pe cornișa triunghiulară în partea de sus a altarului principal.

Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni
Gheorgheni

Gherla, Szamosújvár, Neuschloss (jud. Cluj; Örmény katolikus apostoli kormányzóság)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica armeano-catolică Sfânta Treime, Piața Libertății.
     Cele patru altare laterale din navă au fost realizate după 1799 (…) altarul Sfântului Ioan de Nepomuk a fost finanțat de preoțimea armenească (…) Proiectul pentru aceste altare a fost elaborat de Simon Hoffmayer, dar după moartea meșterului lucrările au fost executate de calfa acestuia, Antal Csûrös. Picturile altarelor au fost aduse din Viena. (…) Cele patru altare laterale din marmură sunt aproape identice. Două coloane cu fusul canelat și capitel compozit susțin o cornișă cu consolete, peste care se ridică frontonul în formă triunghiulară sau semicirculară, flancat de urne decorate cu ghirlande. Retablul încheiat semicircular este ornat cu ghirlande de flori, iar pe ușile tabernacolului sunt scene cu Cina cea de Taină. Pe volutele care flanchează tabernacolul apar îngerași îngenunchiați, realizați în manieră destul de provincială. Pe piedestaluri cu ghirlande de flori sunt așezate statui (…) Pe altarul (…) Sfântului Ioan din Nepomuk [sunt] statuile Sfântului Martin și a Sfântului Adalbert. În contrast cu calitatea slabă a statuilor acestor patru altare, picturile lor sunt minuțios executata, având o calitate superioară. Pe partea dreapta (…) Sfântul Ioan de Nepomuk îngenunchiat pe nori, împreună cu atributele sale, crucea, cele cinci stele în jurul capului și un înger ținând o limbă.

»» Pál Emese, Biserica armeano-catolică Sfânta Treime (catedrala armeano-catolică), 2011-07-22.

Gherla
Gherla. Sursă: www.primaria-gherla.ro.
Gherla Gherla
Gherla. Sursă: www.primaria-gherla.ro.

Glăjărie, Görgényüvegcsûr, Görgenyer-Glashütte
(com. Gurghiu, jud. Mureș; Marosi főesperesi kerület)

• • Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Prima capelă romano-catolică, din lemn, a fost construită de familia Bornemisza, în anul 1781. În anul 1880 a fost zidită biserica actuală, care a fost sfințită în cinstea Sfântului Ioan Nepomuk, de episcopul Lönhárt Ferenc, la 10 iunie 1887.

• Altarul principal a fost executat la Viena. Pe altarul este o pictură în ulei cu chipul Sfântului Ioan Nepomuk.

Glăjărie
Creative Commons licenseGlăjărie. Sursă: wikimapia.org.
Glăjărie
Creative Commons licenseGlăjărie. Sursă: wikimapia.org.

Gornești, Gernyeszeg, Kertzing (com. Gornești, jud. Cluj; Marosi főesperesi kerület)

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 317.


Harale, Haraly
(com. Ghelința, jud. Covasna; Kézdi-orbai főesperesi kerület, Parohia Ghelința)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Biserica a fost construită în secolul al XV-lea și lărgită în anul 1796 în stil baroc.

• Statuia din piatră într-o nișă amplasată în timpanul de deasupra intrării în biserică, pe latura de sud.

Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale
Harale

Hunedoara, Vajdahunyad, Eisen­markt (jud. Hunedoara; Hunyadi fő­esperesi kerület)

• Statuia din lemn, str. Curtea Cor­vinilor.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este așezată în partea dreaptă a podului spre Castelul Corvinilor, în un mic edificiu.

Hunedoara

Hunedoara.      Vizualizare hartă mărită.
Hunedoara
Hunedoara. Foto: Alexandru P.
Hunedoara
Hunedoara. Foto: Alexandru P.
Hunedoara
Hunedoara. Foto: Alexandru P.

Lemnia, Lemhény, Lennen
(com. Lemnia, jud. Covasna; Kézdi-orbai főesperesi kerület)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk din Lemnia de Sus (Felsőlemhény).
     Capela a fost construită în anul 1764, de Józsa György.

Lemnia
Lemnia. Sursă: lemnia.ro.

Lueta, Lövéte
(com. Lueta, jud Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Fecioara Maria.

Lueta
Lueta
Lueta
Lueta. Foto: Mihály János. Sursă: Kovács Árpád, Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásaihoz, p. 24.

Lupeni, Farkaslaka, Wolfsdorf (com. Lupeni, jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Prima capelă dedicată Sfântului Ioan Nepomuk, din lemn, a fost construită în partea de jos a satuluii, în anul 1759. Parohia a fost înființată în anul 1762. Între anii 1842–1848 a fost zidită biserica actuală, în stil clasicist, pe dealul, aflat la vest de sat. Această biserică a fost sfințită de episcopul Batthyány Ignác, la 10 iunie 1783.
     Anno 1783 occasione Canonicae visitationis, per Excellentissimum Illustrissimum ac Reve­rendissimum D[ominum] Ignatium […] Battyhán 10 Julii sub invocatione S[ancti] Joannis Nepomu­ceni Martyris una cum altari principali conse­crata fuit, depositis adoram […]

»» Kovács Árpád, Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásaihoz, în: „Örökségünk. Történelem. Népélet. Néphagyomány”, II (2008), 3, p. 24.

• Altarul principal cu chipul Sfântului Ioan Nepomuk pe un nor.

• Statuia din lemn, policromă.

Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni

Mediaș, Medgyes, Mediasch (jud. Sibiu; Erzsébetvárosi főesperesi kerület)

• Capela funerară Haller din biserica franciscană Imaculata Concepție, str. Mihai Viteazul.
     Pe latura sudică a navei a fost construită o capelă, care a fost refăcută în anul 1742 cu sprijinul guvernatorului Transilvaniei János Haller.
     Pe lângă elementele de reprezentație heraldică a interiorului capelei, dorința comanditarului a fost impusă și în privința hramului acestei capele, fiind dedicată sfântului protector al guvernatorului, Sfântul Ioan de Nepomuc (…) Hramul inițial al capelei a fost schimbat cu ocazia amplelor renovări din anii 1929–1930, când interiorul bisericii a fost decorat de pictorul târgumureșean Ferenc Herczeg. În locul vechii reprezentări a Sf. Ioan de Nepomuk de pe altarul capelei, tot el a pictat și imaginea Sfintei Teresa de Lisieux.

»» Kovács Zsolt, Rolul patronilor în reconstrucția și decorarea barocă a bisericilor franciscane din Transilvania. Cazul bisericilor franciscane din Mediaș și Brașov, în: „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Historia Artium”, LVII, 1, 2012, pp. 65–66.

Mediaș
Mediaș
Mediaș
Mediaș. Sursă: enciclopedie.transindex.ro.

Miercurea Ciuc, Csíkszereda, Szeklerburg
(jud. Harghita; Felcsíki főesperesi kerület)

• Capela Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfânta Cruce, str. Kossuth Lajos.
     Biserica Sfânta Cruce a fost zidită între anii 1751–1758. În anul 1771 în partea de nord a bisericii s-a ridicat capelă Sfântului Ioan Nepomuk, care împreună cu biserica a fost hirotonisită de episcopul Batthyány Ignác în anul 1784.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk (secolul al XVIII-lea) din capela laterală din biserica Sfânta Cruce.
     Această statuie a fost distrusă de sovietici în septembrie 1944. Statuia a fost mutată la noua Biserică Millenium. În capela Sf. Ioan de Nepomuk se află acum o statuie a Sfântului Iosif.

Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc. Foto: Sántha Imre Géza, 2013.
Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc. Foto: Sántha Imre Géza, 2013.

Miercurea Ciuc, Csíkszereda, Szeklerburg
(jud. Harghita; Felcsíki főesperesi kerület)

• Statuia din lemn, Muzeul Secuiesc al Ciucului (Csíki Székely Múzeum), Piața Cetății.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk din secolele XVIII–XIX, lemn de paltin, pictat, sculptor necunoscut.
     Analizând stilistic statuia de mici dimensiuni prezentată în studiul de față, se poate trage concluzia că singurele elemente arhetipale păstrate sunt mitra și haina canonică. (…) Înainte de restaurare, s-a realizat documentarea fotografi că, analiza stilistică și istorică a obiectului. Din punct de vedere al stării de conservare, obiectul se găsește într-o stare relativ bună, prezentând lipsuri ale suportului. (…) Găsirea elementelor lipsă s-a dovedit a fi imposibilă, statuia a ajuns în colecția muzeului cu aceste lipsuri, însă cercetările iconografi ce au ajutat la completarea părților lipsă.

»» Éva Benedek, Zsuzsa Mara, Valori restaurate ale tezaurului sacral, expoziție organizată la Muzeul Secuiesc al Ciucului, în: „ISIS. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek”, 7, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 2008, p. 120.

Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc. Statuia înainte, în timpul și după de restaure.
Sursă: Benedek Éva, Mara Zsuzsa, Restaurált egyházi tárgyak kiállítása a Csíki Székely Múzeumban, în: „ISIS”, 7, 2008, p. 60.

Nazna, Náznánfalva
(com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș; Marosi főesperesi kerület)

• Statuia din piatră din capela Adormirea Maicii Domnului, drumul județean 125A.
     Capela a fost construită la mijlocul secolului al XVIII-lea. Statuia în stil baroc este amplasată în nișa de dea­supra intrării în capelă, pe latura de nord-vest.

Nazna
Nazna
Nazna
Nazna

Nazna
Nazna
Nazna
Nazna
Nazna
Nazna

Năsăud, Naszód, Nussdorf
(jud. Bistrița-Năsăud; Belső-szolnoki főesperesi kerület, Parohia Rodna)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk, Bulevardul Grănicerilor.
     Biserica din Năsăud posedă înscrisuri începând din anul 1764. În anul 1770 au început lucrările pregătitoare pentru clădirea bisericii, iar în 1771, pe data de 12 aprilie s-a așezat piatra fundamentală. Pe data de 23 iunie 1773 biserica a fost vizitată de Iosif al II-lea, împăratul Austriei și regele Ungariei.

• Statuia din lemn, policromă.

Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud

Ocna Sibiului, Vízakna, Salzburg
(jud. Sibiu; Szeben-fogarasi főesperesi kerület, Parohia Sibiu – Terezianum)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk, str. Trecătoarei.
     Parohia a fost înființată în anul 1762. Biserica a fost construită în anul 1747.

Altarul principal cu chipul Sfântului Ioan Nepomuk.

Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului. Foto: Csedő Attila, 2014 – csedoa.blogspot.com.
Ocna Sibiului
Ocna Sibiului. Foto: Csedő Attila, 2014 – csedoa.blogspot.com.

Odorheiu Secuiesc, Székelyudvarhely, Oderhellen
(jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfântul Nicolae, str. Baróti Szabó Dávid.
     Biserica a fost construită în anii 1787–1791.
     Din informațiile scrise reiese, că în anul 1793 au fost gata toate altarele și amvonul, și faptul, că acestea au fost sculptate în atelierul celui mai apreciat sculptor transilvan al vremii, Simon Hoffmayer. (…) Cele patru altare laterale sunt de asemenea operele atelierului Hoffmayer, cele din nava principală sunt puțin mai înalte și mai bogat decorate, iar tablourile au închidere semicirculară. (…) Altarul din colaterala din stânga a fost închinată Sfântului Alois Gonzaga, cel din colaterala din dreapta Sfântului Ioan de Nepomuk; amândouă altare dispun de tablouri, pictate probabil de același meșter care a pictat și tabloul altarului principal [pictorului clujean Mátyás Veres].

»» Weisz Attila, Biserica parohială romano-catolică Sfântul Nicolae, Odorheiu Secuiesc, 2010-04-08.

     Pe cartea deschisă – inscripția în limba latină: „Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum Caelorum.” (Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor [Matei 5, 10]).

Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc, Székelyudvarhely, Oderhellen
(jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Statuia de lemn colorat din capela Inima lui Isus, str. Bazinului.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk a fost așezată în absida vestică. Soarta ei nu este cunoscută.

Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc. Foto: Alexandru Losonczy, 2009.
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc. Foto: Csedő Attila, 2010.
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc. Sursă: enciclopedie.transindex.ro.
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc, 2014.

Odorheiu Secuiesc, Székelyudvarhely, Oder­hellen
(jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Altarul lateral din biserica franciscană Sf. Petru și Pavel, str. Tamási Áron.
     În mijlocul capelei laterale, pe partea dreapta a navei bisericii, a fost amplasat altarul Sfântului Ioan Nepomuk. Începând cu 1924, aici este un altar dedicat Sf. Tereza de Lisieux.
      A helyettesítésre bizonyíték még, hogy a mai Szent Teréz oltár predelláján (alsó építményén) Prága városának XVIII. századi arculatát megelevenítő reliefek figyelhetők meg a Károly híd részletével, ami félreérthetetlenül a gyónási titok vértanújára utal. Az eredeti funkciójától megfosztott Nepomuki-oltárkép ma az orgonakarzatban, a nyugati toronyfeljáró előtt található.

»» Kovács Árpád, Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásaihoz, în: „Örökségünk. Történelem. Népélet. Néphagyomány”, II (2008), 3, p. 24.

Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc. Foto: Attila Nagy. Sursă: Kovács Árpád, Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásaihoz, p. 24.
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc

Praid, Parajd, Salzberg
(com. Praid, jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk în Salina Praid.
     Capela ecumenică din subteran fost sfințită la 21 august 1993, de către episcopi a trei culte – ortodox, reformat și romano-catolic: Î.P.S. Andrei, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, a episcopului reformat de Cluj dr. Csiha Kálmán și a lui Bálint Lajos, mitropolit catolic de Alba Iulia.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk sculptată în sare, este amplasată în partea stângă a altarului. Statuia, înaltă de 1,75 m și având o greutate de peste o tonă, a fost sculptată în anul 1999, de către minerul pensionar Szekeres Lajos.

Praid
Praid
Praid
Creative Commons licensePraid. Foto: Tzepesh, 2009.

Praid
Praid. Foto: Antonie Mihai Fanica, 2013.
Praid
Praid. Foto: Katalin, 2005.

Praid, Parajd, Salzberg
(com. Praid, jud. Harghita; Székelyudvarhelyi főesperesi kerület)

• Tabloul în ulei pe pânză din altarul vechi, pictat în anul 1749, parohia Sf. Ioan Botezătorul.
     A parajdi plébánián őrzik a hajdani főoltár nagyméretû oromzati képét, melyet 1749-ben festettek. A kompozíció – eddigi ismereteink szerint egyedülálló módon – összekapcsolja a korábbi Máriatiszteletet, az újabb, de egyre erősödő Nepomuki Szent János kultusszal.

»» Mihály Ferenc (ed.), Mária-tisztelet Erdélyben. Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 2010, p. 9.

Praid
Praid. Sursă: Mihály Ferenc (ed.), Mária-tisztelet Erdélyben. Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban, 2010, p. 9.

Remetea, Gyergyóremete
(com. Remetea, jud Harghita; Gyergyói főes­peresi kerület)

• • Statuile de lemn din biserica Sfântul Leo­nard, str. Sfântul Leonard.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este amplasată în nișa de dea­supra intrării laterale. Statuia a fost realizată de sculptorul din Gheorgheni, Bruján Gál Emil, după modelul statuii originale din secolul al XIX-lea, care se află în clădirea parohiei.

Remetea
Remetea
Remetea
Remetea
Remetea
Remetea
Remetea
Remetea

Rodna, Óradna, Altrodenau
(com. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud; Belső-szolnoki főesperesi kerület)

• Statuia din piatră într-o capelă de pe marginea drumului (DN 17D), în apro­pierea podului.

Rodna
Rodna
Rodna
Rodna
Rodna
Rodna
Rodna
Rodna

Roșia Montană, Verespatak, Goldbach (com. Roșia Montană, jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră în fața bisericii romano-catolice Sf. Ladislau Rege.
     La Roșia Montană, o determinare stilistică pentru statuia Sfântului Ioan Nepomuc este greu de făcut, lucrarea fiind o realizare modestă, tardivă (sec. al XIX-lea?), complet acoperită de vopsea și cu inscripția de pe soclu distrusă. Piesa a fost adusă în fața bisericii romano-catolice la o dată recentă, aproximativ în urmă cu trei decenii, locul inițial de amplasare fiind în piața centrală a localității.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 322.

Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană

Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană
Roșia Montană

Sânmartin, Csíkszentmárton, Sankt Martin
(com. Sânmartin, jud. Harghita, Alcsíki főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfântul Martin din Tours, drumul național 12.
     Tabloul a fost pictat în anul 1832, de Papp János, pictor brașovean. În plan secund, două scene din viața sfântului: „Ioan Nepomuc ascultând spovedania reginei Boemiei” și „Aruncarea Sfântului în râul Vltava”.
     Nepomuki Szent Jánosnak a teljes oltárkép felületét domináló alakja papi öltözetben, fején birétummal jelenik meg, kezében feszületet és martiromságára utaló pálmaágat tart. Feje körül a fénykoszorún kívül öt csillag is ragyog. A háttérben a szent vértanúhalálát láthatjuk nevezetesen azt a jelenetet, amint a folyóba lökik, mivel Zsófia királyné gyóntatójaként a királlyal szemben is megőrizte a gyónás titkát. Ugyanerre utal a szent jobbján megjelenő puttó kezében a lakat és e mozdulat, amint szája elé tartja ujját és a felhőkből felsejlő jellegzetes attribútum, a nyelv jelenléte.

»» Pál Emese, Alcsíki templomi berendezések a XIX. század első felében, XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 2008. május 23–24, p. 13.

Sânmartin
Sânmartin. Sursă: www.csikszentmarton.ro.
Sânmartin
Sânmartin. Sursă: www.csikszentmarton.ro.
Sânmartin
Sânmartin. Sursă: www.csikszentmarton.ro.

Sibiu, Nagyszeben, Hermannstadt
(jud. Sibiu; Szeben-fogarasi főesperesi kerület)

• Statuia din piatră (realizată în 1734) în curtea interioară a casei parohiale, Piața Mare 2.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk a fost ridicată în fața bisericii Sfânta Treime, în partea vestică a pieții, prin donația contelui Paul de Wallis, comandantul general al armatei imperiale din Transilvania. În 1862 s-au instalat 5 lămpi și un grilaj de fier în jurul statuii. În anul 1948, statuia lui Nepomuk a fost dezasamblată și mutată la Muzeul Brukenthal. În anul 1988 a fost restaurată și instalată în curtea casei parohiale.

»» Razvan Pop, Cea mai frumoasă (ascunsă) statuie a Sibiului, Sfântul Nepomuk, 2011-02-20.

»» Razvan Pop, Memoria Cetății – Statuia lui Nepomuk, (video).

     Cel mai valoros monument de piață publică, din nefericire rău conservat datorită gresiei de slabă calitate în care a fost dăltuit, a fost statuia Sf. Ioan Nepomuc din Sibiu, lucrare datorată unui meșter provincial necunoscut, dar care, pornind de la modelele austriece de largă circulație, beneficia de o reală unitate compozițională, recuzita decorativă specifică barocului fiind folosită cu pricepere și temperanță.

»» Vasile Drăguț, Arta românească. Preistorie, antichitate, ev mediu, renaștere, baroc, Editura Meridian, București 1982, p. 456.

• Locul unde se găsea această statuiă este marcat în pavaj.

Sibiu
Public DomainSibiu, înainte de 1918. Sursă: Wikimedia Commons.
Sibiu
Creative Commons licenseSibiu. Sursă: wikimapia.org.

Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Sibiu, Nagyszeben, Hermannstadt
(jud. Sibiu; Szeben-fogarasi főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Sfânta Treime, Piața Mare.
     Altarul cu statuia lui Nepomuk este situat pe latura nordică a bisericii.

Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Sibiu, Nagyszeben, Hermannstadt (jud. Sibiu; Szeben-fogarasi főesperesi kerület)

• Medalionul devoțional descoperit în anul 2007 în cripta din subsolul bisericii Sf. Treime, Piața Mare.
     În mormântul nr. 4 din sala E a criptei (notat convențional E M 4) a fost descoperit un medalion din cupru aurit, de formă ovală (D = 26 x 30 mm; grosimea maximă = 2 mm; 10,46 g) (…) Pe aversul medalionului (…) Sf. Fecioare Maria cu Pruncul Isus în brațe (…) Pe revers (…), în prim plan, Sf. Ioan de Nepomuk, aureolat, cu barbă tunsă scurt și mustață, purtând peste sutană (reverenda) veșminte de preot romano-catolic (…) cu margine dantelată, iar pe cap cu boneta pătrată a preoților catolici mireni (…), în mâna stângă cu o ramură de palmier care simbolizează biruința prin moarte martirică și în mâna dreaptă cu crucifixul pe care îl strânge la piept. În plan secund, două scene din viața sfântului: în partea stângă, un confesional de stil baroc, în interiorul căruia se găsesc două personaje (sfântul, ca duhovnic, în stânga și soția regelui Venceslav IV al Cehiei, în dreapta), iar în partea dreaptă scena martirizării sfântului, aruncat cu capul în jos în râul Vltava de pe podul Carol, în prezența mai multor personaje (dintre care unul cuirasat spre stânga, cu o lance în mâna dreaptă), pentru refuzul de a divulga regelui păcatele mărturisite cu prilejul spovedaniei de către regina bănuită de infidelitate conjugală (…)

»» Alexandru Gh. Sonoc, Gheorghe Natea, Câteva medalioane devoționale descoperite în mormintele din cripta Bisericii Romano-Catolice „Sf. Treime” din Sibiu și semnificația lor cultural-istorică, în: Monedă și comerț în sud-estul Europei, vol. III, Lucrările întâlnirii din anul 2009. Sibiu, Altip, Alba Iulia 2009, pp. 212–214.

Sibiu
Sibiu. Sursă: Alexandru Gh. Sonoc, Gheorghe Natea, Câteva medalioane devoționale (...), 2009, p. 268.

Sic, Szék, Secken
(com. Sic, jud. Cluj; Belső-szolnoki főesperesi kerület)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, drumul județean 109D.
     Biserica a fost construită de franciscanii în anii 1753–1758 și renovată în anul 1850.

• Statuia din piatră într-o nișă de deasupra intrării în biserică, pe latura de sud a turnului.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk sculptată în lemn, amplasată pe altarul principal.

Sic Sic
Creative Commons licenseSic. Foto: Bogdan Pop, 2014.
Sic
Creative Commons licenseSic. Foto: Țetcu Mircea Rareș, 2014.

Șincai, Mezősámsond
(com. Șincai, jud. Mureș; Marosi főesperesi kerület)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, str. Principală (drumul județean 154G).
     Biserica a fost construită în anul 1773.

Șincai
Șincai. Sursă: Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai, I, Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár 2000, p. 420.
Șincai

Șumuleu Ciuc, Csíksomlyó, Schomlenberg
(municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita; Felcsíki főes­peresi kerület)

• Altarul lateral din biserica franciscană, str. Szék.
     Altarul Sfântului Ioan Nepomuk este donația familiei Botsánzti: „Csináltatta Botsánzti János Fiáival”. Altarul a fost realizat în anul 1835, de Papp Miklós, sculptor și pictor brașovean. Pe tabloul principal sunt, printre altele, două scene: „Ioan Nepomuc ascultând spovedania reginei Boemiei” și „Aruncarea Sfântului în râul Vltava”, iar pe cartea deschisă, inscripția în limba latină – „Sacramentum Regis absconderebonum est: opera autem Dei revelare honorificum. [Liber] Tobiae. C.12.v.7.” (Taina regelui e bine să o ții ascunsă, dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute și să dai mărturie cu cinste).

Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc

Șumuleu Ciuc, Csíksomlyó, Schomlenberg
(municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita; Felcsíki főesperesi kerület)

• Capelele Sfântul Ioan Nepomuk, str. Szék.
     Prima capelă a fost construită în anul 1767, de către Salamon Imre. Capela actuală, aflată în marginea pieței din fața bisericii de pelerinaj, a fost zidită în anul 1838.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk din această capelă a fost înlocuită cu imaginea de Sfânta Elisabeta, în anul 1928.

Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc
Șumuleu Ciuc

Târgu Mureș, Marosvásárhely, Neumarkt
(jud. Mureș; Marosi főesperesi kerület)

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din capela sud-vestică a bisericii Sf. Ioan Botezătorul, Piața Trandafirilor.
     Pictura în ulei pe pânză (Sfântul Ioan Nepomuk în genunchi, în fața crucii) este atribuită lui Michel Angelo Unterberger.

Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș

Târgu Mureș, Marosvásárhely, Neumarkt
(jud. Mureș; Marosi főesperesi kerület)

• Fosta capelă cu statuia Sfântului Ioan Nepomuk, construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în apropierea podului, str. Podului (Híd utca), azi str. Călărașilor, dărâmată în anul 1945.

»» Keresztes Gyula, Marosvásárhely régi épületei, Difprescar, Marosvásárhely 1998, p. 28.

Târgu Mureș

Târgu Mureș.      Vizualizare hartă mărită.

Târgu Secuiesc, Kézdivásárhely, Szekler Neumarkt (jud. Covasna; Kézdi-orbai főesperesi kerület)

• Capela Sf. Ioan Nepomuk, în apro­pierea podului peste râul Turia, str. Kanta.
     Această capelă a fost zidită în stil baroc, în anul 1740 și distrusă de puterea comunistă în anul 1974. Capela a fost reconstruită în anul 2001 și sfințită de episcopul de Alba Iulia, Jakubinyi György, la 5 mai 2002.

• În capelă se află statuia de lemn a Sfântului Ioan Nepomuk, care în anii 1974–2001 a fost plasată în biserica Sfânta Treime.

Târgu Secuiesc
Târgu Secuiesc. Sursă: kezdimuemlekepuletei.wordpress.com, 2013.
Târgu Secuiesc
Târgu Secuiesc. Foto: Sántha Imre Géza, 2009.
Târgu Secuiesc
Târgu Secuiesc. Foto: Sántha Imre Géza, 2011.

Teiuș, Tövis, Dreikirchen
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră așezată în grădina bisericii romano-catolice Sf. Maria, str. Iancu de Hunedoara.

Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș
Teiuș

Timișu de Jos, Alsótömös, Unter­tömösch (orașul Predeal, jud. Brașov; Sepsi-barcasági főesperesi kerület, Parohia Brașov – Presfânta Inimă a lui Isus)

• Capela filială construită în secolul al XVIII-lea în onoarea Sfântului Ioan Nepomuk, str. Lamba.

• Tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk.

• Statuia din piatră amplasată lângă capelă.

Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos

Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos
Timișu de Jos

Tomești, Csíkszenttamás
(com. Tomești, jud. Harghita; Felcsíki főes­peresi kerület)

• Statuia din lemn din biserica parohială Sfântul Apostol Toma.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este amplasată pe altarul lateral.

Tomești
Tomești
Tomești
Tomești. Foto: Ianovits Istvan Zsolt.
Tomești
Tomești. Foto: Ianovits Istvan Zsolt.
Tomești
Tomești. Foto: Ianovits Istvan Zsolt.

Toplița, Csíktaploca, Bad Mieresch
(municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita; Felcsíki főesperesi kerület)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk din cimitirul vechi, str. Toplița.
     A Nepomuki kis kápolna építésének idejéről nincs leírt dokumentáció. Ellenben Lajos Balázs taplocai születésû plébános jegyezte le kortörténeti írásaiban, aki 1892-ben született: „Nagyapámtól tudom, Nepomuki Szent János kápolna emberemlékezet óta ott áll a mai helyén. Ez a kápolna irányította a Felcsík és Gyergyó búcsúra jövő keresztaljákat a csík­somlyói kegytemplom felé.”

»» Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.

Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița

Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița
Toplița

Turda, Torda, Thorenburg (jud. Cluj; Torda-aranyosi főesperesi kerület)

• Fostul altar lateral Sfântului Ioan Nepomuk din biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Piața Republicii.
     După preluarea bisericii de către catolici, a fost nevoie de un nou mobilier liturgic. În 1724 rectorul colegiului iezuit din Cluj, Emeric Görgey a comandat altarul Nașterea Maicii Domnului, sfințit de episcopul Gheorghe Mártonfi, și probabil tot atunci s-a realizat și altarul Sf. Ioan de Nepomuc, finanțat de cămărașul de sare Chr. Prezner și soția (acest altar în 1788 a fost demontat). Din păcate aceste altare au dispărut.

»» Weisz Attila, Biserica Catolică, Turda, 2011-08-05.

Turda
Turda

Vețca, Székelyvécke, Vitzka (com. Vețca, jud. Mureș; Küküllői főesperesi kerület)

• Fosta statuie din biserica parohială Fecioara Maria, drumul județean 134.

»» Barabás Kisana, Böjthi Antal, a magyar nyelv és a székelyvéckei templom palléra, în: Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila (ed.), Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca 2011, p. 281.

Vețca
Vețca. Sursă: Barabás Kisana, Böjthi Antal, a magyar nyelv és a székelyvéckei templom palléra, 2011, p. 281.

Zlatna, Zalatna, Klein-Schlat­ten (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Biserica Sfântul Ioan Nepomuk, Piața Unirii.
     Biserica a fost zidită în 1752. În 1849 a fost prădată și incendiată, dar după doi ani reclădită.

Frescă deasupra altarului principal – un medalion cu Sfântul Ioan Nepomuk.

Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna

Zlatna, Zalatna, Klein-Schlatten (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră (secolul al XVIII-lea).
     Statuia din secolul al XVIII-lea a fost amplasată inițial în fața casei parohiale, pentru ca după demolarea edificiului să fie depozitată în sacristia bisericii, unde se află și astăzi. Cu ocazia transportului, figura și-a pierdut antebrațele și crucifixul. Realizată după schema iconografică tradițională, statuia se remarcă prin robustețea formelor anatomice, partea superioară a corpului (torsul) fiind mult amplificată de mantia rigidă, larg deschisă în față și cu marginile ridicate de poziția brațelor care susțin crucifixul. Cămașa se mulează pe corp, dar barocizarea veșmântului este evidentă prin sistemul de cute utilizat și modul de redare al acestora. În schimb, ușoara șerpuire a corpului este dată de poziția contraposto, ca și cea de răsucire a acestuia spre dreapta. Trăsăturile mature, puternic reliefate ale feței conferă chipului expresivitate.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 322–323.


Zlatna, Zalatna, Klein-Schlatten
(jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Statuia din piatră (1902).
     Cea de-a doua statuie a lui Nepomuc, amplasată lângă biserică, în partea de sud-vest, este o lucrare mai târzie și nu se încadrează în limitele cronologice și stilistice abordate de noi. Compozițional și volumetric asistăm la o altă interpretare decât viziunea barocă, elementele clasiciste fiind evidente. Dominantă în poziția corpului este verticala, alte direcții axiale fiind eliminate: rotirea torsului, înclinarea capului, învolburarea faldurilor, iar atributul nu mai taie în diagonală corpul, prin susținerea acestuia cu ambele brațe, crucifixul cu dimensiuni reduse fiind sprijinit doar pe brațul drept, în timp ce în mâna stângă, lăsată liber pe lângă corp, se află o carte închisă. Piesa a fost mutată în sacristia bisericii, afară păstrându-se doar soclul cu următoarele inscripții: „AD / MAGNAM DEI / GLORIAM / ET SANCTI / IOANN<IS> NEP<OMUCENI> / ECCL<ESI>AE. / PATRONI HO­NOREM (în partea superioară); / Erigi curavit a<rchi>diac<onus> / et paroch<us> loci sumptibus erogatis e fundo / Kálmán et liberalitate fidelium” (în partea interioară).

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 323.

Zlatna
Zlatna. Foto: Brudi Fürbacher, 2010.
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna
Zlatna

Zlatna, Zalatna, Klein-Schlatten (jud. Alba; Gyulafehérvári főesperesi kerület)

• Chipul lui Sf. Nepomuc pe steagul al gimnaziului crăiesc.
     Ca patron al școlilor montanistice, chipul lui Nepomuc era reprezentat pe steagul din mătase albastră al gimnaziului crăiesc din Zlatna (Regium Zalathnensi Gymnasium), înființat în 1790. Popularitatea mai mare de care s-a bucurat cultul Sfântului Ioan Nepomuc la Zlatna se datorează în special prezenței în această localitate, începând cu prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a coloniștilor slovaci, aduși aici de autoritățile austriece ca lucrători specializați în prelucrarea minereului aurifer.

»» Gheorghe Fleșer, Statuia Sfântului Ioan Nepomuc în plastica barocă din județul Alba, în: „Apulum”, XXXIX, 2002, p. 323.


Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Borșa, Kolozsborsa
(com. Borșa, jud. Cluj, Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla; Protopopiatul Someș)

• Relicva Sfântului Ioan Nepomuk, biserica parohială greco-catolică Înălțărea Sfintei Cruci.
     În Parohia Borșa din Protopopiatul Someș, s-a aniversat duminică, 15 sept. a.c., împlinirea a 10 ani de la sfințirea bisericii cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”. Pr. Marius Mureșan, Protopop de Someș și Paroh al Parohiei Borșa, l-a invitat la acest moment sărbătoresc pe PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, care a celebrat Sfânta Liturghie (…) La acest ceas aniversar în biserica din Borșa a fost adusă o părticică din Relicva Sfintei Cruci și a Sf. Ioan Nepomuk.

»» Hramul bisericii Înălțărea Sf. Cruci – Borsa (82 fotografii), 15 septembrie 2013.

Borșa
Borșa, 15 septembrie 2013. Sursă: www.bru.ro.
Borșa
Borșa, 15 septembrie 2013. Sursă: www.bru.ro.
Borșa
Borșa, 15 septembrie 2013. Sursă: www.bru.ro.

Gherla, Szamosújvár, Neu­schloss (jud. Cluj; Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Protopopiatul Gherla)

• Statuia din piatră în grădi­na bisericii greco-cato­lice Sfântul Anton de Pado­va, str. Sfântul Anton.

Gherla
Creative Commons licenseGherla. Foto: Bogdan Pop, 2014.
Gherla
Creative Commons licenseGherla. Foto: Bogdan Pop, 2014.
Gherla
Gherla. Foto: imageshack.com.
Gherla
Creative Commons licenseGherla. Foto: Bogdan Pop, 2014.


Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusEpiscopia Romano-Catolică Iași


Bălușești (com. Icușești, jud. Neamț; Decanatul de Roman)

• Fosta biserică Sfântul Ioan Nepomuk.
     Prima biserică cu hramul „Sfântul Ioan Nepomuk” a fost construită în anul 1856, cu sprijinul consulului Wilhelm von Kotzebue, proprietarul satului. Această biserică în anul 1977 a fost amplificată și reclădită în întregime, având hramul „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”.


Suceava, Szucsáva, Sotschen, Suczawa
(jud. Suceava; Decanatul de Bucovina)

• Biserica Sfântul Ioan Nepomuk, str. Ștefan cel Mare.
     Prezența catolicilor la Suceava este confir­mată în 1599 de episcopul Bernardino Quirini. Parohia de la Suceava, înființată în 1786, este scoasă de sub jurisdicția Episcopiei de Bacău, prin Decretul Sfântului Scaun din 11 aprilie 1796 și încorporată în Arhiepiscopia de rit latin din Lemberg.
     Biserica romano-catolică din Suceava a fost construită în perioada 1820–1822 sau, după alte surse, în anii 1832–1836. Clădirea este în stil baroc, cu influențe clasiciste, cu trei nave. Biserica a fost renovată în anii 1871, 1894, 1935, 1980 și 2010.

• În partea stângă a intrării în biserică a fost amplasată statuia Sf. Ioan Nepomuk, realizată de C. Hofman din Cernăuți.

• Fresca de pe tavan, repictată în anul 2010.

• Tabloul altarului principal.

     Site-ul parohial: facebook.com/prcsv.

Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava

Suceava
Suceava, 2009.
Suceava
Suceava, 2009.
Suceava
Suceava, 2013.

Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava

Suceava
Suceava

Văleni (com. Parincea, jud. Bacău; Decanatul de Traian)

• Fosta biserică Sfântul Ioan Nepomuk.
     Prima biserică, de lemn, s-a construit în anul 1844. Refăcută din piatră (1858) prin parohul Leopoldo Rossi. Actuala biserică parohială din Văleni, cu hramul „Schimbarea la Față a lui Isus”, a fost zidită în anul 1938.Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusDieceza Romano-Catolică Satu Mare


Petrești, Mezőpetri, Petrifeld
(com. Pe­trești, jud. Satu Mare; Decanatul Carei II)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk, drumul național 19.

• În capelă există un singur altar cu imaginea Sfântului Ioan Nepomuk.

Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești

Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești
Petrești

Sanislău, Szaniszló, Stanislau (com. Sanislău, jud. Satu Mare; Decanatul Carei II)

• Fosta biserică Sfântul Ioan Nepomuk.
     Biserica Sfântul Ioan Nepomuk a fost zidită în anii 1816–1824 de familia Károlyi, dar a fost reconstruită ca urmare a cutremurului din 1834 și dedicată Sf. Gheorghe. Lărgită și renovată în anii ’70, biserica și-a schimbat hramul, fiind închinată Nașterii Maicii Domnului.


Satu Mare, Szatmárnémeti, Sathmar
(jud. Satu Mare; Decanatul Satu Mare)

• Altarul Sfântului Ioan Nepomuk din catedrala romano-catolică Inălțarea Domnului, Piața Liber­tății.
     Catedrala Inălțarea Domnului a fost ridicată în anii 1786–1798. Altarul Sfântului Ioan Nepomuk (probabil din secolul al XX-lea) se situează dintre ultimele stâlpuri din naosul bisericii (pe partea de sud).

     Site-ul catedral: szatmariszekes.ro

Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare

Satu Mare, Szatmárnémeti, Sathmar (jud. Satu Mare; Decanatul Satu Mare)

• Fosta capelă Sfântului Ioan Nepomuk, str. Alexandru Ioan Cuza (Kápolna utca), dărâmată în anul 1862.

»» A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa, Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 2006, p. 117.


Turulung, Túrterebes, Turterebesch
(com. Turulung, jud. Satu Mare; Decanatul Ugocea)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk, drumul național 1C.
     Capela se alfa lânga curtea lui Sándor Tepfenhart, data exacta a construiri nu se cunoaste, dar în 1853 a existat deja.

• În capelă a fost plasată statuia de lemn a Sfântului Ioan Nepomuk.

• În interior este, de asemenea, un banner cu imaginea sfântului din Podul Carol (în cehă Karlùv most) în Praga și cu inscripția în limba germană și maghiară.

Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung

Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung

Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung
Turulung

Turulung, Túrterebes, Turterebesch
(com. Turulung, jud. Satu Mare; Decanatul Ugocea)

• Statuia de lemn colorat din biserica romano-catolică În­ălțarea la cer a Sfintei Fecioare, drumul național 1C.
      Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este așezată în altarul lateral, la stângă, care au fost realizat în anul 1911 la Budapesta de către firma „Rétay és Benedek”.

Turulung
Turulung
Turulung
Turulung. Foto: Ionel Gurzu, 2015.
Turulung
Turulung. Foto: Ionel Gurzu, 2015.

Urziceni, Csanálos, Schönthal
(com. Urziceni, jud. Satu Mare; Decanatul Carei I)

Capela Sfântul Ioan Nepomuk sau Capela Viilor – în partea numită Viile Negre (în ciuda denumirii, aici nu se mai găsesc vii).
     Capela romano-catolic㠄Sf. Ioan Nepomuk” a fost constru­ită din lemn în anul 1737, însă nici o jumătate de veac mai târziu a fost refăcută din cărămidă. Anul încheierii construcției, 1777, este inscripționat pe o placă din marmură albă, situată pe fațada principală, deasupra ușii. Are forma unei biserici de mici dimensiuni, cu o navă și un sanctuar poligonal. Decorația fațadelor este simplă, realizată doar cu ajutorul cornișelor proeminente. Ușa și cele două ferestre sunt semicirculare în partea superioară.

»» Szőcs Péter Levente (coord.), Urziceni. Ghid cultural și istoric, Muzeul Județean Satu Mare, Satu Mare, 2009, p. 28.

• În capelă există un singur altar cu imaginea Sfântului Ioan Nepomuk.

Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni

Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni
Urziceni


Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusEpiscopia Romano-Catolică Oradea


Băița, Rézbánya (orașul Nucet, jud. Bihor; Protopopiatul Tinca)

• Fosta statuie la marginea drumului, în apropiere de biserica catolică, care a fost distrusă prin construirea șoselei în timpul deschiderii lucrărilor la minele de uraniu în anii ’60, secolul XX.


Beiuș, Belényes, Binsch
(jud. Bihor; Protopopiatul Tinca)

• Statuia din piatră, așezată într-o nișă încheiată în arc semi­circular, Calea Bihorului (drumul național 76).

Beiuș
Beiuș
Beiuș
Beiuș

Beiuș
Beiuș
Beiuș
Beiuș
Beiuș
Beiuș

Cehu Silvaniei, Szilágycseh, Bömischdorf
(jud. Sălaj; Protopopiatul Șimleu Silvaniei)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, str. Gheorghe Pop de Băsești (drumul județean 196).
     Prima biserică s-a construit aici în anul 1519. După invaziile turcilor din Armenia, coloniștii armeni primesc de la baronul Bornemissza Pál un teren, pe care episcopul catolic Bémer László ridică în jur de 1845 prima capelă. Biserica actuală a fost ridicată de episcopul Szaniszló Ferenc în anii 1864–1865 și sfințită la 19 februarie 1865. După 1980 biserica a fost renovată de parohul de atunci Májernyik Mihály.

• În altarul principal se află tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk pe un nor.

Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei. Sursă: A zsibói római-katolikus plébánia, 2015.

Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei. Sursă: Biblioteca Orășenească Jibou, 2011.
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei. Sursă: A zsibói római-katolikus plébánia, 2010.

Oradea, Nagyvárad, Großwardein
(jud. Bihor; Protopopiatul Oradea)

• Grupul sculptural care încoronează portalul carosabil din piatră al fostului spital al mizericordienilor, str. Republicii.
     A rămas neafectată de intervenții ulterioare poarta spitalului mizericordian aflat în colțul sud-vestic în prelungirea corpului principal. Potrivit inscripției din medalionul elipsoidal în relief de la partea superioară a porții de lemn, aceasta datează din anul 1799. Deasupra antablamentului clasicizant sunt amplasate trei statui din piatră. În centru apare figura Sfântului Ioan de Dios, întemeietorul ordinului, înveșmântat în haină călugărească, acoperind cu o manta trupul gol și epuizat al bolnavului așezat la picioarele sale. La dreapta a fost așezată statuia Sfântului Ioan Nepomuc, reprezentat potrivit iconografiei tradiționale, ținându-și la piept crucea cu Mântuitorul, iar în partea stângă Sfântul Florian, într-un costum elegant, vărsând apă peste acoperișul unei biserici cuprinse de flăcări.
     Acest grup sculptural, deși de factură modestă, constituie unul dintre cele mai de seamă exemple din repertoriul orădean al plasticii baroce în piatră.

»» Kémenes Mónika, Spitalul ordinului mizericordienilor, Oradea, 2011-02-23.

Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Oșorhei, Fugyivásárhely
(com. Oșorhei, jud. Bihor; Protopopiatul Aleșd)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, str. Mare (drumul național 1).
     Biserica a fost construită între anii 1882–1883, din moștenirea episcopului Szaniszló Ferenc. Pană în 1921 a fost filială a Biserici Neprihănita Zămislire din Oradea, când episcopul conte Széchenyi Miklós a ridicat-o la rang de parohie.

• În altarul principal se află tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepo­muk și regele Wenceslaus al IV-lea.
     Pe deasupra norilor un îngeraș cu o inscripție în limba maghiară: „A ki megőrzi nyelvét, megtartja őnmagát”. (Cine-și păzește gura și limba își păzește sufletul de strâmtorări. [Proverbele 21, 23]).
     Deasupra tabloului este așezată o limbă sfântului, înconjurată de stele.

Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei
Oșorhei

Săcueni, Székelyhíd, Zickelhid
(jud. Bihor; Protopopiatul Săcueni)

• Statuia din piatră din capela în apropierea Bisericii Neprihănita Zămislire, Calea Muncii (Irinyi János utca, drumul național 19B).

Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni

Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni
Săcueni

Șauaieu, Biharsályi
(com. Nojorid, jud. Bihor; Protopopiatul Tinca)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Biserica a fost ridicată de Barbacsi Ferenc, canonicul din Oradea, în jur de 1739. Parohia a fost înființată în anul 1745. Biserica a fost reconstruită în anii 1834–1835 și sfințită de Tagen János din Oradea, la 6 decembrie 1836.

• Tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk din prezbiteriu (pe latura estică).

Șauaieu
Șauaieu
Șauaieu
Șauaieu

Șauaieu
Șauaieu. Sursă: www.biserici.org, 2012.

Tinca, Tenke
(com. Nojorid, jud. Bihor; Protopopiatul Tinca)

• Biserica romano-catolică, str. Armata Română.
     Parohia a fost înființată în anul 1785. Con­strucția biserici actuale a fost începută de episcopul Miklóssy Ferenc în 1810, care a donat parohiei și 10.000 de forinți. Biserica a fost terminată după moartea episcopului și a fost sfințită în 1814 de canonicul Tokody István cu hramul „Sfântul Ioan Nepomuk”. Consacrarea bisericii a fost făcută de episcopul Vurum József la 8 iunie 1823. În timpul celui de al II-lea război modial biserica a ars com­plet. Hramul actual al bisericii este „Preasfânta Inimă a lui Isus”.

• Tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk (pe latura sud-vestică).

• Statuia din lemn, policromă (de asemenea pe latura sud-vestică).

Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca
Tinca

Uileacu de Munte, Hegyközújlak
(com. Paleu, jud. Bihor; Protopopiatul Aleșd, Parohia Cetariu)

• Capela filială Sfântul Ioan Nepomuk.
     Capela a fost construită de Csáky Miklós după anul 1739. Capela este renovată cu ajutor extern și i se adaugă și un turn în anul 1960, pe vremea parohului Binder György.

• Tabloul care îl înfațișează pe Sf. Nepomuk, situat pe latura estică a capelei.

Uileacu de Munte
Uileacu de Munte
Uileacu de Munte
Uileacu de Munte
Uileacu de Munte
Uileacu de Munte, 17 mai 2015.
Sursă: Bihari Hegyköz – Regionális Hírmondó.


Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusEpiscopia Romano-Catolică Timișoara


Caransebeș, Karánsebes, Karansebesch
(jud. Timiș; Decanatul de Severin)

• Statuia în clădirea parohiei romano-catolice, strada Mihai Viteazul nr. 22. Statuia a fost amplasată inițial în fața bisericii.

Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș
Caransebeș

Jimbolia, Zsombolya, Hatzfeld, Žombolj, Džimbolj
(jud. Timiș; Decanatul de Cenad)

• Capela Sfântul Ioan Nepomuk, str. Contele Csekonics, demolată (împreună cu castelul Csitó) în perioada interbelică.
     Capela familiei [Csekonics] a fost realizată în anii 1885/86 după un proiect al arhitectului Meinig Arthúr, unul din maeștrii eclecticismului. A fost sfințită în data de 16 mai 1886 de către episcopul secund al diecezei Cenad, Németh Jòzsef. Tabloul altarului, pictat de Roskovics Ignácz, îl reprezenta pe Sf. Ioan Nepomuk, patronul preoților romano-catolici. Din castel se ajungea în capelă pintr-un culoar de sticlă.

»» Walter Tonța, Prestigiu, avuție, influență. Istoria familiei nobiliare Csekonics și a domeniului ei jimbolian, Ulm/Germania, [2009].

Jimbolia
Jimbolia. Sursă: jimbolia.ro.
Jimbolia
Jimbolia. Capela Sfântul Ioan Nepomuk înainte de 1891. Sursă: Ybl Miklós Virtuális Archívum.
Jimbolia
Jimbolia. Castelul Csitó în timpul demolare. Sursă: Szilágyi Mária, A Nagy Háború következményei a Csekonics-uradalomban és épületállományában, „Létünk, társadalom – tudomány – tultúra”, XLIV. évfolyam, 2014. Virtuális szekció.

Lipova, Lippa, Lippa
(jud. Arad; Decanatul de Vinga)

• Fosta statuie Sfântului Ioan Nepomuk, str. Aurel Vânătu (azi).
     Statuia din piatra a fost amplasată în secolul al XVIII-lea pe malul Mureșului, distrusă în secolul trecut.

Lipova
Lipova, înainte de anul 1820. Vincenz Neumann, litografie, Mănăstirea Maria Radna. Sursă: www.mariaradna.com.
Lipova
Lipova, 1879. Foto: Josef Brand, Archivum Dioecesanum Timisoarense.
Lipova
Lipova. Sursă: Archivum Dioecesanum Timisoarense.

Lugoj, Lugos, Lugosch (municipiu, jud. Timiș, Decanatul de Severin)

• Statuia , str. Gheorghe Doja.
     Stauia Sfântului Ioan Nepomuk a fost ridicată de Johann Höcher în anul 1866, pe malul Timișului. Sfântul a fost dat jos de comuniști. Din fericire, statuia și-a găsit adăpost la loc ferit în cimitirul romano-catolic, unde se află și azi.

Lugoj
Lugoj. Foto: Walther Konschitzky, Archivum Dioecesanum Timisoarense.
Lugoj
Lugoj. Foto: Walther Konschitzky, Archivum Dioecesanum Timisoarense.

Timișoara, Temesvár, Temeschwar
(jud. Timiș; Decanatul de Timișoara)

• Statuia din lemn, policromă, din biserica călugărilor mizeri­cordieni (azi biserica greco-catolică), str. Sfântul Ioan.

Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara. Foto: arh. Mihai Botescu, Archivum Dioecesanum Timisoarense.
Timișoara
Timișoara. Foto: arh. Mihai Botescu, Archivum Dioecesanum Timisoarense.

Timișoara, Temesvár, Temeschwar
(jud. Timiș; Decanatul de Timișoara)

• Statuia din piatră, Piața Romanilor.
     Cea mai veche statuie din regiune este con­siderată cea care îl reprezintă pe Sfântul Ioan Nepomuk ținând în brațe o cruce. Amplasată în Piața Libertății, în fața Cazinoului Militar de azi în anul 1720, statuia a fost mutată în anul 1752 în zona Liceului „Carmen Sylva”. Cinci ani mai târziu, statuia este așezată lângă Podul Decebal, apoi (în anul 1908) pe locul Ștrandului Termal de astăzi, lângă fostele grădinării și, în final, în curtea bisericii romano-catolice din Iosefin, la intersecția Bulevardului Regele Carol I cu strada Constantin Brâncoveanu (1932). Autorul statuii vechi de aproape 300 de ani a rămas anonim. Planul de restaurare a statuii Sfântului Ioan Nepomuk (fața sfântului era distrusă, iar îngerul decapitat) a fost finalizat în anul 2013 de restauratorului Ion Oprescu, cel care s-a ocupat și de reabilitarea monumentului Sfintei Treimi din Piața Unirii și al grupului statuar din Piața Libertății. Statuia restaurată a fost amplasată în fața bisericii romano-catolice „Milenium” din cartierul Fabric.

»» Dinu Barbu, Mic atlas al județului Timiș. Caleidoscop, ediția a V-a, revăzută și adăugită, Artpress, Timișoara 2013, p. 18.

Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara
Timișoara. Foto: Székely Attila, 2005.
Timișoara Timișoara
Timișoara, 2013.
Timișoara
Timișoara, 2014.
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara

Timișoara, Temesvár, Temeschwar
(jud. Timiș; Decanatul de Timișoara)

• Biserica „Sfântul Ioan Nepomuk”, construită în anii 1733–1736, dărâmată în 1911.
     Pe locul ei se află o clădire în stil historist, ridicată în 1913 în care se află Cafeneaua Verde, str. Coriolan Brediceanu 2, colț cu Primăria Veche din Piața Libertății.
     Biserica, ridicată într-un frumos și unic – pentru Timișoara – stil baroc italian, a fost terminată în anul 1736 și binecuvântată în ziua sărbătoririi Imaculatei Concepțiuni, la 8 decembrie (…) Altarul principal al acestei biserici, realizat într-un bogat stil baroc, avea deasupra sa o pictură de mari dimensiuni, reprezentându-l pe Ioan Nepomuk, în slavă, înconjurat de îngeri, având la picioarele sale orașul Timișoara, așa cum apare el în gravurile veacului al XVIII-lea și a celor anterioare.

»» Matei Barbu, Timișoara. Biserici și temple. Kirchen und Tempel. Churches and Temples, Artpress, Timișoara 2012.

Timișoara
Timișoara, biserica Sfântul Ioan Nepomuk. Sursă: Temeschburg – Temeswar. Eine südosteuropäische Stadt im Zeitenwandel, Heimatortsgesellschaft Temeschburg – Temeswar, 1994, p. 124.
Timișoara
Timișoara, biserica Sfântul Ioan Nepomuk, 1899. Sursă: Swantje Volkmann, Die Architektur des 18. Jahrhunderts im Temescher Banat, teza de doctorat, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Philosophisch-Historische Fakultät, Kunsthistorisches Institut, Heidelberg 2001, il. 35.
Timișoara
Timișoara, biserica Sfântul Ioan Nepomuk, 1910. Sursă: Képeslapok. Erdélyi képeslapok a múltból.
Timișoara
Timișoara, biserica Sfântul Ioan Nepomuk. Sursă: Archivum Dioecesanum Timisoarense.
Reșița, Sasca Montană, Săcălaz, Sânandrei, Sânmartin, Sânnicolau Mare, Sântana, Sfânta Elena, Șiria, Teremia Mică, Timișoara, Turnu, Vinga, Vladimirescu.
 

-->

Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusZrenjaninska Biskupija (Serbia)


Bela Crkva, Biserica Albă, Fehér­templom, Weiß­kirchen
(Opština Bela Crkva, Južnobanatski okrug; Južni Dekanat)

• Statuia din piatră așezată într-o nișă pe fațada principală a bisericii Sfânta Ana, ulica Miletiæeva.

• Altarul lateral Sfântului Ioan Nepomuk din anul 1840, din biserica Sfânta Ana.
     Altarul este situat pe latura vestică a bisericii. În altarul se află tabloul re­prezentându-l pe Sfântului Ioan Nepo­muk pe un nor, împreună cu atributele sale, crucea, cele cinci stele în jurul capului și un îngeraș ținând o ramură de palmier.

Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva

Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva
Bela Crkva

Èeško Selo, Csehfalva, Fábián
(Opština Bela Crkva, Južnobanatski okrug; Južni Dekanat, Župa Bela Crkva)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk din anul 1900.

• Tabloul reprezentându-l pe Sfântului Ioan Nepomuk din prezbiteriu (pe la­tura dreaptă).

• Statuia din începutul secolului al XXI-lea, adusă de la Cehia (pe partea stângă a navei).

Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo

Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo
Èeško Selo

Èestereg, Csősztelek, Neuhatzfeld
(Opština Žitište, Srednjobanatski okrug; Srednji Dekanat, Župa Banatski Dvor)

• Biserica Sfântul Ioan Nepomuk, construită în anii 1880–1881, dărâmată la sfârșitul anilor ’40, secolul XX.

Èestereg
Public DomainÈestereg, circa 1910. Sursă: Wikimedia Commons.
Èestereg Èestereg
Èestereg. Sursă: www.cestereg.rs.
Èestereg
Public DomainÈestereg, circa 1920. Sursă: Wikimedia Commons.

Gudurica, Temeskutas, Kudritz
(Opština Vršac, Južnobanatski okrug; Južni Dekanat, Župa Vršac)

• Statuia din lemn, policromă, din biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ulica Nušiæeva.
     Statuia Sfântului Ioan Nepomuk este așezată pe partea stângă a navei.

Gudurica
Gudurica
Gudurica
Gudurica
Gudurica
Gudurica
Gudurica
Gudurica

Medja, Međa, Párdány
(Opština Žitište, Srednjobanatski okrug; Se­verni Dekanat, Župa Nova Crnja)

• Biserica filială Sfântul Ioan Nepomuk din anul 1804, ulica Prvomajska.

• Statuia Sfântului Ioan Nepomuk sculptată în lemn, amplasată pe altarul principal.

     A templom titulusát a kegyúr, Gróf Buttler János védőszentje után kapta. (A család bőkezûen adakozott nemzeti célokra, például a budapesti Ludoviceum megépítésére.) Egy­házmegyei adatokból ismert, hogy a plébániát 1801-ben alapították, a templomot pedig 1804-ben szentelték fel. Stílusát tekintve klasszicizmusba hajló késő barokk. 1862-ben újították fel először. 1880-ban a hitközség nyelve német és magyar. A németek elûzését követően a gyülekezet fokozatosan elnéptele­nedett. Jelenleg híveinek száma kb. 20 fő, a 2014. évi templombúcsún egy tucatnyian vettek részt. Bár a második világháború óta kétszer is javították, jelenleg kritikus álla­potban van.

»» Jelentés a Bánság veszélyeztetett temploma­iról. Ismeretterjesztő dokumentációs tanulmány, Magyar Patrióták Közössége, 2015, pp. 28–29.

Medja Medja
Medja
Medja
Medja

Medja
Medja
Medja
Medja
Medja
Medja
Medja
Medja

Medja Medja
Medja, 16 mai 2015. Sursă: Nagybecskereki Egyházmegye.
Medja

Panèevo, Pancsova, Pantschowa, Banstadt, Panciova
(Opština Panèevo; Južnobanatski okrug; Južni Dekanat)

• Fosta biserică Sfântul Ioan Nepomuk construită în anul 1744, distrusă de o furtună în anul 1749.


Torda, Torontáltorda
(Opština Žitište, Srednjobanatski okrug; Srednji Dekanat)

• Biserica parohială Sfântul Ioan Nepomuk, ulica Žarka Zrenja­nina.
     Parohia Romano-Catolică din Torda există din anul 1803. Bise­rica a fost construită în anul 1818.

• Pe altarul principal este amplasată o pictură în ulei pe pânză cu chipul Sfântului Ioan Nepomuk. Deasupra tabloului este așezată o limbă sfântului, înconjurată de razele de lumină.

Torda
Torda
Torda
Torda

Torda
Torda, 12 octombrie 2014. Foto: Kónya-Kovács Otília.
Torda
Torda

Zrenjanin, Nagybecskerek, Großbetschkerek, Beciche­recu Mare
(Opština Zrenjanin, Srednjobanatski okrug; Srednji Dekanat)

• Fosta biserică parohială Sfântul Ioan Nepomuk construită în anul 1762, arsă în 1840, distrusă în 1863.
     Von Bedeutung sind auch die überlieferten Pläne für den Kirchenneubau. So plante der verantwortliche Ingenieur noch 1757 einen Kirchenneubau mit einfachsten Strukturen. Der Grundriß entspricht einer Saalkirche mit eingezogenem Chor. Der Glockenturm sollte als Dachreiterturm auf die Westwand aufgesetzt werden. Eine dekorative Gestaltung der Westwand war nur im kleinsten Rahmen geplant. Ein viereckiges Portal sollte mit einer Agraffe verziert werden, darüber war eine Laubgirlande angeordnet. Zwei Jahre später plante der Maurermeister Franz Cadusch aus Neusatz eine neue Kirche für den Ort, die in der Grundstruktur sowie in den Dekorationselementen vollständig der Banater Kolonistenkirche entsprach.

»» Swantje Volkmann, Die Architektur des 18. Jahrhunderts im Temescher Banat, teza de doctorat, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Philosophisch-Historische Fakultät, Kunsthistorisches Institut, Heidelberg 2001, p. LII.

Zrenjanin
Zrenjanin, Franz Cadusch din Novi Sad, 1759. Sursă: Swantje Volkmann, Die Architektur des 18. Jahrhunderts im Temescher Banat, teza de doctorat, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Philosophisch-Historische Fakultät, Kunsthistorisches Institut, Heidelberg 2001, plan 57.
Zrenjanin
Zrenjanin, 1860. Sursă: zrikipedia.com.

Zrenjanin, Nagybecskerek, Großbetschkerek, Beci­cherecu Mare (Opština Zrenjanin, Srednjobanatski okrug; Srednji Dekanat)

• Statuia plasată într-o nișă de lângă poarta grădinii orășenească, Obala Sonje Marinkoviæ.
     Statuia originală din lemn a fost distrusă în anul 1948. Din păcate, s-a păstrat numai capul.

• Statuia din bronz, mai mică, opera sculptorului Zoran Jezdimiroviæ, a fost sfințită la 16 mai 2008.

Zrenjanin
Zrenjanin. Sursă: old-zrenjanin.blogspot.com.
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin

Zrenjanin, Nagybecskerek, Großbetschkerek, Becicherecu Mare
(Opština Zrenjanin, Srednjobanatski okrug; Srednji Dekanat)

• Sfântul Ioan Nepomuk și Catedrala Romano-Catolică din Zrenjanin, autorul Léphaft Paul, 2013.

»» Léphaft Pál, Végvári panoptikum II., Forum Könyvkiadó, Újvidék 2013.

Zrenjanin
Sfântul Ioan Nepomuk și Catedrala Romano-Catolică din Zrenjanin, Léphaft Paul, 2013.
Sursă: Léphaft Pál, Végvári panoptikum II., Forum Könyvkiadó, Újvidék 2013.


Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

SusSzeged-Csanádi Egyházmegye (Ungaria)


Deszk, Deska (Szegedi járásában, Csongrád megye; Szegedi Esperesi Kerület)

• Fosta capelă Sfântul Ioan Nepomuk.
     Capela a fost construită de familie Gerliczy în anul 1808 și arsă în anul 1849.


Kiszombor (Makói járásában, Csongrád megye; Szegedi Esperesi Kerület)

• Fântână cu statuia Sfântului Ioan Nepo­muk, Szent István tér.
     Statuia fost avariată grav în anul 1963 și restaurată de sculptorul din Szeged, Kalmár Márton, în anul 1997.
     Inscripție: „Ki e kútnak vizét issza, vágyik annak szíve vissza”.

     Az Oexel (Rónay) családnak Zomborra költözése (1781) előtt már állt Nepomuki Szent János szobor a templom előtti tér Makó felőli részén. Először az 1805. évi térkép tünteti föl. A 19. század elejére már megrongálódott. Helyreállítása után, 1815. május 16-án Domkó Antal plébános áldotta meg. 1938-ban a Szent István-szobor fölállítása miatt áthelyezték a tér nyugati felére. Föléje egyszerû négyzetes alaprajzú baldachinházat építettek. A szobrot duhajkodó fiatalok 1963-ban megcsonkították, ezért az Országos Mûemléki Felügyelőség törölte a mûemléki jegyzékből, helyette az apátfalvi Nepomuki Szent János szobrot nyilvánította mûemlék jellegûnek. Az egyház az építményt elbontatta, és a szobrot a templom bejáratánál helyezte el. A község fönnállásának 750. évfordulóján, 1997-ben ismét fölállították a templom előtti téren (a régi artézi kút fölé) Madarász József tervei alapján.

»» Tóth Ferenc (ed.), Csongrád megye építészeti emlékei, Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged 2000.

Kiszombor
Kiszombor, 1965. Sursă: Tóth Ferenc, A Nepomuki Szent János kultusza Csongrád megyéb, „A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Néprajzi tanulmányok”, 3, 2001, p. 244.
Kiszombor
Kiszombor, 1965. Sursă: Tóth Ferenc, A Nepomuki Szent János kultusza Csongrád megyéb, „A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Néprajzi tanulmányok”, 3, 2001, p. 244.
Kiszombor
Kiszombor, 1965. Sursă: Tóth Ferenc (ed.), Csongrád megye építészeti emlékei, Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged 2000, il. 178.
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor
Kiszombor


Arhiepiscopia Alba Iulia       
Episcopia Iași
Episcopia Satu Mare     
Episcopia Oradea
Episcopia Timișoara     
Zrenjaninska Biskupija
Szeged-Csanádi Egyházmegye     

Sus Pagina principală
Last updated: 2 January 2023